Seneste analyser og kommentarer

Folkemord på kristne når "alarmerende niveau"

af Raymond Ibrahim  •  16. Juni 2019

 • Mange af verdens mest forfulgte kristne har absolut intet at gøre med kolonialisme eller missionærer. Dem, der er mest truet af folkemord -- herunder Syriens og Iraks assyrere og Egyptens koptere – var kristne flere århundreder inden forfædrene til Europas kolonisatorer blev kristne og drog ud for at missionere.

 • Artiklen fra BBC understreger, at især "politisk korrekthed" er årsag til Vestens ligegyldighed...

 • Blandt de værste forfølgere er dem, der regerer i henhold til islamisk lov, eller sharia – som akademikere som John Esposito fra Georgetowns Universitet fastholder er rimelig og retfærdig. I Afghanistan (nr. 2 på listen) "har kristendom ikke lov til at eksistere".

Den britiske udenrigsminister Jeremy Hunt (på billedet) bestilte en "Uafhængig rapport om forfølgelsen af kristne på verdensplan", der blev offentliggjort for nylig. (Foto: Jack Taylor/Getty Images)

"Forfølgelse af kristne er næsten på folkemordsniveau" er titlen på en artikel fra BBC fra den 3. maj, hvori de omtaler en omfattende foreløbig rapport bestilt af den britiske udenrigsminister Jeremy Hunt og udarbejdet under ledelse af biskoppen af Truro, Philip Mounstephen.

Ifølge BBC's artikel er hvert tredie menneske i verden udsat for religiøs forfølgelse, og blandt disse er kristne "den mest forfulgte religiøse gruppe". "Religion er 'i fare for at forsvinde' i nogle dele af verden", bemærkes det, og "I nogle regioner kan forfølgelsens niveau og natur anses for at komme tæt på den internationale definition af folkemord, som den anvendes af FN."

Den britiske udenrigsminister Jeremy Hunt citeres også for, hvorfor vestlige regeringer med hans ord har "sovet" hvad angår den voksende epidemi:

Fortsæt læsningen af artiklen

Skabelse af ægte arabisk-israelsk fred på konferencen i Bahrain

af Shoshana Bryen  •  15. Juni 2019

 • Bahrain giver de arabiske stater en mulighed for at gribe tilbage, leve op til deres forpligtelser ifølge FN's Resolution 242 og genstarte processen på den måde, som var De Forenede Nationers hensigt....

 • FN tilbød ikke Israel en uklar "fred," men en række konkrete betingelser for at skabe "sikkerhed": "Ophør af alle krav eller krigstilstande og respekt for og anerkendelse af suveræniteten, den territoriale integritet og politiske uafhængighed hos hver eneste stat i området, samt deres ret til at leve i fred inden for sikre og anerkendte grænser, fri for trusler eller voldshandlinger."

 • Alt dette skulle gives til Israel ikke af palæstinenserne, som ikke dengang levede op til og stadig ikke lever op til betingelserne for statsdannelse, men af de krigsførende lande i 1948 og 1967. Egypten og Jordan har gjort det.

 • Nogle af de lande, som bør slutte fred med Israel, vil være til stede i Bahrain, og FN's Resolution 242 bør være på dagsordenen. Tooghalvtreds års forsinkelse betyder ikke, at det er for sent.

Den amerikansk ledede økonomiske konference, der er planlagt til at finde sted i Bahrain i slutningen af juni, behøver ganske nogle få finjusteringer for at kunne blive en potentielt dramatisk begivenhed i historien om Mellemøstens "fredsmageri." Foto: Manama, Bahrain. (Billedkilde: Shahzad Ali/Wikimedia Commons)

Israels tilbagevenden til valgsituationen er ikke en grund til at ændre ved Trump-regeringens planer for den amerikansk ledede økonomiske konference, der er planlagt til at finde sted i Bahrain i slutningen af juni. Palæstinensernes beslutning om at boykotte mødet er bestemt heller ingen grund til at ændre – eller aflyse – den. Den behøver kun ganske få finjusteringer for at kunne blive en potentielt dramatisk begivenhed i historien om Mellemøstens "fredsmageri."

Den moderne fase af den arabisk-israelske konflikt begyndte i det 19. århundrede og størknede i 1948. Ved bevidst planlægning eller forsømmelighed omformedes den siden til den israelsk-palæstinensiske konflikt med Oslo-aftalerne i 1990'erne. De arabiske stater undslap ansvaret for de krige, som de selv havde startet i 1948, '56, '67, '73 og '82, og overlod det til Yasser Arafat at regne ud, hvor man skulle gøre det, de ikke selv havde kunnet – slutte fred med staten Israel eller vinde en krig imod den.

