Seneste analyser og kommentarer

Uddannelsesmæssig etnisk udrensning

af Richard Kemp  •  26. Januar 2021

 • "Jøder på campus (universiteterne) i dag kan blive tolereret, beskyttet eller misbrugt. På intet punkt bliver de behandlet som ligeværdige." — David Collier, Academia, 18. januar 2021.

 • Dette jødehad er tilsløret i anti-zionisme, en doktrin som hævder, at den jødiske stat, som den eneste blandt verdens nationer, ikke har ret til at eksistere. Man forsøger at piske hadet op imod Israel ved at fokusere på tre grundlæggende løgne: beskyldninger om apartheid, etnisk udrensning og bosætterkolonialisme.

 • Regeringen har arbejdet for at overtale universiteterne til at tilslutte sig IHRA-definitionen, herunder med trusler om fratagelse af finansielle tilskud. Ofte bittert bestridt af ansatte akademikere, som er desperate efter at fastholde deres bøllepodier uudfordrede, var der indtil sidste efterår kun 29 ud af 133 højere læreanstalter, som havde indvilliget....

Nogle britiske universiteter er nu i realiteten Judenfrei: fri for jøder. Dette er en rystende anklage, ikke blot mod den britiske akademiske verden, men mod et frisindet, demokratisk samfund, der har tolereret, ofte af uvidenhed eller selvtilfredshed, en bølge af diskrimination imod jøder, som er fejet gennem universiteterne de seneste årtier. Billedet: The Norfolk Building ved King's College London, stedet for voldsomme protester mod en israelsk gæsteforelæser i 2016. (Billedkilde: geograph.org.uk/© David Hawgood/cc-sa-2.0)

"Målet er nået! Ikke flere jøder på tyske universiteter," erklærede det førende nazistiske studenterblad, Die Bewegung, i 1938.

Selvfølgelig kunne intet sådant nogensinde ske igen. Bortset fra at noget sådant faktisk sker igen — nu, og i Storbritannien. Ifølge en rapport udgivet for ganske nylig af David Collier, en britisk forsker, er nogle universiteter i UK nu i realiteten Judenfrei: fri for jøder.

Fortsæt læsningen af artiklen

Israel nedrakkes for sit verdensførende vaccinationsprogram

af Richard Kemp  •  17. Januar 2021

 • Samme negative politik [i pressen og mange formodede menneskerettighedsgrupper] udstrækkes også til andre vigtige goder, som Israel har bibragt verden, herunder videnskabelige nyskabelser, medicinsk teknologi og livreddende efterretninger. Det går imod de redaktionelle dagsordener at skildre den jødiske stat i et positivt lys, medmindre man på en eller anden måde kan dreje en god historie og vende den til noget dårligt.

 • Ifølge Oslo-Aftalerne mellem Israel og palæstinenserne i 1990'erne, som skabte Det Palæstinensiske Selvstyre, er det udelukkende dette sidste og ikke Israel, som har ansvaret for palæstinensernes sundhedspleje, herunder vaccinationer. Næsten 150 FN-medlemsstater anerkender "Palæstina" som en stat, men disse medier og menneskerettighedsorganisationer afslører deres forudsigelige fordomme ved ikke at kunne få sig selv til at indrømme Selvstyret nogen handlekraft.

 • Imod alle påstande om racistisk eller "apartheid"-politik har Israel vaccineret sine arabiske borgere, lige siden programmet startede. På grund af en vis tøven over for at blive vaccineret i disse grupper har den israelske regering sammen med arabiske ledere i de pågældende lokalsamfund i fællesskab bestræbt sig på at opmuntre dem, herunder gennem et besøg af premierminister Netanyahu til to arabiske byer de seneste dage, med dette formål.

 • Samme adfærd kan ses i forbindelse med Abraham-Aftalerne i 2020, historiske resultater i en hidtil uopnåelig fred mellem Israel og araberne. Aftalerne er ofte blevet modtaget med benhård kynisme i medierne såvel som blandt veteraner i fredsprocessen, hvis egne opskrifter gentagne gange er mislykkedes.

 • [Israels premierminister Benjamin] Netanyahu er drivkraften bag Abraham-Aftalerne, hvis oprindelse går tilbage til hans tale til en forsamling i den amerikanske Kongres i 2015, hvor han klargjorde sin holdning imod Irans nukleare ambitioner. Netanyahus ensomme holdning blev grebet af nogle arabiske ledere, som begyndte at indse, at de havde en fælles sag med staten Israel, som kunne føre til en lysere fremtid for dem end en, der var hæmmet af unødigt fjendskab.

Aviser og radio/tv-medier på begge sider af Atlanten har vredet sig — og sandheden — for at angribe Israel for dets bemærkelsesværdige succes med vaccinationer imod coronavirus. Billedet: En sundhedsarbejder taler med en arabisk-israelsk kvinde, inden hun giver hende en COVID-19 vaccine ved Clalit Health Services i den arabiske by Umm al Fahm, Israel, den 4. januar 2021. (Foto ved Jack Guez/AFP via Getty Images)

Fordommene imod den jødiske stat er så intense i de vestlige medier, at rosværdige handlinger, der med garanti ville skabe overskrifter, hvis de kunne tillægges et hvilket som helst andet land, hyppigt bliver ignoreret, undervurderet eller nedrakket, når det gælder Israel. Når der for eksempel sker en katastrofe et eller andet sted i verden, er Israel ofte det første land eller blandt de første til at tilbyde sin assistance og sende nødhjælpsarbejdere til stedet. Allersenest, i sidste måned, udsendte Israels Forsvarsstyrker (IDF) et hold til Honduras efter ødelæggelserne fra kategori 4-orkanerne Eta og Iota, som gjorde tusinder hjemløse.

