Seneste analyser og kommentarer

De Forenede Nationers institutionelle racisme

af Judith Bergman  •  28. Juli 2020

 • Der er simpelthen en dundrende international dobbeltmoral her med hensyn til, hvad der passerer som institutionel racisme og hvad ikke – og dette skal erkendes.

 • I det mindste kunne folk måske sætte spørgsmålstegn ved, om en organisation, der har gjort diskrimination imod ét land i verden til et af sine funktionsprincipper... er sine overordentlig høje omkostninger værd. USA støttede for eksempel, som organisationens største enkeltdonor, i 2018 FN med et beløb i størrelsesordenen 10 milliarder dollar.

 • Som et minimum ville USA – og FN – være langt bedre stillet ved, at USA, i stedet for at betale mandatlige "lidt mindre end en femtedel af organisationens samlede budget" hvert år, betalte for det, det ønskede, og fik det, som det havde betalt for. I vore dage er FN for længst ophørt med at være en magt til det gode og bliver brugt, for det første til at understøtte sit flertal af ikke-transparente, uansvarlige, antidemokratiske despoter, og for det andet til at trække konflikter i langdrag – stort set på de amerikanske skatteyderes bekostning.

 • Alle, der virkelig bekymrer sig om fjernelsen af diskrimination og racisme, burde spørge sig selv, hvorfor, hvis racisme er uacceptabel alle andre steder, den så stadig skal være en selvfølge i FN.

Den systematiske diskrimination i De Forenede Nationer er for åbenlys til, at man kan ignorere den. Der er simpelthen en dundrende international dobbeltmoral her med hensyn til, hvad der passerer for institutionel racisme og hvad ikke - og dette skal erkendes. Foto: Sekretariatsbygningen ved De Forenede Nationers hovedkvarter i New York. (Billedkilde: UN)

Mens beskyldninger om "institutionel" racisme i organisationer, erhverv, universiteter og kulturinstitutioner fortsat skaber overskrifter, er der ingen, der råber op om den institutionelle racisme i De Forenede Nationer (FN).

Hvad er institutionel racisme? Første Google-indgang fortæller, at "Institutionel racisme er en form for racisme, som ligger indbygget som normal praksis i et samfund eller en organisation".

Hvis man googler "racisme", definerer en Google-ordbog det som:

"Fordom, diskrimination eller fjendtlighed rettet mod en person eller befolkning på basis af dennes tilhørsforhold til en bestemt race eller etnisk gruppe, typisk en der udgør et mindretal eller er marginaliseret".

Fortsæt læsningen af artiklen

Black Lives Matter: "Vi er trænede marxister" - Del I

af Soeren Kern  •  15. Juli 2020

 • Black Lives Matter er en marxistisk revolutionær bevægelse, der vil omdanne USA til et kommunistisk dystopia. BLM erklærer, at de vil afskaffe kernefamilien, politiet, fængsler og kapitalismen. BLM-ledere har truet med at "nedbrænde systemet", hvis deres krav ikke opfyldes. De træner desuden militser.

 • "Nedskæringer i Los Angeles politis budget betyder længere ventetider ved alarmopkald, betjentes anmodning om forstærkning bliver ikke imødekommet, og efterforskning af voldtægter, mord og overfald foretages ikke eller tager en evighed at igangsætte, for ikke at tale om dens fuldførelse" – Los Angeles Politibeskyttelsesforbund, byens politifagforening.

 • "Hvide er så forvirrede i USA... Hvis der i dag er en strukturel racisme, så er det en racisme rettet mod hvide personer, forstået på den måde, at hvide personer får at vide, at de er ansvarlige for al verdens ondskab..." – Carol M. Swain, universitetsprofessor og medlem af det rådgivende udvalg 'Black Voices for Trump'.

 • "Vi er alle mennesker i Guds billede. Black Lives Matter og Antifa og lignende organisationer hjælper os ikke med at overvinde racisme og klasseforskelle og de 'ismer', som de beskæftiger sig med. Der er ting, der kan gøres i de sorte samfund, men det vigtigste er at hjælpe folk med at forstå, hvor vigtig deres egen attitude er..." – Carol M. Swain.