Fortsæt læsningen af artiklen

Sveriges selvpåførte kaos
Uppsalas skræmte piger; børn af IS-terrorister

af Judith Bergman  •  13. Juni 2019

 • Ifølge Amnesty International er efterforskningen af voldtægter underprioriteret i Sverige, der er "uforholdsmæssig lang ventetid på resultatet af DNA analyser", der er ikke nok støtte til voldtægtsofre, og der foretages ikke nok præventivt arbejde.

 • En svensk politirapport fra 2017: "Utsatta områden 2017" ("Udsatte områder 2017", der kendes som lovløse områder) viste, at der var 61 af sådanne områder i Sverige. De omfatter 200 kriminelle netværk, som man vurderer består af 5.000 kriminelle. Blandt disse områder er 23 særligt kritiske...

 • "Jeg kan ikke bære at se børn, der har det så slemt... Der skal ikke herske nogen tvivl om, at regeringen gør, hvad vi kan for disse børn [af IS-terrorister], og de skal om muligt bringes til Sverige." – Sveriges udenrigsminister Margot Wallström.

 • Slavetagne yazidibørns forfærdelige skæbne ser desværre ikke ud til at være noget, som Wallström "ikke kan bære".

Ifølge den seneste nationale tryghedsundersøgelse fra Sveriges nationale Kriminalitetsforebyggende Råd er 4 ud af 10 kvinder bange for at gå ud. I en rapport fra Amnesty International står der: "I en undersøgelse fra 2017 oplyste 1,4% af de adspurgte, at de havde været udsat for voldtægt eller seksuelle overgreb, svarende til omkring 112.000 mennesker på landsplan." (Billedkilde: iStock)

I den maleriske svenske universitetsby Uppsala føler 80% af pigerne sig utrygge i bymidten. En 14-årig teenager, der er bange for at afsløre sin identitet, fortalte de svenske medier, at hun altid har løbesko på, så hun kan 'løbe hurtigere', hvis hun bliver angrebet:

"Jeg satte mig på en bænk, og straks kom nogle drenge og satte sig på hver side af mig. Så kom der flere drenge og stod foran mig. De begyndte at tage på mit hår og mine ben og sagde ting til mig, som jeg ikke forstod. Jeg blev skrækslagen og sagde mange gange til dem, at de skulle holde op, men de hørte ikke efter... Alting er så forfærdeligt. Det her er helt forkert. Jeg vil gerne kunne føle mig tryg", sagde hun om at skulle tage bussen hjem.

Fortsæt læsningen af artiklen

Den palæstinensiske krig mod Trumps fredsplan

af Khaled Abu Toameh  •  12. Juni 2019

 • De seneste dage har grupper hjemmehørende i Gaza udsendt adskillige erklæringer, som antyder, at de vil benytte alle midler, herunder terrorisme, for at forhindre den amerikanske fredsplan.

 • Det, der måske bekymrer arabiske ledere mest, er truslerne fra Irans marionetter – Hamas, Islamisk Jihad og Hizbollah. Tiden må vise, om de arabiske statsledere lader sig skræmme af disse trusler eller ignorerer dem med risiko for at blive mål for palæstinensisk terrorisme.

 • Det er tydeligt, at palæstinenserne, som boykotter en konference – hvis mål det er at hjælpe dem ud af deres lederpåførte, økonomiske elendighed – selv vil ende som de store tabere i dette onde og hadefulde scenarium. Men denne gang ser det også ud til, at palæstinenserne ikke alene vil berøve sig selv milliarder af dollars, men tillige vil beskadige – måske uigenkaldeligt – deres forhold til nogle indflydelsesrige arabiske lande. Efter alt at dømme synes palæstinenserne at have kurs mod endnu en "nakba" (katastrofe).

Det Palæstinensiske Selvstyre og dets allierede på Vestbredden har indledt en diplomatisk og medierettet kampagne for at samle verdensomspændende støtte til deres afvisning af den amerikanske præsident Donald Trumps kommende plan for fred i Mellemøsten, også kaldet "århundredets aftale." Billedet: USA's præsident Donald Trump og Det Palæstinensiske Selvstyres præsident Mahmoud Abbas den 3. maj, 2017 i Washington, DC. (Billedkilde: Olivier Douliery-Pool/Getty Images)

Palæstinenserne synes i bevægelse på to fronter for at forpurre den amerikanske præsident Donald Trumps fredsplan for Mellemøsten, også kaldet "århundredets aftale."

Det Palæstinensiske Selvstyre og dets politiske allierede på Vestbredden har indledt en diplomatisk og medierettet kampagne for at samle verdensomspændende støtte til deres afvisning af Trumps kommende plan. Hamas, Islamisk Jihad og andre palæstinensiske ekstremistgrupper har for deres part allerede antydet, at de vil gribe til vold i et forsøg på at forhindre "århundredets aftale."