De seneste 15 år har IDF's nødhjælpshold været udsendt til Albanien, Brasilien, Mexico, Nepal, Filippinerne, Ghana, Bulgarien, Tyrkiet, Japan, Columbia, Haiti, Kenya, USA, Sri Lanka og Egypten — og mange andre lande i årene forinden.

Fortsæt læsningen af artiklen

Kina betaler amerikanske medier for at publicere propaganda
'At låne en båd for at drage ud på havet'

af Judith Bergman  •  16. Januar 2021

 • China Daily angav i juni til justitsministeriet, at de siden november 2016 havde betalt 19 mio. dollar (115 mio. kr.) til amerikanske medier, herunder 12 mio. dollar (73 mio. kr.) til aviser som Washington Post og New York Times.

 • China Dailys reklamer kommer – ved en strategi kendt som "at låne en båd for at drage ud på havet" – i form af reklametillæg kaldet China Watch... kamufleret til at ligne det øvrige nyhedsindhold i det medie, hvori de optræder.

 • Praksissen ser ikke ud til at have forårsaget nogen form for oprør i de mediekredse, der er involveret i den... Denne tilbageholdenhed er besynderlig... men fordi så mange journalister og redaktører betragter sig selv som frontkæmpere mod racisme, etnisk og religiøs diskrimination og brud på menneskerettighederne. Når man tager imod penge fra det kommunistiske kinesiske styre til gengæld for at sprede regimets propaganda, så ser det ud til, at positioneringen blot er en tom gestus.

Den engelsksprogede avis China Daily, der er underlagt den kinesiske regerings kontrol, betalte i 2020 forskellige amerikanske medier knap 2 millioner dollar for at offentliggøre propaganda fra det kinesiske kommunistparti, fremgår det af China Dailys angivelser til justitsministeriet i henhold til loven om registrering af udenlandske repræsentanter. På billedet ses indgangen til China Dailys kontorer i Beijing den 18. januar 2007. (Foto: Voishmel/AFP via Getty Images)

Den engelsksprogede avis China Daily, der er underlagt den kinesiske regerings kontrol, betalte i 2020 forskellige amerikanske medier knap 2 mio. dollar (12 mio. kr.) for at offentliggøre propaganda fra det kinesiske kommunistparti (CCP), fremgår det af China Dailys angivelser til justitsministeriet i henhold til loven om registrering af udenlandske repræsentanter (FARA), skriver Daily Caller.

China Daily er angiveligt blevet registreret som en fremmed agent under FARA siden 1983, hvilket betyder, at de skal indrapportere deres aktiviteter og økonomiske transaktioner til justitsministeriet.

Fortsæt læsningen af artiklen

Tysklands "skændige" to år i FN's Sikkerhedsråd

af Soeren Kern  •  12. Januar 2021

 • En nærmere undersøgelse af Tysklands stemmeafgivningsmønster ved FN gennem de seneste år afslører imidlertid en bekymrende dobbeltmoral på en række af emner, især vedrørende menneskerettigheder, som den tyske regering hævder udgør "en hjørnesten" i dens udenrigspolitisk.

 • Gennemgangen viser, at Tyskland under sit sæde i FN's Sikkerhedsråd stemte for snesevis af resolutioner – hvoraf mange havde en bismag af antisemitisme – som udelukkende var rettet imod Israel, det eneste demokrati i Mellemøsten.

 • Desuden vendte Tyskland det blinde øje til, da en lang række seriekrænkere af menneskerettigheder, bl.a. Kina, Libyen, Mauretanien, Sudan og Venezuela, blev valgt ind i FN's Menneskerettighedsråd, FN's øverste menneskerettighedsorgan.

 • I 2020 stemte Tyskland 13 gange for at fordømme Israel, men undlod at præsentere en eneste resolution vedrørende menneskerettighedssituationen i Cuba, Kina, Saudi-Arabien, Tyrkiet, Pakistan, Venezuela — eller 175 andre lande, ifølge UN Watch, en uafhængig, ikke-regeringsfinansieret vagthundegruppe med basis i Geneve.

 • "Mens næsten alle EU-lande støttede 13 ud af 17 resolutioner i år i FN's Generalforsamling, som alene var rettet imod Israel, undlod de at præsentere blot en eneste resolution til fordel for aktivister for kvinders rettighed [sic], som sad fængslet og blev udsat for tortur i Saudi-Arabien, dissidentkunstnere der sad arresteret i Cuba, journalister som blev sendt bag tremmer i Tyrkiet, religiøse mindretal som blev angrebet i Pakistan, og forfulgte medlemmer af oppositionen i Venezuela, hvor mere end fem millioner mennesker er flygtet fra regeringsundertrykkelse, sult og økonomisk sammenbrud." — UN Watch, 16. december 2020.

 • Tyskland fulgte en tilsvarende politik med at godkende resolutioner imod Israel i FN i 2018, 2017 og 2016, hvor Tyskland stemte for en særligt skændig FN-resolution, co-sponsoreret af gruppen af arabiske stater og den palæstinensiske delegation, som pegede Israel ud som verdens eneste krænker af "mental, fysisk og miljømæssig sundhed."

En nærmere undersøgelse af Tysklands stemmeafgivningsmønster i FN gennem de seneste år afslører en bekymrende dobbeltmoral på en række af emner, især vedrørende menneskerettigheder, som den tyske regering hævder udgør "en hjørnesten" i dens udenrigspolitik. Billedet: Tysklands udenrigsminister Heiko Maas (t.v.) og ambassadør til FN Christoph Heusgen deltager i et møde i FN's Sikkerhedsråd den 28. marts 2018 i New York. (Foto ved Angela Weiss/AFP via Getty Images)

Tysklands toårige periode som ikke-permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd sluttede den 31. december 2020. Den tyske udenrigsminister erklærede, i en selvtilfreds beretning om landets formodede præstationer med hensyn til at "styrke den internationale orden," at Tyskland nu fortjener at opnå et permanent sæde i FN's Sikkerhedsråd.