Black Lives Matter er en marxistisk revolutionær bevægelse, der vil omdanne USA til et kommunistisk dystopia. BLM erklærer, at de vil afskaffe kernefamilien, politiet, fængsler og kapitalismen. BLM-ledere har truet med at "nedbrænde systemet", hvis deres krav ikke opfyldes. De træner også militser. På billedet ses en mand, der ved en demonstration i Boston, Massachusetts, den 22. juni 2020 bar det amerikanske flag vendt på hovedet med påskriften "BLM". (Foto: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images)

En meningsmåling foretaget fornylig af Pew Research Center viste, at mere end to trediedele af amerikanerne støtter Black Lives Matter bevægelsen. Den store opbakning gør, at man kan betvivle folks kendskab til BLM.

På overfladen præsenterer BLM sig selv som en græsrodsbevægelse, der helliger sig de agtværdige opgaver at bekæmpe racisme og politibrutalitet. Graver man et spadestik dybere, viser det sig, at BLM er en marxistisk revolutionær bevægelse, der vil omdanne USA – og hele verden – til et kommunistisk dystopia.

Dette er den første af to artikler, der afslører:

Fortsæt læsningen af artiklen

En kort beretning om Antifa: Anden Del
Antifa i USA

af Soeren Kern  •  5. Juli 2020

 • "Den eneste langtidsholdbare løsning på den fascistiske plage er at undergrave dens forstærkende støttepiller i samfundet, som ikke blot er baseret på hvidt overherredømme, men tillige på diskrimination mod handicappede, heteronormativitet, patriarkat, nationalisme, transfobi, klassestyre og meget andet." — Mark Bray, "Antifa: The Anti-Fascist Handbook," 2017.

 • "De kommer fra andre byer. Det koster penge. De gjorde ikke dette her på egen hånd. Nogen betaler for det.... Det, Antifa gør, er grundlæggende, at de kaprer det sorte samfund som deres hær. De ophidser, de skaber fjendtlighed, de får disse unge sorte mænd og kvinder til at gå ud og gøre dumme ting, og så forsvinder de ind i solnedgangen." — Bernard Kerik, tidligere kommissær for New York City Police Department.

 • Den koordinerede vold rejser spørgsmålet om, hvordan Antifa er finansieret. Alliance for Global Justice (AFGJ) er en organisationsgruppe, der fungerer som finansiel sponsor for adskillige radikale venstrefløjsinitiativer, ifølge Influence Watch, en undersøgelsesgruppe som indsamle data vedrørende støtteorganisationer, fonde og donorer.... Open Society Foundations, Tides Foundation, Arca Foundation, Surdna Foundation, Public Welfare Foundation og Brightwater Fund har alle ydet bidrag til AFGJ, ifølge Influence Watch.

 • En af de grupper, som finansieres af AFGJ, kalder sig Refuse Fascism ... en sidegren til Radical Communist Party (RCP).... Gruppens slogan lyder: "Dette system kan ikke reformeres, det skal væltes!"

Antifa i USA har et omfattende netværk, er velfinansieret og har en klar, ideologisk agenda: at omstyrte det amerikanske politiske system, ofte med anvendelse af ekstrem vold, med det ultimative mål at erstatte kapitalisme med kommunisme. Billedet: En Antifa-demonstration den 16. november 2019 i New York City. (Foto ved Stephanie Keith/Getty Images)

Redaktørens note: Dette er Anden Del i en serie om den globale Antifa-bevægelses historie. Første Del beskrev Antifa og undersøgte gruppens ideologiske oprindelse. Anden Del undersøger bevægelsen historie, taktik og mål i USA.

USA's præsident, Donald Trump, kundgjorde for nylig, at den amerikanske regering ville erklære Antifa — en militant "antifascistisk" bevægelse — for en terrororganisation på grund af den vold, der brød ud under George Floyd-protesterne over hele USA.

Amerikansk lov i form af Code of Federal Regulations (28 C.F.R. Section 0.85) definerer terrorisme som "den ulovlige anvendelse af tvang og vold imod personer eller ejendom for at skræmme eller tvinge en regering, den civile befolkning eller nogen del deraf med henblik på at fremme politiske eller sociale mål."