I sidste uge opfordrede Hamas Bahrain til ikke at lade den "zionistiske fjende besudle landet" ved at tage del i den økonomiske konference.

Fortsæt læsningen af artiklen

Finland: Vil Socialdemokraterne beholde et pro-iransk antisemitisk parlamentsmedlem i sine rækker?

af Kenneth Sikorski  •  3. Juni 2019

 • Få dage efter det finske valg blev Hussein Al-Taee, søn af guvernøren i Najaf i Irak og fortaler for det iranske regime, afsløret i gennem otte år at have slået antisemitiske, antiamerikanske og homofobiske kommentarer op på Facebook... I fire af disse år fungerede Al-Taee som rådgiver vedrørende mellemøstlige forhold ved Crisis Management Initiative (CMI, Krisehåndteringsinitiativet), et statsstyret konfliktløsningsfirma... i øjeblikket ledet af den tidligere finske premierminister Alexander Stubb.

 • Selvom Stubb offentligt har fordømt Al-Taees hadefulde kommentarer på de sociale medier... er han ikke blevet spurgt, hvorfor en fortaler for det iranske regime overhovedet arbejdede for CMI.

 • Med andre ord, Al-Taee udtrykte "forlegenhed" over sine "fordomme, tanker og sprogbrug" – og over at have løjet om dem – men afsvor ikke holdningerne.

 • Hvis "centrum-venstre"-partiet Socialdemokraterne undlader at ekskludere Al-Taee, vil det være et udtryk for hykleri af værste skuffe, eller også et tegn på stiltiende enighed i de hadefulde holdninger, som parlamentsmedlemmet ikke har benægtet at have.

Hussein Al-Taee (t.v.) er et nyt medlem af Finlands parlament fra Socialdemokratiet. Få dage efter det seneste valg blev Al-Taee, søn af guvernøren i Najaf i Irak og fortaler for det iranske regime, afsløret i gennem otte år at have slået antisemitiske, antiamerikanske og homofobiske kommentarer op på Facebook. (Billedkilde: Al-Taee - Soppakanuuna/Wikimedia Commons; Parliament building - Jorge Láscar/Flickr)

En politisk krise, som er blevet bygget op i Finland gennem de seneste uger, kaster lys over dårligdommene hos det såkaldte "centrum-venstre."

Krisen vedrører Hussein Al-Taee, et nyt medlem af parlamentet fra Det Socialdemokratiske Parti (SDP), som vandt en snæver sejr ved valget den 14. april.

Få dage efter det finske valg blev Al-Taee, søn af guvernøren i Najaf i Irak og fortaler for det iranske regime, afsløret i gennem otte år at have slået antisemitiske, antiamerikanske og homofobiske kommentarer op på Facebook. I fire af disse år fungerede Al-Taee som rådgiver vedrørende mellemøstlige forhold ved Crisis Management Initiative (CMI, Krisehåndteringsinitiativet), et statsstyret konfliktløsningsfirma grundlagt af den tidligere finske præsident Martti Ahtisaari og i øjeblikket ledet af den tidligere finske premierminister Alexander Stubb.

Fortsæt læsningen af artiklen

Derfor modsætter palæstinenserne sig økonomisk fremgang

af Bassam Tawil  •  25. Maj 2019

 • For at fremme sin målsætning kundgjorde Ashraf Jabari for nylig dannelsen af et nyt parti, som opfordrer til at fokusere på økonomisk fremgang for palæstinenserne. Reform- og udviklingspartiet (Reform and Development Party) søger at løse palæstinensernes økonomiske problemer, især den høje arbejdsløshed, sagde han. "Vi har en hel hær af universitetsuddannede kandidater, som står uden arbejde. Vi er nået til en situation, hvor en ung [palæstinensisk] mand med en kandidatgrad i jura må arbejde som gadesælger, fordi han ikke kan finde arbejde."

 • I stedet for at give Jabari en chance for at gennemføre sit initiativ har palæstinenserne ført en massiv smædekampagne imod ham, hvor mange har fordømt ham som "forræder" og "kollaboratør" med Israel og jøderne. Nogle palæstinensere er endda gået så vidt som til at opfordre til hans arrestation eller henrettelse.

 • Den kommende fredsplan taler, ifølge diverse rapporter, om at forære palæstinenserne milliarder af dollars og skaffe dem penge fra de rige arabiske lande. Men som Jabaris sag tydeligt viser, er palæstinenserne mindre optaget af at opnå økonomisk stabilitet end af at hade Israel.