En nærmere undersøgelse af Tysklands stemmeafgivningsmønster i FN gennem de seneste år afslører imidlertid en bekymrende dobbeltmoral i en række emner, især menneskerettigheder, som den tyske regering hævder udgør "en hjørnesten" i dens udenrigspolitik.

Beretningen viser, at Tyskland under sit sæde i FN's Sikkerhedsråd stemte for snesevise af resolutioner — hvoraf mange havde en bismag af antisemitisme — som udelukkende var rettet imod Israel, det eneste demokrati i Mellemøsten.

Fortsæt læsningen af artiklen

Frankrig er stadig under angreb

af Guy Millière  •  3. Januar 2021

 • "Hvis der ikke sker forandringer, vil Frankrig om få årtier have underlagt sig islam, og islamisk vold vil sikkert være endnu mere udbredt end i dag. Det er allerede næsten umuligt for landets ledere at handle. De er gidsler for en muslimsk befolkning, der er stadigt mindre integreret, og hvis vrede de ikke ønsker at opildne. De observeres af grupper, der straks tager afstand fra enhver kritik af islam, og de er under pres fra mange lande i den muslimske verden, som Frankrig ikke ønsker at fornærme." – Alan Wagner, "Europa over for islam", interview på Tepa, 2. august 2020.

 • "For muslimer har islamisk lov Gud som forfatter. Alle andre lovgivere er illegitime." – Mohammed Hocine Benkheira, historiker, Le Point, 21. marts 2016.

 • "Macron... kan stadig ikke identificere det virkelige problem, da det ville være politisk ukorrekt af ham at gøre det... Det er problemet med én som Macron, og hvad han siger... de kan aldrig indrømme, at det, der sker, helt eller delvist er en del af den sande islam..." – Raymond Ibrahim, "Islamisk Terror i Frankrig", Skywatch TV, 30. oktober 2020.

 • "Frankrig forstår stadig ikke den virkelighed, som landet står over for. De tror, at de er blevet ramt af terrorister... men de lider under en guerillakrig, der gradvist vinder frem..." – den algierske forfatter Boualem Sansal, lexpress.fr, 18. oktober 2020.

Den algierske forfatter Boualem Sansal: "Frankrig forstår stadig ikke den virkelighed, som landet står over for. De tror, at de er blevet ramt af terrorister... men de lider under en guerillakrig, der gradvist vinder frem.." (Foto: Farouk Batiche/AFP via Getty Images)

29. oktober. Nice, hovedbyen på den franske riviera. I basilikaen Notre-Dame-de-l'Assomption skærer en mand halsen over på en kvinde og myrder to andre, mens han råber "Allahu akbar!" ["Allah er den største!"]

Det er anden gang på mindre end en måned, at en ekstremistisk muslim skærer halsen over på nogen i Frankrig. To uger forinden, den 16. oktober, fik en lærer i mellemskolen, Samuel Paty, skåret halsen over i en parisisk forstad efter at have vist sine elever nogle tegninger af Muhammed under en debat om ytringsfrihed.

Fortsæt læsningen af artiklen

Kina 'oversvømmer' USA med spioner

af Gordon G. Chang  •  27. December 2020

 • I lyset af nødsituationen bør USA straks lukke alle Kinas operationsbaser i USA, herunder deres fire tilbageværende konsulater – i Chicago, Los Angeles, New York og San Francisco – og reducere ambassadepersonalet betragteligt. Ambassaden behøver i virkeligheden kun ambassadøren, den nærmeste familie og en personlig medarbejderstab; ikke flere hundrede, som der er i øjeblikket.

 • Kinas konsulat i New York er også en spionrede. Den tidligere leder i efterretningstjenesten CIA, James Olson, vurderer med New York Posts ord "konservativt", at Kina "til enhver tid har mere end 100 efterretningsagenter, der opererer i byen." Han fortæller, at New York er "under angreb som aldrig før."

 • Vil Kina kun overføre spioner til kinesiske banker og virksomheder, der opererer i USA? Muligvis, men det vil tage tid, og USA kan under alle omstændigheder beordre lukning af ikke-diplomatiske forposter også.

 • Andre vil indvende, at amerikanske virksomheder i Kina har brug for konsulær bistand. Det har de naturligvis. Mit svar til dem er, at det er i USA's interesse at få sine virksomheder ud af det land, både af moralske og andre årsager. Tabet af konsulær støtte vil blive endnu en grund for dem til at pakke deres kufferter hurtigst muligt.

Kinas indflydelse, efterretningsvirksomhed og infiltrationsforsøg overvælder USA. Kina har hundreder – måske tusinder – af agenter i USA, der identificerer, oplærer, støtter, påvirker, kompromitterer og korrumperer amerikanere i politik og andre områder, der er vigtige for dem. På billedet ses Kinas konsulat i Houston den 22. juli 2020, dagen før den amerikanske regering lukkede stedet, da det med udenrigsminister Mike Pompeos ord var et "epicenter for spionage og plagiering af intellektuel ejendomsret". (Foto: Mark Felix/AFP via Getty Images)

Afsløringer denne måned om Eric Swalwell, der er kongresmedlem for demokraterne i Californien, understreger Kinas gennemgribende indtrængen i det amerikanske samfund.

Kinas indflydelse, efterretningsvirksomhed og infiltrationsforsøg overvælder USA. I lyset af nødsituationen bør USA straks lukke alle Kinas operationsbaser i USA, herunder deres fire tilbageværende konsulater.

