• Den voldsomme stigning i Tysklands muslimske befolkning — drevet frem af en migrationsbølge af hidtil uset omfang siden Anden Verdenskrig — betegner en demografisk ændring af episke dimensioner, en ændring som kritikerne af landets åben-dør-politik i forbindelse med indvandring advarer om, vil ændre Tysklands ansigt for altid.

  • "Der venter 20 millioner flygtninge på Europas dørtrin." — Johannes Hahn, EU-kommissær for europæisk politik vedrørende nabolande og udvidelsesforhandlinger.

  • Ifølge Aiman Mazyek, leder af Centralrådet for muslimer i Tyskland, er antallet af besøgende i mange moskeer blevet fordoblet alene i den seneste måned.

  • En stor gruppe (40%) kommer fra Balkanlandene, herunder Albanien og Kosovo. Det betyder, at næsten halvdelen af dem, der ankommer til Tyskland, er økonomiske migranter, ikke flygtninge på flugt fra krigszoner. — Thomas De Maizière, tysk indenrigsminister.

  • Muslimske mænd, som bor i Tyskland, udnytter rutinemæssigt det sociale velfærdssystem ved at føre to, tre eller fire kvinder fra den muslimske verden til Tyskland og derefter gifte sig med dem under tilstedeværelse af en imam. Når kvinderne først er ankommet til Tyskland, gør de krav på velfærdsydelser, herunder betaling for en særskilt bolig til dem selv og deres børn ud fra en påstand om at være "enlig forælder med børn." — Fra en dokumentarudsendelse på RTL-tv.

  • "Det, der står på spil for os i dag, er Europa, de europæiske borgeres livsstil, europæiske værdier, europæiske nationers overlevelse eller forsvinden og mere præcist formuleret, deres forvandling hinsides al genkendelighed. I dag er spørgsmålet ikke blot, hvilken slags Europa vi gerne vil leve i, men hvorvidt alt det, vi forstår ved Europa, overhovedet vil eksistere." — Viktor Orbán, Ungarns præsident.

Tysklands muslimske befolkning vil stige kraftigt med mere end 700.000 personer i 2015, hvorved det totale antal muslimer i landet for første gang bliver presset op i nærheden af de 6 millioner.

Den voldsomme stigning i Tysklands muslimske befolkning — drevet frem af en migrationsbølge af hidtil uset omfang siden Anden Verdenskrig — betegner en demografisk ændring af episke dimensioner, en ændring som kritikerne af landets åben-dør-politik i forbindelse med indvandring advarer om, vil ændre Tysklands ansigt for altid.

På en pressekonference den 19. august afslørede den tyske indenrigsminister, Thomas de Maizière, at et rekord stort antal på 800.000 migranter og flygtninge — svarende til næsten én procent af hele Tysklands befolkning — forventes at ankomme til Tyskland i 2015, dvs. fire gange så mange som i 2014. Han sagde, at der var ankommet 83.000 migranter alene i juli måned, og at tallene for august ville blive endnu højere.

De Maizière sagde, at selvom mange af migranterne kommer fra Mellemøsten og Nordafrika, kommer en stor gruppe (40%) fra Balkanlandene, herunder Albanien og Kosovo. Det betyder, at næsten halvdelen af alle dem, der ankommer til Tyskland, er økonomiske migranter, ikke flygtninge på flugt fra krigszoner.

Ifølge den tyske tv-kanal Deutsche Welle modtager Berlins flygtningecenter, som ses her, op mod 2000 asylansøgere om dagen. (Foto: Deutsche Welle video screenshot)

Af de 800.000 migranter og flygtninge som ankommer til Tyskland i 2015, vil mindst 80% (eller 640.000 personer) være muslimer, ifølge en nylig vurdering fra Centralrådet for muslimer i Tyskland (Zentralrat der Muslime in Deutschland, ZMD), som er en muslimsk paraplyorganisation med base i Køln. Denne vurdering er indiskutabel.

Oven i de nyankomne øges den naturlige befolkningsvækst i det muslimske samfund, som allerede bor i Tyskland, med tilnærmelsesvis 1,6% om året (eller 77.000 personer), ifølge data hentet fra en nylig undersøgelse ved Pew Research Center vedrørende væksten i den muslimske befolkning i Europa.

Efter Pew-undersøgelsens beregninger ville den muslimske befolkning i Tyskland omfatte 5.068.000 personer ved udgangen af 2014. De 640.000 muslimske migranter, som ankommer til Tyskland i 2015, tyder sammen med den naturlige vækst på 77.000 personer på, at den muslimske befolkning i Tyskland vil stige med 717.000 personer og skønsmæssigt nå op på 5.785.000 ved udgangen af 2015. Dette vil gøre Tyskland til det land i Vesteuropa med den største muslimske befolkning.

Til sammenligning ville den kraftige stigning i Tysklands muslimske befolkning svare til, at den muslimske befolkning i USA voksede med 3 millioner på bare ét år.

Kritikerne siger, at de tyske embedsmænd, som er under pres for at løse Europas migrationskrise, ignorerer konsekvenserne på langt sigt ved at lukke så mange migranter ind fra Mellemøsten og Nordafrika.