 • For palæstinenserne er den økonomiske hjælp et kynisk forsøg på at lokke dem væk fra deres kamp imod Israel – og ingen palæstinensisk leder har lyst til at udsætte sig for de trusler, som Jabari i øjeblikket modtager. Så de palæstinensiske ledere har for længe siden, og langt fra enhver "århundredets aftale", indgået deres egen beskidte aftale: de sætter pengene i hadet til Israel i stedet for i deres egen befolkning.

Ashraf Jabari, en 45-årig palæstinensisk forretningsmand fra byen Hebron på Vestbredden, indledte for nylig et nyt økonomisk initiativ sammen med nogle af sine jødiske venner for at fremme et fælles iværksætterprogram mellem israelere og palæstinensere på stedet. (Billedkilde: iStock)

I de fleste normale samfund bliver en forretningsmand, som forsøger at forbedre sit folks levevilkår ved at stimulere økonomien og skabe jobmuligheder for de arbejdsløse – herunder en hel hær af jobløse universitetskandidater – behandlet med respekt. Men palæstinenserne synes ikke at figurere blandt disse samfund.

Ashraf Jabari er en 45-årig forretningsmand fra byen Hebron på Vestbredden. Som medlem af en stor, palæstinensisk klan i byen tror Jabari på økonomisk samarbejde og fredelig sameksistens med sine jødiske naboer, herunder de bosættere som bor på Vestbredden.

Tidligere i år indledte Jabari og nogle af hans jødiske venner et nyt, økonomisk initiativ for at fremme et fælles iværksætterprogram mellem israelere og palæstinensere på stedet.

Fortsæt læsningen af artiklen

EU kurtiserer Den Arabiske Liga

af Judith Bergman  •  23. Maj 2019

 • [Præsident for Europarådet Donald] Tusk refererede til værdikløften mellem staterne i Den Arabiske Liga og dem i Den Europæiske Union som "forskellene imellem os". Den slags eufemismer forklarer imidlertid ikke den åbenlyse mangel på blot en foregivelse fra EU's side af, at man følger sin egen fastlagte politik på menneskerettighedsområdet.

 • "Vi har set en dramatisk stigning i massive krænkelser af menneskerettigheder i hele den arabiske region, herunder udenretlige henrettelser, ufrivillige forsvindinger, vilkårlige fængslinger samt tortur og anden mishandling. Regionen har et presserende behov for en troværdig og uafhængig retsinstans, som kan øve retfærdighed ved menneskerettighedskrænkelser, hvoraf det overvældende flertal i øjeblikket foregår upåagtet". — Said Benarbia, MENA Programme Director of the International Commission of Jurists.

 • Topmødet gentog, på en ubehageligt orwelliansk måde, "vores beslutning om at bekæmpe kulturel og religiøs intolerance, ekstremisme, negativ stereotypisering, stigmatisering og diskrimination, som medfører ophidsen til vold mod personer baseret på religion eller overbevisning, og fordømmer enhver opfordring til religiøst had mod enkeltpersoner indeholdende ophidsen, fjendtlighed eller vold, herunder på internettet og de sociale medier".

 • I stedet fremstod Mogherinis ord som referencer til EU's egne fortsatte bestræbelser på at overvåge og retsforfølge ytringsfriheden og således gradvist udrydde enhver form for meningsforskelle inden for EU.

Det første topmøde mellem Den Europæiske Union (EU) og Den Arabiske Liga, formelt kaldet Ligaen af Arabiske Stater (LAS), fandt sted den 24-25. februar. Billedet: EU's og LAS' ledere ved topmødet. (Foto ved Dan Kitwood/Getty Images)

Det første topmøde mellem Den Europæiske Union (EU) og Den Arabiske Liga, formelt kaldet Ligaen af Arabiske Stater (LAS), fandt sted den 24-25. februar. "Europæere og arabere har en lang og rig historie præget af kulturel, økonomisk, kommerciel og politisk udveksling. Dette har, sammen med den geografiske nærhed og gensidige afhængighed, været med til at institutionalisere en stærk relation mellem EU og Ligaen af Arabiske Stater (LAS). Inden for denne ramme er det fælles mål at udvikle et nærmere samarbejde for at realisere de fælles aspirationer om at sikre fred, sikkerhed og velstand i begge regioner," forkyndte Den Europæiske Unions hjemmeside.

Fortsæt læsningen af artiklen

USA's sanktioner mod mullaherne virker

af Majid Rafizadeh  •  18. Maj 2019

 • "De gyldne tider er forbi og vender aldrig tilbage. Iran har ikke penge nok at give os." – En militant fra en iranskstøttet milits i Syrien, New York Times, 26. marts 2019.

 • Under indflydelse af presset fra sanktionerne mod Iran har Hassan Nasrallah, lederen af Irans stedfortræder Hizbollah, også opfordret sin gruppes afdeling for fundraising til "at styrke muligheden for jihad med penge og tillige at hjælpe i den fortsatte kamp."