Det måske mest slående aspekt ved nyheden om Swalwell er, at første gang Fang Fang, der er en mistænkt agent for Kinas ministerium for statssikkerhed og også går under navnet "Christine", kontaktede ham, ikke var mens han sad i kongressens efterretningsudvalg, men allerede da han var byrådsmedlem i Dublin, Californien.

Fang fulgte og fremmede han karriere, da han blev valgt til Repræsentanternes Hus og fik plads i et udvalg af stor interesse for Kina.

Fortsæt læsningen af artiklen

Terrorisme: En advarsel fra Iran til Europa

af Richard Kemp  •  22. December 2020

 • Nu ser de [europæerne] sig låst fast i det, de godt ved er en falsk og uhyre farlig atomaftale, som blot overlader konfrontationen med et atombevæbnet Iran til fremtidige generationer.

 • De [iranske ledere] betragter europæerne, såvel som amerikanerne, med foragt, ser dem som svage og dekadente, blottede for mod og beslutsomhed til at forsvare deres egne interesser.... Præsident Trump gav dem noget at tænke over, især da han beordrede Qasem Soleimani dræbt.... De nærer større forhåbninger til Biden, som de forventer vil være mere tilbøjelig til at lægge sig fladt ned.

 • Vi kan være helt sikre på, at Irans øversteleder har frydet sig over effekten af sit budskab: europæisk kryben med blot en svag og halvhjertet reaktion, ledsaget af en desperat, tryglende forsikring om, at genstandene for hans aggression stadig er hans venner. Har der nogensinde været en lektion i, at føjelighed fejler og beslutsom styrke sejrer, så må det da være denne.

 • De europæiske regeringer må nu vise deres egen styrke eller stå konfronteret med fortsat iransk tvang – en tvang som vil blive bemærket af ondsindede aktører rundt om i verden, lige fra Moskva til Beijing og Pyongyang, med indlysende konsekvenser.

 • Har europæerne virkelig råd til at tillade et så ekstremt fjendtligt og manipulerende regime som det i Teheran at få atomvåben?

I sidste måned indledtes en retssag i Belgien imod Assadolah Assadi og tre andre iranere, som står anklaget for at have dannet en sammensværgelse om at plante en bombe ved et "Befri Iran"-folkemøde i Paris i juni 2018. I folkemødet deltog 80.000 mennesker, heriblandt den tidligere canadiske premierminister Stephen Harper, præsident Trumps advokat Rudy Giuliani og flere britiske og europæiske parlamentsmedlemmer. Det mislykkede komplot menes at være blevet beordret af den iranske præsident Hassan Rouhani og godkendt af øverstelederen Ali Khamenei. (Foto ved Zakaria Abdelkafi/AFP via Getty Images)

I sidste måned indledtes en retssag i Belgien imod Assadolah Assadi og tre andre iranere, som står anklaget for at have planlagt et bombeangreb i Paris i 2018. Siden 2015 havde Assadi været den højst rangerede embedsmand i Irans ministerium for efterretning og sikkerhed i Europa, og på dette tidspunkt fungerede han under diplomatisk dække ved den iranske ambassade i Wien. Han er den første iranske regeringsembedsmand, som bliver prøvet på terroranklager ved en domstol i et EU-land, trods adskillige angrebsforsøg på europæisk jord, bestilt af Teheran.

Statsstøttet terrorisme er ikke blot en handling i sig selv, men er også et middel for national magt og tvang. Tilsammen udgjorde disse komplotter et ondsindet budskab og en klar trussel mod Europa, som desværre er blevet modtaget og behandlet efter hensigten i London, Berlin, Paris og Bruxelles.

Fortsæt læsningen af artiklen

Storbritannien: med store skridt mod totalitarismen

af Andrew Ash  •  6. December 2020

 • Man ser næsten dagligt nyhedshistorier om forældre, der 'udskammes' af deres nyligt politisk vakte børn, fordi de på de sociale medier har givet udtryk for 'forkerte' 'unwoke' synspunkter, eller historier om folk, der fyres for noget, som de måske, måske ikke, sagde for år tilbage.

 • Denne følelse af berettigelse er blevet et kendetegn for en gruppe yngre mennesker, der ikke virker til at forstå krigens rædsler – eller mange reelle trængsler i øvrigt – i deres egne relativt komfortable liv.

 • Denne mangel på respekt og forståelse for historien fører så sammen med et åbenbart behov for at opfinde, importere eller genoplive forurettethed fra fortiden til, at demonstranterne agiterer for at påføre andre mennesker en efter deres opfattelse passende hævn for uretfærdigheden, også selv om disse ikke har været indblandet.

 • Der forventes kun tolerance fra andres side.... Én persons frihed er åbenbart blevet en anden persons grund til modvilje.

 • Demonstranternes afvisning af den britiske kulturarv og deres forsøg på at 'slette' historien, er en trussel mod nationen. Vi har åbenbart ikke noget at være stolte af. Vores bedrifter har tilsyneladende ikke været andet end et ondt patriarkalsk systems ødelæggelser. Ved at tilslutte sig de marxistiske arkitekters fortælling fornærmer de utilfredse demonstranter ikke alene mindet om dem, der har kæmpet og døde for den frihed, som vi nu tager for givet; De tager også store skridt mod totalitarismen.

Da statuen af Winston Churchill på Parliament Square i London blev vandaliseret, stod politiet, der lå under for den politiske korrekthed, passivt og så på, mens deres rolle blev offentligt undermineret af den åbenlyse foragt for loven. (Foto: Isabel Infantes/AFP via Getty Images)

Der var engang, hvor briterne var kendt for deres stoiske ro og deres evne til kamp i svære tider – uanset hvor sort, det så ud. Den såkaldte 'blitz spirit' fik for 80 år siden landet til at 'pull together and carry on' på trods af nazisternes bombardement af vores byer. Den var kendetegnende for en generation, der havde lidt under to verdenskrige uden at give sig.