Ud over sikkerhedstruslen (islamiske radikale forsøger helt sikkert at komme ind i Tyskland, forklædt som flygtninge), siger de, vil stigningen i den muslimske indvandring skrue op for islamiseringen af Tyskland, en proces som allerede er godt igang.

Islam er den hurtigst voksende religion i det post-kristne Tyskland. Dette fremgår af det faktum, at et stigende antal kirker i Tyskland bliver omdannet til moskeer, hvoraf nogle offentligt kalder til bøn (adhan) ved hjælp af udendørs højttalersystemer. Væksten er så markant, at visse kvarterer i Tyskland vækker mindelser om syn og lyde i det muslimske Mellemøsten.

Islamisk sharialov vinder hurtigt frem over hele Tyskland, hvor shariadomstole nu opererer i alle Tysklands store byer. Dette "parallelle retssystem" undergraver det tyske retssamfund, advarer eksperterne, men regeringens embedsmænd er "magtesløse" og kan ikke gøre noget ved det. Samtidig refererer tyske dommere i stadig højere grad til og bøjer sig for sharialov i tyske retssale.

Polygami, som er ulovlig efter tysk lov, er almindelig blandt muslimer i alle større tyske byer. I Berlin skønnes det for eksempel, at så meget som en tredjedel af alle muslimske mænd i byens Neukölln-distrikt har to eller flere koner.

Ifølge en dokumentarudsendelse på RTL, et af Tysklands førende medieselskaber, udnytter muslimske mænd, som bor i Tyskland, rutinemæssigt det sociale velfærdssystem ved at føre to, tre eller fire kvinder fra den muslimske verden til Tyskland og derefter gifte sig med dem under tilstedeværelse af en imam (muslimsk religiøs leder). Når først kvinderne er ankommet til Tyskland, kræver de sociale velfærdsydelser, herunder betaling af en særskilt bolig til dem selv og deres børn ud fra en påstand om at være "enlig forælder med børn."

Selvom de muslimske indvandreres velfærdsbedrageri er en "offentlig hemmelighed," som koster de tyske skatteydere millioner af euro hvert eneste år, er regeringsinstitutionerne uvillige til at handle, af hensyn til politisk korrekthed, ifølge RTL.

Opskruede niveauer af voldsforbrydelser begået af i øvrigt uvirksomme indvandrere fra Mellemøsten og Balkan har gjort dele af de tyske byer til "lovløse områder" — områder som er de facto "no-go"-zoner for politiet.

I Wuppertal har grupper af skægbærende muslimske radikale, der kalder sig for "shariapolitiet," forsøgt at gennemtvinge islamisk lov i gaderne ved at uddele gule foldere, som forklarer de islamistiske adfærdsregler i byens shariazoner. I Hamborg har muslimske radikale infiltreret snesevis af underskoler og ungdomsskoler, hvor de påtvinger ikke-muslimske elever og lærere islamiske normer og værdier.

I Berlin har de lokale myndigheder opgivet de regler, som forbyder religiøs klædedragt i offentlige bygninger, så muslimske kvinder kan bære hovedtørklæde. I Bayern bliver muslimske børn undtaget fra de obligatoriske besøg i tidligere koncentrationslejre, som er en del af undervisningen i Holocaust.

I Bremen har byens myndigheder underskrevet en aftale med det 40.000 personer store muslimske samfund. Aftalen garanterer beskyttelse af det muslimske samfunds ejendom, godkendelse af opførelser af moskeer med minareter og kupler, tildeling af landområder til muslimske begravelsespladser, forsyninger af halalmad til fængsler og hospitaler, anerkendelse af tre muslimske helligdage, muslimsk repræsentation i statens institutioner og flere andre rettigheder og privilegier.

Mere end 700 tyske muslimer har sluttet sig til Islamisk Stat og er rejst til Syrien og Irak, og nogle af dem er fortsat med at modtage velfærdsydelser fra den tyske stat, mens de befandt sig på slagmarkerne i Mellemøsten. Jihadister, som er vendt tilbage til Tyskland og nu udgør en akut trussel mod den nationale sikkerhed, er desuagtet berettigede til igen at modtage velfærdsydelser.

Tyskland huser mere end 7.000 salafister, som er tilhængere af en gren af den radikale islam, som er voldsomme modstandere af det tyske demokrati. De tyske myndigheder siger, at 1.000 af disse personer er særligt farlige (nogle menes at have tilsluttet sig sovende celler) og vil kunne angribe når som helst.

Men samtidig får salafisterne lov til åbenlyst at hverve nye medlemmer i de tyske gader for at finde nye rekrutter og dermed øge deres antal. I et nyligt rekrutteringsinitiativ iværksatte salafisterne en hidtil uset landsdækkende kampagne, "En koran i hvert eneste hjem," for at uddele 25 millioner kopier af koranen, oversat til tysk, gratis til hver eneste husholdning i Tyskland.