 • Irans nationale valuta, rial, er dykket til et historisk lavpunkt — én dollar, som i november 2017 svarede nogenlunde til 35.000 rial, giver i dag næsten 130.000 rial.

Takket være Trump-regeringens sanktioner bliver strømmen af midler til den iranske regering afbrudt, hvilket påvirker de iranske lederes bestræbelser på at finansiere og sponsorere terrorister og militser i hele regionen. (Foto: Wikimedia Commons)

Kritikerne af den amerikanske præsident, Donald Trump, og hans politik over for den iranske regering er hurtige til at fordømme ham for de sanktioner, som han har påført det teokratiske regime. Deres argumenter er forankrede i den forestilling, at den eneste oplyste og effektive politik til håndtering af Irans klerikale styre ligger i at lokke dem ind fra kulden: med andre ord, formildelse.

Disse kritikere havde muligheden for at indlede og udvikle formildelsespolitikken under den tidligere præsident Barack Obamas otteårige regeringsperiode. I al den tid gav præsident Obama hidtil usete indrømmelser i et forsøg på at formilde de regerende mullaher. Han mødte dem med generøsitet og fleksibilitet hele vejen igennem. Hvad kom der ud af det?

Fortsæt læsningen af artiklen

Den Europæiske Union giver næring til ustabilitet og terrorisme i Mellemøsten

af Naomi Linder Kahn  •  11. Maj 2019

 • Målet for Det Palæstinensiske Selvstyre er øjensynlig at annektere disse områder og bringe dem under Selvstyrets kontrol som et led i dets større plan om en ensidig dannelse af en palæstinensisk stat. Denne plan blev offentliggjort i 2009 i et officielt dokument fra Selvstyret, skrevet af daværende premierminister Salam Fayyad; siden offentliggørelsen er den blevet udført praktisk talt uhindret med hjælp fra massiv, europæisk, økonomisk støtte, i en overtrædelse af Oslo-aftalerne og en overtrædelse af international lov. Det skal tilføjes, at denne form for aktivitet er nemmere at præsentere for de internationale mediekanaler og udenlandske velgørere som "humanitær hjælp."

 • Nøglespilleren i disse projekter til ran af jord er Union of Agricultural Work Committees (UAWC). UAWC opretholder tætte organisatoriske og operationelle bånd til Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), en terrororganisation, som har udført mange dødbringende angreb på Israels borgere – herunder adskillige selvmordsbombeangreb i dette årtusindes første årti. UAWC er hovedsagelig finansieret af europæiske regeringer og nødhjælpsorganisationer samt af Den Europæiske Union (EU).

 • I de senere år, og specielt siden 2013, har palæstinenserne intensiveret deres landbrugsaktivitet som et middel til hurtigt og effektivt at tilrane sig store jordarealer, under dække af humanitær hjælp til landmænd. Denne aktivitet er ulovlig og overtræder de internationale aftaler, som Det Palæstinensiske Selvstyre har underskrevet. Men dette har ikke generet de udenlandske regeringer og organisationer, herunder EU, som fortsat finansierer denne ulovlige aktivitet – samtidig med at man højlydt kritiserer staten Israel.

Billedet: Ulovlige ran af tusindvis af tønder land på Vestbredden, finansieret af Den Europæiske Union under dække af "landbrugshjælp." EU's bidrag fremmer et program til massive jordtyverier, begået af Det Palæstinensiske Selvstyre. (Billedkilde: Regavim)

Under dække af "landbrugshjælp" er Det Palæstinensiske Selvstyre i færd med at overtage Area C (det område, som ifølge Oslo-aftalerne er under fuld israelsk jurisdiktion, mens man afventer en fuld fredsaftale, som skal fastlægge endegyldig suverænitet over området for den ene eller den anden part), hjulpet af massiv, europæisk, økonomisk støtte – i en overtrædelse af loven og af de internationale aftaler, som EU har underskrevet.

Fortsæt læsningen af artiklen

Nigeria: Jihad mod kristne

af Uzay Bulut  •  2. Maj 2019

 • Volden er blevet værre siden begyndelsen af 2017 og er nu "lidt anderledes, idet det er en række målrettede angreb på kristne samfund, hvor man forsøger at fordrive landmænd og overdrage land til hyrder" – Nathan Johnson, International Christian Concern, regionschef for Afrika.

 • "Kristne i Nigeria behandles som andenklasses borgere i de tolv nordlige stater, hvor sharialov er implementeret. De er på mange måder gjort til ofre. Kristne piger kidnappes og tvinges til at gifte sig med muslimske mænd. Præster kidnappes med krav om løsesum. Kirker vandaliseres eller ødelægges fuldstændigt" – Nathan Johnson.