Denne 'blitz spirit' har dog været bemærkelsesværdigt fraværende under coronapandemien. Der har ikke været meget nationalt sammenhold. Der har i stedet været en del skænderier og mudderkastning blandt politikere, aktivister og den stadigt mere splittede befolkning.

Fortsæt læsningen af artiklen

Derfor skylder palæstinenserne araberne en undskyldning

af Khaled Abu Toameh  •  5. December 2020

 • Den palæstinensiske beslutning om at forny båndene til Israel kommer på et tidspunkt, hvor de palæstinensiske medier fortsat fordømmer andre arabere, fordi disse har indledt en normalisering med Israel.

 • "De [palæstinenserne] trampede på billederne af vore ledere. Men vi har ikke set dem trampe på billederne af Abbas." — En emiratisk bruger på de sociale medier, BintUAE1900, Twitter, 18. november 2020.

 • Adskillige palæstinensere og arabere har ytret sig sarkastisk på de sociale medier og krævet, at Selvstyret (PA) trækker sin egen ambassadør ud af Ramallah i protest imod sin egen beslutning om at "normalisere" forholdet til Israel.

 • Selvstyreledelsens beslutning om at genoprette båndene til Israel og lade de palæstinensiske ambassadører vende tilbage til De Forenede Arabiske Emirater (UAE) og Bahrain opfattes af nogle palæstinensere som et tydeligt forsøg på at indynde sig hos en eventuel ny amerikansk regering under den sandsynlige nyvalgte præsident Joe Biden. Abbas håber sikkert også, at USA og nogle af Golfstaterne til gengæld vil genoptage deres praksis med at hælde penge i Selvstyrets pengekasser – til en begyndelse.

Vil den palæstinensiske ledelse undskylde over for Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater (UAE), at man beskyldte dem for at begå forræderi imod palæstinensere og arabere ved at underskrive fredsaftaler med Israel? Billedet: Palæstinensere i Ramallah afbrænder billeder af UAE's kronprins Mohammed Bin Zayed og den saudiske kronprins Mohammed bin Salman den 15. august 2020. (Foto ved Abbas Momani/AFP via Getty Images)

Vil den palæstinensiske ledelse undskylde over for Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater (UAE) at man beskyldte dem for at begå forræderi imod palæstinensere og arabere ved at underskrive fredsaftaler med Israel?

I forrige uge kundgjorde Det Palæstinensiske Selvstyre, med præsident Mahmoud Abbas spidsen, i et overraskende træk, at man havde besluttet at genoprette alle relationer til Israel, herunder sikkerhedskoordinationen mellem Selvstyrets sikkerhedsstyrker og Israels forsvarsstyrker, IDF, på Vestbredden.

Abbas skylder også palæstinenserne en undskyldning, fordi han med sin beslutning om at afskære alle bånd til Israel berøvede palæstinensiske patienter – bortset fra en fremtrædende palæstinensisk leder, Saeb Erekat – muligheden for at modtage lægebehandling i Israel. Beslutningen forhindrede tillige tusindvis af palæstinensere i at få udbetalt fuld løn: Abbas havde nægtet at acceptere skatteindtægter indhentet af Israel på palæstinensernes vegne.

Fortsæt læsningen af artiklen

Palæstinensere opfordrer til boykot af Israel, hvorefter de beder Israel om at redde deres liv

af Bassam Tawil  •  9. November 2020

 • Særligt oprørende er den kendsgerning, at Erekat fik lov til at komme på et israelsk hospital for at få den bedste medicinske behandling på et tidspunkt, hvor den palæstinensiske regering nægter almindelige palæstinensere tilladelse til at komme på israelske hospitaler.

 • Det faktum, at Erekat valgte at komme på et israelsk og ikke et jordansk hospital, var et tegn på, at han "har fuld tillid til israelerne trods sine offentlige udtalelser imod dem." — alarab.co.uk, 19. oktober 2020

 • Hvis og når Erekat kommer over sin aktuelle sygdom og vender tilbage til sin familie, kan han passende give UAE og Bahrain en undskyldning for sin fordømmelse af deres normaliseringsaftaler med Israel. Derefter kunne han undskylde over for den palæstinensiske befolkning for at berøve dem den fremragende medicinske behandling, som han selv har fået på Hadassah Hospital.

 • Måske kunne Erekat også overveje at takke de israelske læger, som arbejdede døgnet rundt for at holde ham i live. Desuden kan han takke det israelske lægehold og soldaterne, som eskorterede ham fra hans hjem i Jeriko til Jerusalem. Og endelig kunne Erekat fortælle verden, at han fortryder sine opfordringer til boykot af Israel – det land, som han vidste, at han kunne henvende sig til for at redde livet, uanset den skade han har forvoldt dette land.

Ledende palæstinensisk embedsmand Saeb Erekat har brugt de seneste to årtier på at opfordre til boykot og isolering af Israel. Hvis og når Erekat overvinder COVID-19og vender tilbage til sin familie, kunne han måske undskylde over for den palæstinensiske befolkning for at berøve dem den fremragende medicinske behandling, som han selv har modtaget på Hadassah Hospital, og han kunne måske også overveje at takke de israelske læger, som arbejdede døgnet rundt for at holde ham i live. Billedet: Hadassah Hospital Ein Kerem i Jerusalem, Israel, hvor Erekat valgte at blive indlagt og modtage behandling. (Foto ved Emmanuel Dunand/AFP via Getty Images)

Ledende palæstinensiske embedsmand Saeb Erekat har brugt de seneste to årtier på at opfordre til boykot og isolering af Israel. Inden for de seneste par måneder har Erekat, PLO-leder som tidligere stod i spidsen for det palæstinensiske forhandlingsteam med Israel, udtrykt sig imod aftalerne om at normalisere forholdet mellem Israel, De Forenede Arabiske Emirater (UAE) og Bahrain.