Fortsæt læsningen af artiklen

Moderne slaveri og "woke"* hykleri

af Judith Bergman  •  4. Juli 2020

 • Det vurderes, at 136.000 mennesker lever i moderne slaveri alene i Storbritannien. Slaveri i Storbritannien antager form af tvangsarbejde samt huslig og seksuel udnyttelse. Albanere og vietnamesere er blandt de grupper, som udgør flertallet af slaverne. — Global Slavery Index, 2018.

 • Der skønnes i øjeblikket at leve 9,2 millioner sorte slaver i Afrika. Ifølge indholdsfortegnelsen indbefatter slaveriet tvangsarbejde, tvungen seksuel udnyttelse og tvunget ægteskab. — Global Slavery Index, 2018.

 • "Ifølge FN's International Labor Organization (ILO) findes der i dag mere end tre gange så mange mennesker i tvangstjeneste, som der blev indfanget og solgt i løbet af de 350 års transatlantiske slavehandel", Time Magazine 14. marts 2019.

 • Moderne slaveri indbringer kriminelle netværk skønsmæssigt 150 milliarder dollar om året, blot en anelse mindre end narkosmugling og ulovlig våbenhandel.

 • "G-20-landene importerer årligt produkter til en værdi af godt 354 milliarder dollar, som er i risiko for at være fremstillet ved moderne slaveri". — Global Slavery Index, 2018.

 • En slave i Mali, Raichatou, fortalte til avisen Guardian i 2013, at hun var blevet slave i en alder af 7 år, da hendes mor, som også var slave, døde. "Min far kunne blot se hjælpeløst til, da min mors herre kom og gjorde krav på mig og mine brødre," sagde hun. Hun arbejdede som tjenestepige for familien uden betaling i næsten 20 år og blev tvunget til at gifte sig med en anden slave, som hun ikke kendte, så hun kunne forsyne sin herre med endnu flere slaver.

Mens Black Lives Matter (BLM) og dens spytslikkere i én uendelighed diskuterer ændringer af gadenavne og fjernelse af statuer, ignorerer de de svimlende 40 millioner ofre for faktisk slaveri i verden i dag, herunder anslået 9,2 millioner mænd, kvinder og børn, som i dag er underkastet slaveri i Afrika. Billedet: Vandaler forsøger at rive statuen af den amerikanske præsident Andrew Jackson på Lafayette Square ned, den 22. juni 2020, nær Det Hvide Hus i Washington, DC. (Foto ved Tasos Katopodis/Getty Images)

* Oversætterens note: På grund af de mange historiske og ideologiske betydningslag i ordet "woke" har jeg valgt at beholde det oprindelige udtryk. Ordet betyder noget i retning af politisk og socialt "wide awake", dvs. "lysvågen" eller "vakt", grænsende til "afklaret". Ordet, som oprindelig blev brugt i forbindelse med modstanden mod slaveriet i midten af 1800-tallet og blev genbrugt af venstrefløjsgrupper i 1960'erne, er siden 2014 atter blevet udbredt med den amerikanske venstrefløjs, herunder især Black Lives Matter-bevægelsens identitetspolitiske korrekthedsdyrkelse.

Fortsæt læsningen af artiklen

Hvem er Europas konservative

af Daniel Pipes  •  24. Juni 2020

 • Kulturalisternes største mærkesag er ikke bekæmpelse af klimaforandringer, udbygning af EU eller afværgelse af russisk eller kinesisk aggression; Deres fokus er snarere en bevarelse af Europas seneste to tusind år gamle historiske kultur. De er bekymrede for, at Europa skal blive en udvidelse af Mellemøsten og Afrika.

 • Bekymringen har fire elementer: demografi, indvandring, multikulturalisme og islamisering (eller DIMI, ligesom det arabiske ord dhimmi, der er betegnelsen for jøders og kristnes status under muslimernes herredømme).

 • Kulturalister er allerede en magtfuld faktor, der er avanceret fra en marginal position for tyve år siden til en central rolle i mange lande. De er den vigtigste parlamentariske opposition i Finland, Tyskland, Holland, Spanien og Sverige. De har været, eller er, med i regeringen i Østrig, Estland, Italien, Norge og Schweiz. De indgår i en regeringskoalition i Polen og regerer alene i Ungarn.