Og alligevel har vogterne af tysk multikulturalisme arbejdet på overtid for at gøre kritikerne af islams vækst i Tyskland tavse. I Bayern er tyske aktivister, som har modsat sig opførelsen af en kæmpemoske i München, for eksempel blevet stemplet som "ekstremister" og bliver overvåget af det tyske efterretningsvæsen.

De tyske medier beskylder konsekvent kritikerne af islams vækst for at bruge hatespeech, i et skjult forsøg på at skræmme dem til tavshed. Et særligt forum, som er genstand for denne vrede, er en meget populær, tysksproget webside kaldet Politisk Ukorrekt (Political Incorrect, PI), som med årene har udviklet sig til en vigtig informationskilde for folk, som er bekymrede over udbredelsen af islam i Tyskland. PI's motto er "Imod strømmen, pro-amerikansk, pro-israelsk, imod islamiseringen af Europa." Ikke overraskende ønsker den tyske medieelite at lukke PI ned.

Det er meget muligt, at den tyske kansler, Angela Merkel — som for nylig indrømmede, at den tyske multikulturalisme har fejlet — anser masseindvandringen fra den muslimske verden for at udgøre løsningen på Tysklands faldende fødselstal, som er blandt de laveste i verden.

Den tyske regering forventer, at befolkningstallet daler fra godt og vel 81 millioner i dag til 67 millioner i 2060, selvom Tysklands statistiske kontor, Destatis, for nylig rapporterede, at et højt indvandringsniveau vil få landets befolkningstal til at aftage i et langsommere tempo end tidligere forventet.

En undersøgelse ved det Hamborg-baserede World Economy Institute har advaret om, at den lave fødselsrate truer tysk økonomis levedygtighed på langt sigt. "Intet andet industriland svækkes med samme hast på trods af den stærke tilstrømning af unge arbejdsdygtige indvandrere," fortalte rapporten. "Tyskland kan ikke fortsætte som dynamisk forretningscentrum på langt sigt uden et stærkt arbejdsmarked."

Tyskland bør blive langt bedre til at integrere indvandrerne, hvis disse skal blive en nettogevinst for tysk økonomi. En nylig undersøgelse fra Kølns institut for økonomiforskning har vist, at de muslimske indvandrere er mere tilbøjelige til at blive arbejdsløse og leve af sociale velfærdsydelser end nogen anden migrantgruppe i Tyskland. Rapporten fortalte, at den grundlæggende årsag til den høje arbejdsløshed er mangel på uddannelse og jobtræningskvalifikationer.

Imens viser indvandringen ingen tegn på at ville løje af. Ved et migrationsmøde afholdt i Wien den 27. august sagde Johannes Hahn, EU-kommissær for europæisk politik vedrørende nabolande og udvidelsesforhandlinger: "Der venter 20 millioner flygtninge på Europas dørtrin. Mellem to og tolv millioner i Syrien, 5 millioner palæstinensere, 2 millioner ukrainere og godt 1 million i det sydlige Kaukasus."

Den 21. august suspendere Tyskland den såkaldte Dublinregulativet — en lov, som påbyder mennesker, der søger tilflugt i EU, at gøre dette i det første europæiske land, de ankommer til — for asylansøgere fra Syrien. Det betyder, at syrere, som når frem til Tyskland, kan få lov til at blive, mens deres ansøgning bliver behandlet. Kritikerne siger, at dette skridt vil opmuntre endnu flere migranter til at nå frem til Tyskland.

De fleste tyskere synes at være uanfægtede af det, der sker med deres land. En meningsmåling fra den 21. august for den tyske tv-kanal ZDF viste, at 60% af tyskerne mente, at deres land godt kunne klare det store antal flygtninge, og 86% sagde, at Tyskland er et indvandringsland.

I et interview med avisen Der Tagesspiegel udtalte Aiman Mazyek, leder af Centralrådet for muslimer i Tyskland, at der er strømmet så mange muslimer ind i landet, at besøgstallet ved mange moskeer er blevet fordoblet alene i den seneste måned. I en kommentar til den demografiske revolution, som fejer hen over Tyskland, opsummerede Mazyek med lidt af en underdrivelse: "Antallet af muslimer i Tyskland vil øges betydeligt."

I det nærliggende Ungarn har præsident Viktor Orbán været en af de få europæiske ledere, som har råbt vagt i gevær. "For et år siden sagde jeg, at vi lever i en tid, hvor alt kan ske, og jeg siger stadig det samme i dag," udtalte han for nylig. "Hvem havde troet, at Europa ikke ville være i stand til at beskytte sine egne grænser imod ubevæbnede flygtninge?" Han tilføjede:

"For os i dag er det Europa, der står på spil, de europæiske borgeres livsstil, europæiske værdier, europæiske nationers overlevelse eller forsvinden og mere præcist formuleret, deres forvandling hinsides al genkendelighed. I dag er spørgsmålet ikke blot, hvilken slags Europa vi gerne vil leve i, men hvorvidt alt det, vi forstår ved Europa, overhovedet vil eksistere."

Beslægtede emner:  Tyskland
Seneste artikler af
modtag den seneste per email: abonner på den gratis gatestone institute mail liste.

da