Han og andre palæstinensiske ledere, herunder Det Palæstinensiske Selvstyres præsident, Mahmoud Abbas, har beskyldt UAE og Bahrain for at forråde palæstinenserne og stikke en kniv i ryggen på dem ved at slutte fred med Israel.

Fortsæt læsningen af artiklen

Palæstinenserne: Hvad skal der gøres?

af Khaled Abu Toameh  •  27. Oktober 2020

 • Spørgsmålet er: Vil Iran træde til og få indflydelse på Det Palæstinensiske Selvstyre? Vil det lykkes Iran at overtale Det Palæstinensiske Selvstyre til at blive del af en akse, der omfatter Hamas, Hizbollah, houthierne og alle de iransk støttede militser i Irak? Hvor fører Mahmoud Abbas Det Palæstinensiske Selvstyre hen? Det ved ingen. De fleste, jeg har talt med, siger, at han reelt ikke har nogen strategi til håndtering af mellemøstkonflikten. Hans eneste strategi, siger de, er at blive ved magten for evigt.

 • Palæstinenserne.... isolerer sig yderligere ved at skubbe hele den arabiske verden fra sig og gå imod lande som Egypten, Jordan og alle disse Golf-stater, som engang plejede at give dem masser af penge.... De, der ophidsede imod Israel gennem alle disse år, ophidser nu imod den arabiske verden. De, der dæmoniserede Israel, forsøger nu at dæmonisere deres egne arabiske og muslimske brødre.... Kløften mellem palæstinenserne og den arabiske verden vokser.

 • En af grundene til, at de store mainstreammedier ikke ønsker at rapportere om mange af historierne her, er, at disse historier ikke har en anti-Israel-vinkel.

 • Hvad enten vi kan lide det eller ej, så handler hele denne konflikt ikke om en bosættelse, et checkpoint, en mur eller et hegn. Konflikten handler i virkeligheden om selve Israels eksistens....

 • De [palæstinensiske ledere] ønsker ikke, at arabere og muslimer skal se de vidunderlige ting, der finder sted i Israel. De ønsker ikke, at de skal opdage, at Israel har været en succeshistorie. De ønsker ikke, at disse vidunderlige ting skal vises i den arabiske og muslimske verden, for så vil araberne og muslimerne måske gå til deres egne ledere og sige: "Undskyld mig. Vi ønsker noget ligesom det, disse jøder har. Hvorfor kan vi ikke få demokrati? Hvorfor kan vi ikke få et fungerende parlament?"

 • Spørgsmålet, vi bør stille os selv, er ikke, hvem der skal efterfølge Mahmoud Abbas. Spørgsmålet er, om den, der måtte efterfølge Mahmoud Abbas, vil være anderledes? Vil han være i stand til at skabe forandring? Jeg er ked af at sige det, men svaret er nej.... Vi taler om den samme ideologi, den samme mentalitet og de samme folk, der styrer slagets gang.

 • Man skal ikke forvente mange ændringer i en post‑Abbas æra. Det, der bør ændres, er mentaliteten. Det, der skal stoppes, er denne opflammen, den daglige delegitimering af Israel. Den er meget slem, og den er meget udbredt. Hvis man ikke ændrer den, vil man ikke komme til at se nogen forandring. Desuden bør palæstinenserne ændre deres undervisningssystem. De er nødt til at begynde at forberede deres befolkning på fred med Israel.

Vil Iran træde til og få indflydelse på Det Palæstinensiske Selvstyre? Vil det lykkes Iran at overtale Det Palæstinensiske Selvstyre til at blive del af en akse, som omfatter Hamas, Hizbollah, houthierne og alle de iransk støttede militser i Irak? Hvor fører Mahmoud Abbas Det Palæstinensiske Selvstyre hen? Billedet: Abbas, den 3. september 2020 i Ramallah. (Foto ved Alaa Badarneh/Pool/AFP via Getty Images)

Der eksisterer nu en aftale, Abraham Aftalen, mellem Israel og De Forenede Arabiske Emirater (UAE) og Bahrain, men hvordan ser palæstinenserne på det? Hvor tror de, den kan føre hen?

Palæstinenserne blev overrumplede. Jeg husker, hvordan jeg, da aftalen blev bekendtgjort, ringede rundt til palæstinensiske embedsfolk i Ramallah i et forsøg på at få deres reaktion på denne aftale. De var vantro. De var i chok. Mange af disse embedsfolk spurgte mig ligefrem, om jeg var sikker på, at det var sandt.

Kort efter udsendte de en skarpt formuleret udtalelse, hvori de langede ud efter De Forenede Arabiske Emirater : "Åh, Golf-staterne har forrådt os. Dette er en kniv i ryggen. Dette er en krænkelse af alle aftaler."

Fortsæt læsningen af artiklen

Vesterlændinges liv betyder noget: Lærers hoved skåret af i Paris

af Giulio Meotti  •  23. Oktober 2020

 • "Dette er ikke en 'separatistisk' handling; det er en krigserklæring og bør håndteres som en sådan" – Pascal Bruckner, fransk forfatter.

 • Frankrigs elite... forstår ikke den ideologiske krig, som det åbne samfunds fjender har erklæret mod dem. Man kan se det ud fra ekstremisternes angrebsmål: jøder, en præst, satiretegnere, turister, almindelige mennesker, politibetjente og nu en lærer.

 • Et helt indvandrermiljø, der nød godt af alle de frihedsrettigheder, som vi havde givet dem, faldt ham i ryggen.... Det er en racisme, der billiges af imamer, der havde kaldt [den hovedafskårne lærer] Paty for "kriminel".