Inden for emner som demografi, indvandring, multikulturalisme og islamisering har de tidligere Warszawapagtlande, herunder de fire Visegradlande (Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn) iagttaget Vesteuropas fejltagelser og besluttet sig for ikke at gentage dem. På billedet ses (fra venstre) Ungarns premierminister Viktor Orbán, Østrigs kansler Sebastian Kurz, Tjekkiets premierminister Andrej Babiš, Polens premierminister Mateusz Morawiecki og Slovakiets premierminister Peter Pellegrini inden topmødet for Visegradlandene + Østrig den 16. januar 2020 i Prag i Tjekkiet. (Foto: Gabriel Kuchta/Getty Images)

Har Europa nogen konservative? Det vil sige folk, der tror på personligt ansvar, national uafhængighed, frie markeder, én lov for alle, den traditionelle familie og fuldstændig ytringsfrihed og religionsfrihed.

Tilsyneladende ikke. Såkaldt konservative politikere – som Tysklands Angela Merkel, Frankrigs Jacques Chirac og Sveriges Fredrik Reinfeldt – er i virkeligheden tit centrumvenstreorienterede, og det samme gælder deres partier. Man kunne heraf slutte, at konservatismen er død i dens hjemlande.

Fortsæt læsningen af artiklen

En kort beretning om Antifa: Første Del

af Soeren Kern  •  21. Juni 2020

 • Empiriske og anekdotiske spor viser, at Antifa faktisk er et højtudviklet netværk, er velfinansieret og optræder globalt. Det har en flad organisationsstruktur med snesevis, måske hundredvis af lokale grupper.

 • Antifas erklærede mål på længere sigt, både i og uden for Amerika, er at skabe en kommunistisk verdensorden. I USA er Antifas umiddelbare mål i øjeblikket at bringe Trump-regeringen til fald.

 • En almindelig taktik, som Antifa anvender både i USA og i Europa, er at bruge ekstrem vold og ødelæggelse af offentlig og privat ejendom for at anspore politiet til en reaktion, der så bruges som "bevis" for Antifas påstand om, at regeringen er "fascistisk."

 • Antifa bliver ikke blot officielt tolereret, men bliver også betalt af den tyske regering for at bekæmpe det yderste højre. — Bettina Röhl, tysk journalist, Neue Zürcher Zeitung, 2. juni 2020.

 • "Af fejhed tildækker medlemmerne deres ansigter og holder deres navne hemmelige. Antifa truer konstant med vold og overgreb mod politikere og politifolk. De fremmer meningsløse skader på ejendom, der løber op i kolossale summer." — Bettina Röhl, Neue Zürcher Zeitung, 2. juni 2020.

En almindelig taktik, som Antifa anvender i både USA og Europa, er brugen af ekstrem vold og ødelæggelse af offentlig og privat ejendom for at anspore politiet til en reaktion, der så bruges som "bevis" for Antifas påstand om, at regeringen er "fascistisk." Billedet: En ældre borger flygter, efter at være blevet slået brutalt af medlemmer af Rose City Antifa den 29. juni 2019 i Portland, Oregon. (Foto ved Moriah Ratner/Getty Images)

USA justitsminister, William Barr, har beskyldt Antifa — en militant "antifascistisk" bevægelse — for den vold, som er opstået ved George Floyd-protesterne over hele USA. "Den vold, som er fremkaldt og udført af Antifa og andre lignende grupper i forbindelse med opstanden, er hjemlig terrorisme og vil blive behandlet som sådan," sagde han.

Barr sagde også, at den føderale regering har beviser på, at Antifa tog fuldkommen lovlige protester rundt om i landet som "gidsler" for at "kaste sig ud i lovløshed, voldelige opstande, ildspåsættelse, plyndringer af forretninger og overgreb mod offentlig ejendom, ordensmagten og uskyldige mennesker og endda mord på en føderal agent." Forinden havde den amerikanske præsident, Donald J. Trump, givet det amerikanske justitsministerium besked på at opføre Antifa som en terrororganisation.