 • "Nigerias regering og det internationale samfund... har fra begyndelsen kun gjort lidt for at håndtere situationen. Det manglende engagement er ikke overraskende: De kan ikke en gang anerkende dens rødder, nemlig den intolerante jihad-ideologi. Dødstallet for kristne er derfor blot steget – og det vil sandsynligvis fortsætte med at stige eksponentielt – indtil det tidspunkt, hvor denne realitet ikke alene anerkendes, men også håndteres" -- Raymond Ibrahim, forfatter og mellemøstekspert.

Kristne bliver nedslagtet i Nigeria af fulani og Boko Haram jihadister – og alle virker ligeglade. Billede: Boko Harams leder Abubakar Shekau i en propagandavideo fra Boko Haram i november 2018.

Kristne bliver nedslagtet i Nigeria af fulani og Boko Haram jihadister – og alle virker ligeglade.

Den alvorligste forfølgelse af disse forsvarsløse kristne – der udgør halvdelen af Nigerias befolkning – er hovedsageligt sket i den nordlige muslimske del af landet, der regeres af sharialov, og i de stater, der benævnes "Mellembæltet", hvilket er en overgangszone mellem de nordlige og sydlige stater.

Menneskerettighedsorganisationen International Christian Concern (ICC) skriver:

"Fulanikrigere fortsatte i marts måned deres voldelige angreb i hele Nigerias Mellembælteområde. De forhærdede islamiske krigeres brutale angreb spreder en vedholdende frygt blandt Mellembæltets kristne, mens dødstallet fortsætter med at stige... I sidste måned [marts 2019] blev mindst 150 mennesker dræbt.

Fortsæt læsningen af artiklen

EU's hemmelige forståelse med Iran

af Judith Bergman  •  29. April 2019

 • Hovedformålet med Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX, Instrument til støtte for handelsudveksling) er at sikre, at Europa – og potentielt tredjelande – fortsat kan gøre forretninger med mullaherne i Iran uden at risikere amerikanske afstraffelser for at overtræde de amerikanske sanktioner.

 • EU's udenrigspolitiske chef, Federica Mogherini, synes stærkt optaget af at sikre, at Iran – og Europa – fortsat kan få økonomisk udbytte af den ulovlige, ikke underskrevne og ikke ratificerede atomaftale med Iran. Mogherini har forsikret, at Iran overholder JCPOA. Det gør det ikke. USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har udtalt, under henvisning til dokumenter opsnappet af Israel, at atomaftalen "byggede på løgne" .

 • Intet omfang af menneskerettighedskrænkelser, uanset hvor rædselsfulde de måtte være – eller terrorisme, selv mod landets egne borgere; eller snyd for at opnå leveringsklar, nuklear kapacitet, der kan slippes løs på Israel, på USA og i sidste ende true hele Vesten – synes at kunne afholde EU fra dets kriminelle, hemmelige forståelse med Iran. Europa synes fast besluttet på at vade direkte ind i sin egen udslettelse med vidt åbne øjne.

Den Europæiske Union har forsikret, at Iran overholder atomaftalen (JCPOA). Det gør det ikke. USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har udtalt, under henvisning til dokumenter opsnappet af Israel, at atomaftalen "byggede på løgne." (Foto ved Win McNamee/Getty Images)

Den 31. januar kundgjorde Storbritannien, Frankrig og Tyskland en ny betalingsordning, kendt som Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX, Instrument til støtte for handelsudveksling). Den var udformet med henblik på at bevare den fælles handlingsplan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), også kendt som atomaftalen med Iran, efter at USA forlod denne aftale i maj 2018 og genindførte – og udvidede – USA's sanktioner mod landet i november 2018. Hovedformålet med INSTEX er at sikre, at Europa – og potentielt tredjelande – fortsat kan gøre forretninger med mullaherne i Iran uden at risikere amerikanske afstraffelser for at overtræde de amerikanske sanktioner.

Fortsæt læsningen af artiklen

Ildebranden i Notre Dame og det kristne Europas ødelæggelse

af Guy Millière  •  27. April 2019

 • Knap en time efter, at flammerne begyndte at vise sig over Notre Dame – på et tidspunkt hvor ingen kunne give nogen forklaring – var de franske myndigheder hurtige til at melde ud, at branden var en "ulykke" og at "ildspåsættelse kan udelukkes". Bemærkningerne lød som alle den franske regerings officielle erklæringer efter angreb i Frankrig i løbet af det seneste årti.

 • Ildebranden i Notre Dame skete desuden på et tidspunkt, hvor angreb på kirker i Frankrig og Europa breder sig. Alene i 2018 blev mere end 800 kirker angrebet i Frankrig.