 • "[D]er er vores uafladelige underkastelse. Jeg er overbevist om, at hvis vi havde vidst, hvordan man siger fra, så var vi ikke havnet her. De dukkede sig alle af frygt for at fremstå som racister og blive isoleret" – Élisabeth Badinter, forfatter, Le Point, 16. oktober 2020.

 • Hvis de franske myndigheder ikke tager de mange advarsler alvorligt – selv efter, at en skolelærer fik hovedet skåret af ved højlys dag af en terrorist, der råbte "Allahu Akbar" – så betyder det, at kampen er ovre, og de kan lige så godt hejse det hvide flag over Eiffeltårnet.

Den franske skolelærer Samuel Paty, som en tjetjensk indvandrer skar hovedet af i en parisisk forstad, var offer for den grusomste racisme, man finder i vestlige demokratier nu om dage: fundamentalisters racistiske opfattelse af "de vantro". Paty blev myrdet for at have udført sit arbejde samvittighedsfuldt og modigt. Han lærte sine elever at respektere vores samfunds grundlæggende værdier, og ordene står over indgangen til hans skole: Frihed, lighed, broderskab. På billedet ses skolen College du Bois-d'Aulne i Conflans-Saint-Honorine, hvor Samuel Paty blev myrdet den 16. oktober. (Foto: Bertrand Guay/AFP via Getty Images)

Vesterlændinges Liv Betyder Noget -- Western Lives Matter. Vi bør opfordre alle journalister, politikere, præster og folk på gaden om at knæle for Samuel Paty. Den franske skolelærer var offer for den grusomste racisme, man finder i vestlige demokratier nu om dage: fundamentalisters racistiske opfattelse af "de vantro". Efter at have skåret hovedet af Paty kaldte den tjetjenske terrorist ham for en "hund". "I Allahs navn, den nådigste, den barmhjertigste...", skrev terroristen efter angrebet. "Macron, de vantros leder: Jeg har henrettet en af dine helvedeshunde, der vovede at nedværdige Muhammed...".

Fortsæt læsningen af artiklen

Hvem bærer ansvaret for 'krisen' i islam?

af Khaled Abu Toameh  •  20. Oktober 2020

 • Andre arabere har sagt, at muslimerne kun har sig selv at takke for "krisen" i deres religion. De refererer til mange muslimers brug af islam til udførelse af terrorangreb og andre ugerninger imod muslimer og ikke-muslimer.

 • Budskabet, som disse arabere og muslimer udsender, er dette: Vi har skabt krisen i vores religion ved at give terrorister og ekstremister lov til at bruge islam som påskud for deres forbrydelser.

 • Synspunkterne hos disse arabere og muslimer minder om dem, som Egyptens præsident Abdel Fattah Sisi har fremsat. I 2014 efterlyste han en "religiøs revolution" i islam og appellerede til førende muslimske grupper om at "konfrontere de vildledende ideologier, som skader islam og muslimer verden over."

 • "Faktum er, at de største konspiratorer imod islam er muslimerne selv, især dem, der reproducerer snæversynets og hadets diskurs. I denne kontekst er der ingen forskel på dem, der planlægger, finansierer og udfører terrorisme, og dem, der tier om det eller retfærdiggør det." — Mohammad Maghouti, marokkansk skribent, Hespress, 13. oktober 2020.

 • "[V]i skal opfordre Frankrig til at sætte Det Muslimske Broderskab og Hizbollah på listen over terrororganisationer." — Nervana Mahmoud, fremtrædende egyptisk kommentator og blogger, Al Hurrah, 11. oktober 2020.

 • "Den krise, som islam lider under, blev skabt af muslimerne med deres egne hænder, da de tillod en håndfuld blandt sig at benytte vold som sprog for dialog med den anden. Macron havde ret i alt, hvad han sagde. Hans budskab bør opfattes som et wake-up kald. Muslimer har krænket islam dybt, da de fremviste den som en religion, der opildner til vold, og spreder kaos i de stabile samfund, der modtog dem som flygtninge og ydede dem beskyttelse. Muslimerne begik en fejl, da de brugte deres religion til at retfærdiggøre angreb på andre. Dette giver os ikke ret til at fordømme andre og beskylde dem for at være fjendtlige mod islam. Islam er i krise, fordi den er blevet fordrejet, forvansket og ødelagt indefra. Vi burde have takket Macron i stedet for at forbande ham." — Farouk Yousef, egyptisk skribent, Middle East Online, 13. oktober 2020.

I 2014 opfordrede Egyptens præsident Abdel Fattah el-Sisi til en "religiøs revolution" i islam og appellerede til førende muslimske grupper om at "konfrontere de vildledende ideologier, som skader islam og muslimer verden over." (Billedkilde: MEMRI)

Mens den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan og flere islamister har fordømt den franske præsident Emmanuel Macron for hans seneste udtalelse af, at "islam befinder sig i en krise", siger andre arabere og muslimer, at de forstår, hvor den slags bemærkninger kommer fra.

Erdogan og islamisterne er vrede, fordi Macron i en tale den 2. oktober sagde, at han har i sinde at "befri islam i Frankrig for udenlandsk indflydelse," og at et mindretal af Frankrigs skønnede seks millioner muslimer står i fare for at skabe et "modsamfund", fordi de opfatter deres egne love som vigtigere end alle andre.

Den udtalelse betyder, at Tyrkiet, Iran, Qatar, Hizbollah og Det Muslimske Broderskab kan få sværere ved at påvirke muslimerne i Frankrig.

Fortsæt læsningen af artiklen

Italien: Forsvar landegrænserne og bliv sagsøgt

af Giulio Meotti  •  15. Oktober 2020

 • Det er første gang, at en europæisk domstol er blevet opfordret til at sagsøge et lands minister – der har ansvaret for landets sikkerhed – for at tilbageholde migranter i en havn, mens man afventer fordelingen af nytilkomne i Europa.... Europa havde indtil da ikke tilbudt Italien nogen form for hjælp.