Fortsæt læsningen af artiklen

Coronavirus: nedlukning til europæere, asyl til illegale migranter

af Soeren Kern  •  13. Juni 2020

 • Mens Europa er ude for et økonomisk chok uden fortilfælde, og et tocifret antal millioner europæere har mistet deres levebrød, får illegale migranter i Europa tildelt gratis bolig og sundhedspleje.

 • Det nuværende antal illegale migranter i Frankrig kendes ikke, men Pew Research Center vurderer det til at have været mellem 300.000 og 400.000 i 2017. Når man tager bølgerne af masseindvandring, der har været siden da, i betragtning, er antallet nok et godt stykke over en halv million.

 • Storbritannien har ifølge Pew Research Center op mod 1,2 million illegale migranter, hvilket er en fjerdedel af alle dem, der er kommet ind i Europa på ulovlig vis.... Storbritanniens laden stå til ser ud til at have igangsat endnu en bølge af illegal indvandring. Siden corona-nedlukningen begyndte den 23. marts, har næsten 900 personer ifølge 'Migration Watch UK' krydset den Engelske Kanal fra Frankrig.

 • "Der er stor utilfredshed blandt [den tyske] befolkning, fordi enhver, der kommer hertil, straks har mange eller ligefrem flere rettigheder og ret til velfærdsydelser og sundhedspleje, end folk, der har arbejdet her hele deres liv" – Saarlands indenrigsminister Klaus Bouillon (CDU) i et interview i Die Welt.

 • "Muslimske lande har nu 300 millioner drenge under 15 år. Dette er ikke en forudsigelse; det er allerede en realitet. Forskere som Gunnar Heinsohn vurderer, at op til 100 millioner kan få en stilling i samfundet i deres hjemland. De resterende 200 millioner vil forsøge at udvandre eller på anden vis kæmpe for deres plads" – Anabel Schunke, politisk kommentator, på den tyske blog Die Achse des Guten.

Mens Europa er ude for et økonomisk chok uden fortilfælde, og et tocifret antal millioner europæere har mistet deres levebrød, får illegale migranter i Europa tildelt gratis bolig og sundhedspleje. På billedet ses en gruppe på 50 asylansøgere (16 mindreårige og 34 voksne fra migrantlejre) gøre klar til at stige ombord på et "familiesammenførings-redningsfly" fra Athen til London den 11. maj 2020. (Foto: Milos Bicanski/Getty Images)

Europæiske regeringer benytter corona-pandemien til at give hundredtusinder af illegale migranter fra Afrika, Asien og Mellemøsten asyl. Mens Europa er ude for et økonomisk chok uden fortilfælde, og et tocifret antal millioner europæere har mistet deres levebrød, får illegale migranter i Europa tildelt gratis bolig og sundhedspleje.

I Italien, hvor statsgælden ventes at nå 160% af BNP i år, har den venstreorienterede koalitionsregering bekendtgjort en plan om at tildele asyl til mindst 600.000 migranter, der opholder sig ulovligt i landet. De vil få opholdstilladelser, der i første omgang gælder i seks måneder men kan fornys i det uendelige.

Fortsæt læsningen af artiklen

"Epidemisk forebyggelse" ifølge det kinesiske kommunistparti: Forfølg religiøse mindretal

af Judith Bergman  •  12. Juni 2020

 • Et medlem [af The Church of Almighty God, CAG], som var blevet løsladt, fortalte, at politiet havde "truet med at sende hende til coronavirussens epicenter i Hubei-provinsen for at blive smittet, såfremt hun fortsatte med at praktisere sin tro." — Fra Bitter Winter, 6. maj 2020.

 • Medlemmer af CAG bliver indsat i opdragelseslejre sammen med uighurere og andre muslimer, kristne og udøvere af Falun Gong. Et medlem af CAG sagde, at den Xinjiang-lejr, som hun var blevet sendt til, rummede 400 indsatte, hovedsagelig uighurere, kristne og medlemmer af Falun Gong. Hun var blevet slået, næsten voldtaget og udsat for forskellige former for tortur som del af indoktrineringsbestræbelsen. — Fra Bitter Winter, 18. marts 2020.

