• Amerikanerne og europæerne indser ikke, at for at opnå fred må lederne forberede deres befolkning på kompromis og tolerance. Hvis man vil slutte fred med Israel, fortæller man ikke sin befolkning, at Vestmuren ikke har nogen religiøs betydning for jøder og i virkeligheden er hellig, muslimsk ejendom. Lederne af Det Palæstinensiske Selvstyre, som beskylder Israel for "krigsforbrydelser" og "folkedrab," forbereder bestemt ikke deres befolkning på fred. Den slags beskyldninger tjener kun til at hidse palæstinenserne yderligere op imod Israel.

  • Når Yasser Arafat ikke var i stand til at acceptere premierminister Ehud Baraks generøse tilbud under Camp David topmødet i år 2000, hvem er Mahmoud Abbas da, at han skulle kunne tilbyde Israel nogen indrømmelser? Arafat blev dengang citeret for at sige, at han afviste tilbuddet, fordi han ikke ønskede at ende med at sidde og drikke te sammen med den myrdede egyptiske præsident Anwar Sadat, den første arabiske leder der underskrev en fredsaftale med Israel.

  • Ingen palæstinensisk leder har mandat til at indgå en varig fredsaftale med Israel. Ingen leder i Ramallah eller i Gaza-striben er bemyndiget til at afslutte konflikten med Israel. En hvilken som helst palæstinensisk leder, som vover at tale om indrømmelser til Israel, bliver hurtigt fordømt som forræder. De der tror, at den der måtte efterfølge Abbas vil være i stand til at tilbyde Israel egentlige indrømmelser, lever i en illusion.

Der er to hovedårsager til, at palæstinenserne ikke vil underskrive en ægte og meningsfuld fredsaftale med Israel – i det mindste ikke i en overskuelig fremtid.

Den første er en total mangel på uddannelse til fred. Den anden gælder fraværet af en leder, som har bemyndigelse -- eller mod – til at kaste sig ud i en så risikabel mission.

Amerikanerne og europæerne som bliver ved med at tale om nødvendigheden af at genoplive den standsede fredsproces i Mellemøsten, ignorerer fortsat disse to faktorer. De bliver ved med at insistere på, at fred stadig er mulig, og at bolden ligger på Israels banehalvdel.

Amerikanerne og europæerne indser ikke, at for at opnå fred må lederne forberede deres befolkning på kompromis og tolerance.

Faktisk er det ukorrekt blot at sige, at de palæstinensiske ledere har undladt at forberede deres befolkning på fred med Israel. I stedet bør man sige, at den palæstinensiske ledelse længe har ophidset sin befolkning imod Israel til et punkt, hvor det er blevet næsten umuligt at tale om nogen form for kompromis mellem israelere og palæstinensere.

Lige siden sin dannelse i 1994 har Det Palæstinensiske Selvstyre brugt det meste af sin energi og propaganda på at delegitimere og isolere Israel. Ironisk nok fortsatte denne tilskyndelse endda samtidig med, at Selvstyret forhandlede med Israel i et forsøg på at nå en fredsaftale.

Hvis man ønsker at slutte fred med Israel, fortæller man ikke med jævne mellemrum sit folk, at Vestmuren ikke har nogen religiøs betydning for jøder og i virkeligheden er hellig, muslimsk ejendom.

Man kan ikke slutte fred med Israel, hvis man bliver ved med at benægte jødisk historie eller forbindelse til landet. Se for eksempel hvad PLO's Hanan Ashrawi svarede på nogle udtalelser fra præsident Barack Obama, hvori han anerkendte jødisk historie. "Endnu engang har han [Obama] overtaget den zionistiske ideologis diskurs," sagde hun. "Han overtog den, da han ankom til denne region og talte om jødernes tilbagevenden til deres land, og at dette er en jødisk stat."

Man vil aldrig kunne slutte fred med Israel, hvis man bliver ved med at fortælle sin befolkning og resten af verden, at zionismen blev skabt for at iværksætte det jødiske projekt om verdensherredømme. Det er, hvad Det Palæstinensiske Selvstyres ambassadør til Chile, Imad Nabil Jadaa, sagde under en pressekonference vedrørende israelsk-palæstinensisk fred i Santiago.

