Om Gatestone Institute

"Lad os derfor hjerteligt og venligt værne om midlerne til viden. Lad os turde læse, tænke, tale og skrive."
— John Adams

Gatestone Institute, som er et upartisk, nonprofit internationalt råd og tænketank, har viet sine kræfter til oplysning af offentligheden om ting, som de almindelige større medier undlader at bringe, til fremme af:

  • Institutioner for demokrati og retssamfund
  • Menneskerettigheder
  • En fri og stærk økonomi
  • Et militær som er i stand til at sikre freden hjemme og i den frie verden
  • Energimæssig uafhængighed
  • Sikring af offentlighedens vedvarende oplysning om trusler mod den enkeltes personlige frihed, selvbestemmelsesret og ytringsfrihed.

Gatestone Institute afholder nationale og internationale konferencer, briefings og arrangementer for sine medlemmer og andre, med verdensledere, journalister og eksperter – hvor man analyserer, finder strategier og holder dem informerede om aktuelle emner, og om muligt anbefaler løsninger.

Gatestone Institute vil udgive bøger og udsender fortsat en daglig online-rapport, https://da.gatestoneinstitute.org, som omhandler emner så som militære og diplomatiske trusler mod De Forenede Stater og vore allierede; begivenheder i Mellemøsten og disses mulige følger, samt internationale organisationers transparens og ansvarlighed.

Gatestone Institute er grundlagt af private donorer og fonde. Vi er taknemlige for jeres støtte.

Nina Rosenwald, direktør
Naomi H. Perlman, vicedirektør

Amir Taheri, formand for Den Europæiske Bestyrelsesgruppe