 • Da den ældre mand, som havde ansvaret for kirken, spurgte, hvorfor regeringen havde ødelagt den, tævede politiet ham voldsomt. I april tilintetgjorde myndighederne en Three-Self-kirke i Xining for at være "ulovlig". Gennem hele coronavirusudbruddet fortsatte det kinesiske regime med at fjerne kors fra Three-Self-kirker i Anhui, Jiangsu, Shandong og andre provinser. — Fra Bitter Winter, 11. og 23. april 2020.

 • "Uafhængige eksperter vurderer, at mellem 900.000 og 1,8 millioner uighurere, kazakhstanere, kirgisere og andre muslimer er blevet interneret i mere end 1.300 koncentrationslejre i Xinjiang." — United States Commission on International Religious Freedom (USCRIF), 28. april 2020.

 • "Imens har myndigheder i Xinjiang og andre dele af Kina nedrevet eller ødelagt i tusindvis af moskeer og fjernet arabisksprogede skiltninger fra muslimske forretninger." — United States Commission on International Religious Freedom, 28. april 2020.

 • "Menneskerettighedsforkæmpere og videnskabsfolk har fremlagt beviser på, at praktiseringen af organhøst fra fanger—hvoraf mange menes at være udøvere af Falun Gong— er fortsat i betydelig skala." — United States Commission on International Religious Freedom, 28. april 2020.

Kinas regime forsætter sine indgreb mod The Church of Almighty God, en gruppe som Kina har forbudt som en "farlig kult". I februar og marts arresterede myndighederne mindst 325 medlemmer af kirken "som følge af undersøgelser i den epidemiske forebyggelses navn". Et medlem sagde, at politiet havde "truet med at sende hende til coronavirussens epicenter i Hubei-provinsen for at blive smittet, såfremt hun fortsatte med at praktisere sin tro". Billedet: Medlemmer af The Church of Almighty God markerer 30-årsdagen for massakren på Tiananmen-pladsen den 4. juni 2019 i Washington, DC. (Foto ved Alex Wong/Getty Images)

Siden begyndelsen af 2020 har Kina forstærket sin allerede ekstreme undertrykkelse af religionsfriheden, og udbruddet af Covid-19 har intet gjort for at dæmpe det kinesiske kommunistparti CCP's fanatisme. Virusudbruddet har om noget fungeret som en undskyldning for at slå endnu mere ned på religionsfriheden.

I februar ankom nogle embedsfolk for eksempel for at inspicere, om en kirke i Henan-provinsen fulgte nedlukningsinstrukserne, men da de ifølge et medlem af kirken, som blev interviewet af Bitter Winter, "fik øje på nogle bibelvers skrevet på en tavle, sagde de: 'Kina er kommunistpartiets land, og det er os ikke tilladt at have nogen former for religiøs tro'". Embedsmændene "smadrede derefter alt på stedet og forlod det, idet de låste døren..."

Fortsæt læsningen af artiklen

Palæstinenserne, Israel og coronavirus

af Richard Kemp  •  27. Maj 2020

 • Israels og Det Palæstinensiske Selvstyres sundhedsdepartementer mødes jævnligt for at koordinere indsatsen og dele vitale oplysninger. Soldater fra IDF's Coordinator for Government Activities in the Territories (COGAT) organiserer fælles oplæring for sundheds- og lægehold. Israel forsyner de palæstinensiske sundhedsarbejdere med testmaterialer, laboratorieudstyr, medicin og personligt beskyttelsesudstyr.

 • Visse palæstinensiske arabiske ledere i dag synes at foretrække, at deres egen befolkning bukker under for sygdom frem for at samarbejde med Israel. Mens palæstinensere og israelere på jorden trækker på samme hammel i kampen mod coronavirus.... påstår artikler i officielle publikationer fra Det Palæstinensiske Selvstyre, at Israel bevidst spreder infektionen og forsøger at smitte palæstinensiske fængselsindsatte, idet de benytter coronavirus som et biologisk våben. Folk, som hader Israel, er selvfølgelig mere end villige til, i såvel mainstream- som sociale medier, at forstærke den slags injurierende og splittende udtalelser.