 • Italiens regerende politiske klasse har i årevis haft en indvandringspolitik, der bestod af en fuldstændig eftergivenhed over for de illegale migrantstrømme – der ofte organiseres af kriminelle menneskesmuglere. Politikerne har nu besluttet at stille Salvini for dommerne for at have gjort det, som de ikke selv havde mod til at gøre: forsvare Europas grænser.

 • Der ser ud til at være en forventning om, at titusinder kan tage både fra Libyen til Italien uden at møde grænsekontrol eller præventive foranstaltninger, og uden at et land kan udøve sin ret til selvforsvar mod en skelsættende migrations-tsunami.

 • Italien sender nu et foruroligende budskab til Europa og resten af den frie verden: Enhver, der i forbindelse med landets ledelse forsvarer landegrænserne og forsøger at standse illegal masseindvandring, kan blive retsforfulgt og fængslet.

 • Det egentlig chokerende ved skueprocessen er, at Italien stadig afviser migrantskibe, så hvorfor skal Salvini straffes?

I 2019 forhindrede Italiens daværende indenrigsminister Matteo Salvini, at illegale migranter forlod et kystvagtskib, der havde samlet dem op fem dage forinden, og gik i land. Salvini retsforfølges på grund af den beslutning og anklages for "kidnapning". Italien sender et foruroligende budskab til Europa og resten af den frie verden: Enhver, der i forbindelse med landets ledelse forsvarer landegrænserne og forsøger at standse illegal masseindvandring, kan blive retsforfulgt og fængslet. (Foto: Piero Cruciatti/AFP via Getty Images)

"Det eneste, som jeg er ked af ved denne situation, er, at jeg vil skulle forklare mine to børn, at deres fader skal i retten – ikke fordi han er kriminel, men fordi han forsvarede sit land", udtalte Salvini, da Italiens parlament fratog ham hans immunitet for at bane vejen for retsforfølgelsen af ham.

Italiens regerende politiske klasse har i årevis haft en indvandringspolitik, der bestod af en fuldstændig eftergivenhed over for de illegale migrantstrømme – der ofte organiseres af kriminelle menneskesmuglere. Europa har aldrig tilbudt Italien nogen form for hjælp. Nu har "eliten" – politikere, meningsdannere, journalister – besluttet at stille Salvini for dommerne for at have gjort det, som de ikke selv havde mod til at gøre: forsvare Europas grænser.

Fortsæt læsningen af artiklen

Sortes vurdering af Black Lives Matter - Del I

af Soeren Kern  •  12. Oktober 2020

 • "Det er måske ikke særlig populært at sige i kølvandet på de nylige uroligheder, men sortes situation har ikke meget, eller intet, at gøre med politiet eller den såkaldte 'strukturelle racisme'. Vi bør i stedet se på ansvaret hos dem, der styrer vores storbyer" – Walter E. Williams, økonomiprofessor ved George Mason Universitetet.

 • "Byer styret af demokrater har det dårligste offentlige uddannelsessystem på trods af deres store, og voksende, skolebudgetter. Se på Baltimore.... Flere byer styret af demokrater oplever en lignende akademisk katastrofe" – Walter E. Williams.

 • "Vores familier er faldet fra hinanden: 75% af alle sorte børn fødes uden for ægteskabet, uden en fader. Det er underordnet, hvor mange sociale tiltag, man foretager. Man kan ikke overvinde det. Det er her vi sorte amerikanere skal begynde at tage vores skæbne i egen hånd og få det til at rykke – hold op med at råbe op om racisme" – Shelby Steele, senior fellow ved Hoover-institutionen.

 • "Der kommer imidlertid også et tidspunkt, hvor han må holde op med at betragte sig selv som et offer ved at erkende at... hans skæbne altid ligger i hans egne hænder. Et af de mere ødelæggende bedrag efter liberalismen i 1968 var, at den underminerede viljen til at være selvhjulpen og tage selvstændigt ansvar hos netop de personer, som den forsøgte at hjælpe" – Shelby Steele.

 • "Lad dig ikke blive manipuleret til at tro, at du er et offer og at en anden er årsag til alle dine problemer. Den person, der har størst indflydelse på dit liv, er dig selv. Det betyder ikke, at livet er uden problemer, men din succes eller fiasko her i livet afhænger af, hvordan du reagerer på problemerne" – Ben Carson, neurokirurg og nuværende amerikansk bolig- og byudviklingsminister.

 • "Den politik, som I [demokraterne] har ført ud i livet, har i overført betydning været mit folks knæ på halsen igennem århundreder. Det er på grund af jer og jeres forfejlede ledelse, at mange af os stadig ikke kan trække vejret i dag" – Damani Bryant Felder, politisk kommentator.

"'Black lives matter' – sortes liv betyder noget – var et agtværdigt udsagn, dengang det betød et krav om retfærdighed for sorte. Det er tragisk, at det siden er blevet korrumperet, og det, der engang var en bevægelse med fredelige demonstranter, er degenereret til meningsløs vold og lovløshed, der især er gået ud over de mest sårbare lavindkomstgrupper" – Robert L. Woodson, erfaren menneskerettighedsaktivist. (Foto: Gage Skidmore)

En tidligere artikelserie afslørede Black Lives Matters anti-amerikanske dagsorden, der under påskud af at bekæmpe racisme forsøger at omdanne USA til en kommunistisk dystopi. BLM's ledere indrømmer åbent, at de ønsker at afskaffe kernefamilien, politiet, fængslerne og kapitalismen. Ledere i BLM har truet med at "nedbrænde systemet", hvis de ikke får deres krav opfyldt.

Fortsæt læsningen af artiklen