• "Også muslimske børn har behov for at lære at leve med tysk historie." — Günther Felbinger, parlamentsmedlem for partiet Freie Wähler.

  • "I en tid med stigende og vildtvoksende anti-semitisme og endda anti-semitisk terrorisme over hele Europa, forekommer Steiner-Bayern-planen, sammen med jeres generøse føderale islamiske undervisningsprogram, at være en opskrift på jihadisme, ISIS-rekruttering og ansporing til jødehad, hvilket uundgåeligt vil blive efterfulgt af angreb på andre traditionelle nazi-ofre: romaer, homoseksuelle, kvinder og handicappede." — Shimon Samuels, Simon Wiesenthal Centeret.

  • "Vi må aldrig opfatte det som normalt for et jødisk barn, der er opvokset i Tyskland, at dets børnehave, dets skole og dets synagoge skal bevogtes af politiet. Dette forhold bør anspore os til at bekæmpe anti-semitismen med alle til rådighed stående midler inden for lovens rammer." — Den tyske forbundsstats indenrigsminister Thomas de Maizière.

Der er opstået en debat i Tyskland om, hvorvidt muslimske elever skal fritages for obligatoriske besøg i tidligere koncentrationslejre som en del af undervisningen i Holocaust.

Kontroversen er centreret omkring et forslag, som ville kræve, at elever i alle ungdomsklasser i den sydlige delstat Bayern skal besøge mindesteder for Holocaust som et led i deres skoleplan.

Sådanne besøg er allerede obligatoriske for gymnasieelever (gymnasier er ungdomsskoler med en stærk vægtlægning på akademisk indlæring), og forslaget ville udvide dette krav til også at omfatte 8. og 9.klasses elever i alle andre ungdomsskoler, herunder specialskoler.

Forslaget som er sponsoreret af et politisk parti kaldet Freie Wähler (Fire vælgere), opfordrer til at den officielle skoleplan ændres, så det gøres obligatorisk for eleverne at besøge Bayerns koncentrationslejrmindesmærker i Dachau og Flossenbürg samt Deutsches Museum i Mödlareuth.

Det udtrykte mål er, at alle elever i Bayern personligt besøger et mindesmærke for Holocaust mindst én gang i løbet af deres skoletid i håbet om, at de derved vil få en dybere forståelse af den nazistiske æra.

Forslaget bliver modgået af det regerende parti Kristelig Social Union (CSU), Bayerns søsterparti til kansler Angela Merkels Kristelig Demokratisk Union (CDU). I en nylig parlamentsdebat om emnet forklarede CSU-parlamentsmedlem Klaus Steiner:

"Især i ungdomsskolerne har vi indvandrere og børn af asylansøgere. Blandt disse er der mange børn fra muslimske familier, som ikke har nogen forbindelse til vores fortid, og som vil have brug for meget mere tid, før de kan identificere sig med vores historie. Vi skal være forsigtige med, hvordan vi tilgår dette emne med disse børn."

Steiner tilføjede, at tvungne besøg for elever med specielle behov er upassende, da mange af disse mangler den "kognitive og følelsesmæssige" evne til at forstå Holocaust.

Steiners kommentarer er blevet mødt med vrede fra mange sider. Gisela Sengl, parlamentsmedlem for oppositionspartiet Die Grühne, sagde, at Steiners påstand om at elever er for dumme til at forstå Holocaust, er latterlig. "Lad mig gøre det helt klart," sagde Sengl. "Man behøver ikke en bestemt intelligenskvotient for at forstå de rystende ting, som fandt sted i nazi-æraen."

Günther Felbinger, parlamentsmedlem for Freie Wähler, sagde, at CSU's holdning er vanskeligt forenelig med partiets løfte om at forsøge at integrere nye immigranter. "Også muslimske børn bør lære at leve med tysk historie," sagde han.

Det Los Angeles-baserede Simon Wiesenthal Center, en jødisk menneskerettighedsgruppe, var endnu mere direkte. I et brev til den tyske forbundsstats undervisningsminister, Johanna Wanka, skrev centrets direktør for internationale relationer, Shimon Samuels, følgende:

"At høre den slags tale fra en almindelig tysk politiker lugter i bedste fald af Holocaust-benægtelse og, endnu værre, af tysk billigelse af den type radikale, islamistiske og iranske hensigter, der kan opsummeres som 'Holocaust er en løgn, lad os gøre det til virkelighed.'"

Samuels modstillede CSU's holdning i Bayern med forbundsstatsregeringens 20 millioner euro (22,5 millioner dollar) store femårige investeringsplan til oprettelse af centre for islamisk teologi ved fire større tyske universiteter: Münster/Osnabrück, Tübingen, Frankfurt/Giessen og Nürnberg-Erlangen i Bayern.