 • Kirkerne i Frankrig er tomme. Antallet af præster er faldende, og de præster, der er aktive i Frankrig, er enten meget gamle eller kommer fra Afrika eller Latinamerika. Islam er nu den dominerende religion i Frankrig. Hvert år bliver kirker jævnet med jorden for at skaffe plads til parkeringspladser eller indkøbscentre. Der bygges moskeer overalt, og de er fulde.

Ildebranden, der ødelagde store dele af Notre Dame katedralen i hjertet af Paris, er en uoprettelig tragedie. Selv hvis katedralen genopbygges, vil den aldrig blive som før. (Fotografi taget af Veronique de Viguerie/Getty Images)

Ildebranden, der ødelagde store dele af Notre Dame katedralen i hjertet af Paris, er en uoprettelig tragedie. Selv hvis katedralen genopbygges, vil den aldrig blive som før. Glasmosaikvinduer og større arkitektoniske dele har lidt alvorlige skader, og egetræskonstruktionen blev ødelagt fuldstændigt. Katedralens spir var et unikt kunstværk. Det blev tegnet af arkitekten Eugène Viollet-le-Duc, der restaurerede bygningsværket i 1800-tallet ud fra dokumenter fra 1100-tallet.

Ud over ildebranden har vandet fra brandslukningen gennemtrængt væggenes og facadens kalksten og svækket dem ved at gøre dem skøre. Loftet er der ikke længere: langskibet, tværskibet og koret har ingen overdækning og er sårbart for dårligt vejr. De kan ikke beskyttes før konstruktionen er blevet undersøgt grundigt, hvilket kan tage flere uger. Tre større dele af konstruktionen (det nordlige tværskibs gavl, gavlen mellem de to tårne og hvælvingen) er endvidere tæt på at styrte sammen.

Fortsæt læsningen af artiklen

Hvornår vil Irans regime omsider bryde sammen?

af Giulio Meotti  •  23. April 2019

 • "Ja, den anklagede flygtede fra et land, hvor deciderede bøller modarbejder videnskab, viden og ekspertise og tyr til konspirationsteorier for at finde en syndebuk for alle problemerne, fordi de godt ved, at det er meget nemmere at finde en fjende, en spion eller en at lægge skylden på end at acceptere ansvarlighed og medskyld i et problem". — Kaveh Madani, en af Irans førende miljøforkæmpere, som for nylig flygtede til London.

 • Trods sin økonomiske krise fortsætter Iran med at forære hundredvis af millioner dollars hvert år til terrorister. "Når man lægger de penge oveni, som gives til andre terrorister, kommer det fulde beløb tæt på en milliard dollars. Lad os lige standse op og tænke over det, for det tåler en gentagelse: Det iranske regime bruger næsten en milliard dollars om året på at støtte terrorisme". — Nathan A. Sales, det amerikanske udenrigsministeriums Ambassador-at-Large and Coordinator for Counterterrorism.

 • Denne bemærkelsesværdige tilbagegang for det iranske styre er ledsaget af nogle usle og undertrykkende love. For nylig idømte Iran en fremtrædende iransk advokat, Nasrin Sotoudeh, som havde dristet sig til at forsvare nogle piger, der havde protesteret mod Irans påtvungne tildækningsregler, 33 års fængsel og 148 piskeslag. Ved en anden lejlighed for nylig blev et iransk par arresteret, efter at deres offentlige frieri gik viralt på de sociale medier.

Iran idømte for nylig en fremtrædende iransk advokat, Nasrin Sotoudeh, som havde dristet sig til at forsvare nogle piger, der havde protesteret mod Irans påtvungne tildækningslove, 33 års fængsel og 148 piskeslag. Billedet: Nasrin Sotoudeh. (Billedkilde: Hosseinronaghi/Wikimedia Commons)

Irans Islamiske Republik har i dag, via sine stedfortrædende terrorgrupper og marionetregimer, udvidet sit hegemoni til mange af Mellemøstens hovedstæder: Teheran, Baghdad, Damaskus, Beirut, Sanaa. Iran truer fortsat Mellemøsten, Middelhavsområdet og potentielt Europa. Her fyrre år efter landets teokratiske revolution i 1979 taler mullaherne stadig (længselsfuldt, må man formode) om et Amerika, som bliver "stadig mere svækket".

"Amerika kan ikke magte sine egne affærer nu", sagde ayatollah Ahmad Jannati, sekretær i det magtfulde Guardian Council (Vogternes Råd) på statsligt TV. "Millioner af mennesker sulter derovre og Amerikas magt bliver stadig mere svækket". Den slags deklarationer kan have til formål at skjule Irans egen frygtelige nedtur, vigende realitetssans og opløsning indefra.