Imad Nabil Jadaa, Det Palæstinensiske Selvstyres ambassadør i Chile, erklærede den 15. maj, at The Protocols of the Elders of Zion (et antisemitisk falskneri) rummer beviser på en jødisk plan om verdensherredømme. I samme tale erklærede Jadaa, at "der findes intet jødisk folk," og at palæstinenserne ikke anerkender eksistensen af et jødisk folk. (Foto: ISGAP video screenshot)

Det vil være umuligt at slutte fred med Israel på et tidspunkt, hvor Det Palæstinensiske Selvstyre fortæller sin befolkning, at jøderne bruger vilde svin til at drive palæstinensiske bønder ud af deres marker og hjem på Vestbredden. Det er, hvad Selvstyrets præsident, Mahmoud Abbas, fortalte ved en pro-palæstinensisk konference i Ramallah.

Ifølge Selvstyret har jøder også brugt rotter til at drive arabiske beboere i Den Gamle By i Jerusalem ud af deres hjem. Det officielle palæstinensiske nyhedsagentur, Wafa, som rapporterer direkte til Abbas' kontor, hævdede i en notits, at "rotter er blevet et israelsk våben til at fortrænge og smide arabiske beboere ud" af Den Gamle By i Jerusalem. Agenturet rapporterede: "Bosættere oversvømmer Den Gamle By med rotter... de slipper rotterne fri for at øge beboernes [de arabiske beboeres] lidelser og tvinge dem til at flytte ud af deres hjem og forlade byen."

Disse budskaber sendes ud til palæstinenserne, ikke kun af Hamas, men også af det vestligt finansierede Palæstinensiske Selvstyre, som tilfældigvis også er Israels "fredspartner." Budskaberne bliver sendt ud til palæstinenserne via moskeerne, medierne og offentlige udtalelser fra de palæstinensiske ledere.

Dette kommer oven i Selvstyrets verdensomspændende kampagne for at isolere, delegitimere og dæmonisere Israel og israelere. Selvstyrets ledere og repræsentanter, som vedbliver med at beskylde Israel for "krigsforbrydelser" og "folkedrab," forbereder bestemt ikke deres befolkning på fred med Israel. Den slags beskyldninger tjener tværtimod til at hidse palæstinenserne yderligere op imod Israel.

Det er i virkeligheden denne form for tilskyndelser, som driver flere palæstinensere direkte i armene på Det Palæstinensiske Selvstyres rivaler, først og fremmest Hamas. Hvis man bliver ved med at fortælle sin befolkning, at Israel ikke ønsker fred og kun er ude på at ødelægge palæstinensernes tilværelse og stjæle deres jord, så vil palæstinenserne aldrig acceptere nogen form for forsoning, for slet ikke at tale om fred, med Israel.

Men dette handler ikke kun om manglende uddannelse til fred eller anti-israelsk tilskyndelse.

Tiden er inde til, at det internationale samfund erkender den kendsgerning, at ingen palæstinensisk leder har mandat til at indgå en varig fredsaftale med Israel. Det skyldes, at ingen leder i hverken Ramallah eller Gaza-striben har bemyndigelse til at afslutte konflikten med Israel.

Når Yasser Arafat ikke var i stand til at acceptere tidligere premierminister Ehud Baraks generøse tilbud under Camp David topmødet i år 2000, hvem er da Mahmoud Abbas, at han skulle kunne tilbyde Israel nogen form for indrømmelser? Arafat blev dengang citeret for at sige, at han afviste tilbuddet, fordi han ikke ønskede at ende med at sidde og drikke te med den myrdede egyptiske præsident Anwar Sadat, som var den første arabiske leder, der indgik en fredsaftale med Israel.

På mange måder har Abbas kun sig selv at bebrejde for den situation, han befinder sig i i dag. Hvis man fortæller sin befolkning, at man aldrig vil fremsætte indrømmelser, hvordan kan man så nogensinde indgå en fredsaftale med Israel?

De der tror, at den der måtte efterfølge Abbas vil være i stand til at tilbyde Israel nogle ægte indrømmelser, lever i en illusion. Tiden er inde til at indse, at ingen nuværende eller fremtidig palæstinensisk leder har bemyndigelse til at komme med selv den mindste indrømmelse til Israel. En hvilken som helst palæstinensisk leder, som vover at tale om indrømmelser til Israel, bliver hurtigt fordømt som forræder.

Dette er grundene til, at "fredsprocessen" i Mellemøsten vil blive ved med at køre rundt i en ond cirkel. For at slutte fred med Israel må man forberede sin befolkning på fred med Israel. Det er noget, som Det Palæstinensiske Selvstyre har undladt at gøre. Og det er grunden til, at vi ikke kommer til at se en mere moderat palæstinensisk leder dukke op i nær fremtid.

Beslægtede emner:  Israel, Palæstinensiske Myndighed
Seneste artikler af
modtag den seneste per email: abonner på den gratis gatestone institute mail liste.

da