Ifølge undervisningsministeren er undervisning i islam "del af en moderne integrationspolitik." Ministeriets webside erklærer:

"Religiøs undervisning i skolerne yder en vigtig kulturel og teologisk vejledning. Den underviser i etik og moral og støtter børn og unge i udviklingen af deres egen identitet. Religiøs undervisning opmuntrer børn og unge til at reflektere over og formulere deres egen tro. Og den udfordrer dem til at gå i kast med værdier — både deres egne og andres. I et pluralistisk samfund er denne form for refleksion afgørende for den nødvendige dialog mellem kulturerne og kan hjælpe os med at lære mere om forskelle og ligheder mellem disse."

I sit brev påpegede Samuels det åbenlyse hykleri. Han skrev:

"I en tid præget af stigende og vildtvoksende anti-semitisme og endda anti-semitisk terrorisme over hele Europa, forekommer Steiner-Bayern-planen, sammen med forbundsstatens generøse islamiske undervisningsprogram at være en opskrift på jihadisme, ISIS-rekruttering og ansporing til jødehad, som uundgåeligt vil blive efterfulgt af angreb på andre traditionelle nazi-ofre: romaer, homoseksuelle, kvinder og handicappede."

"Med en standsning af koncentrationslejrbesøgene for unge muslimer kan Tyskland hos nogle fremmane de ikoniserede minder om 1930'ernes Führer-Mufti alliance som et forbillede for vor tids islamisme."

Samuels refererede til den palæstinensiske stormufti af Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, som mødtes med Adolf Hitler og andre nazi-ledere i Tyskland i 1941. Han bad om støtte fra Aksemagterne [Berlin-Rom-Tokyo] til at udrydde alle jøder i Mellemøsten.

Georg Rosenthal, parlamentsmedlem for socialdemokraterne (SPD) og tidligere borgmester i Würzburg, mener, at officielle mindedage for befrielsen af koncentrationslejrene eller afslutningen på Anden Verdenskrig har udviklet sig til "meningsløse ritualer," som mange unge tyskere ikke forbinder sig med. "Vi har brug for en erindringskultur for tredje generation," sagde Rosenthal, idet han refererede til unge mennesker, som ikke har nogen levende erindring om Holocaust. "Besøg på gerningsstederne er afgørende for alle elever. Det er særlig vigtigt for unge immigranter at forstå, hvorfor de er nødt til at påtage sig et ansvar for tysk historie."

I en reaktion på den voksende kritik foreslog Bayerns undervisningsminister, Ludwig Spaenle, den 3. juni noget, der kan ligne et kompromis. I en udtalelse lovede han at iværksætte et "pilotprogram," som skal forsøge at give alle elever på 8. klassetrin en "teoretisk forberedelse" med henblik på eventuelle fremtidige besøg i tidligere koncentrationslejre og andre nazi-relaterede steder.

Ifølge Spaenle er koncentrationslejrmindestederne de "mest autentiske steder, hvor eleverne bedst kan få indsigt i nazi-statens uretfærdige regime og nå frem til en klar holdning til fordel for 'Never Again' [aldrig mere]." Han antydede ikke, hvorvidt muslimske elever skal fritages fra programmet.

En tysk gymnasieklasse besøger koncentrationslejrmindestedet Dachau i Bayern. (Foto: Gymnasium Gerabronn)

Debatten om undervisningen i Holocaust kommer i en tid med voksende islamisk anti-semitisme i Tyskland. Den 20. maj talte den tyske indenrigsminister, Thomas de Maizière, ved en konference i Berlin kaldet "Jødisk liv i Tyskland: Er det truet?", hvor han sagde, at antallet af anti-semitiske hadforbrydelser var steget med 25% i 2014, og at meget af stigningen skyldes angreb foretaget af muslimske immigranter.

De Maizière sagde, at islamisk anti-semitisme er et voksende problem overalt i Europa; han refererede til angreb på jøder i Bruxelles, København og Toulouse. Han sagde, at noget af volden er styret af agenter fra Hizbollah og Hamas, men han var især bekymret over muligheden for anti-semitiske angreb udført af tilhængere af salafismen, den hurtigst voksende islamiske bevægelse i Europa.

Ifølge de Maizière huser alene Tyskland i dag mere end 7.000 salafister, og 1.000 af disse er særligt farlige og vil kunne angribe når som helst. Han konkluderede:

"Vi må aldrig opfatte det som normalt for et jødisk barn, der vokser op i Tyskland, at dets børnehave, dets skole og dets synagoge skal bevogtes af politiet. Dette forhold bør anspore os til at bekæmpe anti-semitismen med alle til rådighed stående midler inden for lovens rammer."

Beslægtede emner:  Tyskland
Seneste artikler af
modtag den seneste per email: abonner på den gratis gatestone institute mail liste.

da