Fortsæt læsningen af artiklen

Derfor flygter palæstinenserne fra Libanon

af Khaled Abu Toameh  •  21. April 2019

 • Internationale journalister, der er udstationerede i Mellemøsten, synes ikke at interessere sig synderligt for de hundredtusinder af palæstinensere i Libanon, som nu i flere årtier har protesteret imod den apartheid og diskrimination, som bliver praktiseret af et arabisk land.

 • Som følge af disse love er forholdene for palæstinenserne i Libanon blevet forværret i en sådan grad, at 65% af dem lever under fattigdomsgrænsen, ifølge en rapport i Al-Jazeera.

 • Den arabiske og vestlige tavshed om palæstinensernes problemer i Libanon fører kun til én ting: forværrelse af palæstinensernes kvaler. Men det eneste onde, de arabiske ledere og det internationale samfund ser, er det påståede onde, som de forbinder med Israel.

Mange palæstinensere synes omsider at have fået nok af den apartheid og de diskriminerende love, som de har været underkastet i Libanon. Al-Jazeera rapporterede for nylig, at 1500 palæstinensere havde forladt Libanon på mindre end tre måneder. Billedet: Den palæstinensiske flygtningelejr Nahr al-Bared i Tripoli, Libanon. (Foto ved Salah Malkawi/Getty Images)

Mange palæstinensere synes omsider at have fået nok af den apartheid og de diskriminerende love, som de har været underkastet i Libanon gennem de seneste årtier. De synes at have fået nok af den eksisterende apati over for deres kvaler i det internationale samfund og i medierne. De synes også at være blevet trætte af de internationale mediers besættelse af Israel og palæstinenserne på Vestbredden og i Gazastriben. De eneste palæstinensere, de internationale medier fortæller om, er dem, hvis "problemer" er direkte forbundet med Israel.

I det forgangne år har snesevis af internationale journalister, udstationerede i Mellemøsten, dækket de ugentlige demonstrationer langs grænsen mellem Gaza og Israel. De samme journalists synes imidlertid ikke at interessere sig synderligt for de hundredtusindvis af palæstinensere i Libanon, som nu i flere årtier har protesteret imod den apartheid og diskrimination, som bliver praktiseret af et arabisk land.

Fortsæt læsningen af artiklen

Europæiske kirker udsættes "dagligt" for hærværk, defækation og ildspåsættelser

af Raymond Ibrahim  •  14. April 2019

 • I Tyskland blev fire forskellige kirker udsat for hærværk og/eller ildspåsættelse bare i marts måned. Det tyske nyhedsmedie PI-News fortalte: "Der er her i landet en snigende krig imod alt, hvad der symboliserer kristendom: angreb på kors på bjergtoppe, på hellige statuer i vejsiden, på kirker... og for nylig også på kirkegårde."

 • Ved stort set alle angreb mod kirker tilbageholder myndigheder og medier hærværksmændenes identitet. I de sjældne tilfælde, hvor hærværksmændenes muslimske (eller "indvandrer"-) identitet er blevet lækket, er krænkerne efterfølgende blevet beskrevet som ofre for psykiske problemer.

 • "Der er næsten ingen, der skriver om det stigende antal angreb på kristne symboler. Der er i både Frankrig og Tyskland en sigende tavshed om de skandaløse ødelæggelser og gerningsmændenes oprindelse... Ikke et ord, selv ikke den mindste hentydning, der på nogen måde ville kunne føre til mistanke om udlændinge... Det er ikke gerningsmændene, der er i fare for at blive udstødt, men derimod dem, der vover at forbinde vanhelligelsen af kristne symboler med tilvandrede migranter. De beskyldes for had, hadefuld tale og racisme." – PI News, 24. marts 2019

I februar vanhelligede og ødelagde vandaler kors og statuer i Saint-Alain katedralen i Lavaur i Frankrig, og på et krucifix var Jesu arme blevet vredet på en spottende måde. Derudover var en alterdug blevet brændt. (Billedkilde: Eutrope/Wikimedia Commons)

I det vestlige Europa er utallige kirker blevet udsat for hærværk, defækation og ildspåsættelser.

I Frankrig bliver der i gennemsnit vanhelliget to kirker om dagen. Ifølge det tyske nyhedsmedie PI-News blev der i 2018 registreret 1.063 anslag mod kristne kirker eller symboler (krucifixer, ikoner, statuer) i Frankrig. Det udgør en stigning på 17% sammenlignet med det foregående år (2017), hvor der blev registreret 878 anslag – hvilket betyder, at situationen kun er gået fra dårligt til værre.

Blandt de seneste vanhelligelser i Frankrig fandt de følgende sted i februar og marts:

Fortsæt læsningen af artiklen