 • En nylig coronavirus op-ed i Washington Post krævede, at Israel "ophæver belejringen af Gaza". Forudsigeligt nok ignorerer skribenten det faktum, at Israels lovlige blokade mod Gazastriben – en blokade som også foretages af Egypten – finder sted af en eneste grund: regimet i Striben fastholder sin agt om at bruge Gaza som base for terrorangreb imod både Israel og Egypten. Men selv i Gaza er der blevet etableret en form for samarbejde.

 • Israel-haderne ønsker ikke at vide den slags, men det, som skribenten efterlyser, er selvfølgelig præcis det, der er foregået lige siden coronavirussen brød ud.

Over hele Israel har IDF oprettet nogle diskrete coronavirus isolationsfaciliteter på 21 hoteller, skræddersyede til bestemte grupper, herunder strengt kosher for ortodokse jøder og halal for muslimer. Billedet: Frivillige iført beskyttelsesdragter udbringer madforsyninger på Saint George Hotel i Jerusalem, som er blevet gjort til et halal karantænecenter for indbyggere, som vender tilbage fra udlandet, den 22. april 2020. (Foto ved Ahmad Gharabli/AFP via Getty Images)

Coronavirus har vendt op og ned på vores verden. Et øjebliks glimt Bag Spejlet har været FN's ros til Israel for dets "uovertrufne samarbejde i bestræbelserne på at dæmme op for epidemien". De af os, som følger Mellemøsten, ved, at enhver bedømmelse af Israel bortset fra direkte fordømmelse er noget hidtil uset i FN.

Fortsæt læsningen af artiklen

EU: COVID-19 ophæver ikke asylretten

af Judith Bergman  •  20. Maj 2020

 • Personer "med behov for international beskyttelse eller af andre humanitære årsager" er imidlertid undtaget fra restriktionerne på ikkevæsentlige rejser fra tredielande." – erklæring fra Europa-Kommissionen, 30. marts 2020.

 • Det betyder, at folk, der anmoder om international beskyttelse, ikke kan afvises, og at migranter og flygtninges ret til at søge om asyl ikke kan suspenderes – selv ikke i tider med coronavirus.

 • Denne politik sås udfoldet under den nylige krise ved grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland, hvor den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan brugte migranter – som Tyrkiet havde transporteret til grænsen til Grækenland – som politisk pressionsmiddel, idet han truede med at udløse en ny migrantkrise i Europa. Ifølge flere medier blev der bragt mindst 14.000 migranter til grænsen.

 • Den verdensomspændende pandemi har tvunget flere lande til at gå meget langt i forhold til at begrænse deres egne borgeres frihed under bekæmpelsen af COVID-19. Under disse forhold skulle man mene, at det måtte være muligt for EU, uagtet unionens fortsatte forpligtelse til at følge folkeretten, midlertidigt kan ophæve tredielandes statsborgeres ret til at rejse ind i EU.

Beslutninger truffet for nylig af Europa-Kommissionen betyder, at migranter og flygtninges ret til at søge om asyl i EU ikke kan suspenderes – selv ikke under corona-pandemien. På billedet ses migranter i Moria, der venter på at blive transporteret fra øen Lesbos over til det græske fastland den 3. maj 2020. (Foto: Manolis Lagoutaris/AFP via Getty Images)

Den 16. marts anbefalede Europa-Kommissionen midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser fra tredielande ind i "EU+ området" i 30 dage. Den 8. april anbefalede Europa-Kommissionen, at de midlertidige restriktioner blev forlænget indtil den 15. maj. Europa-kommisionen skriver i en pressemeddelelse:

"Ifølge Kommissionens vurdering af den aktuelle situation kan vi forvente, at antallet af nye tilfælde og dødsfald fortsat stiger i EU, og at pandemien spreder sig uden for EU, også til lande, hvorfra der sædvanligvis er millioner af mennesker, der hvert år rejser til og fra EU. En forlængelse af rejserestriktionerne er derfor nødvendig for at reducere risikoen for, at sygdommen spredes yderligere."

Næstformand og kommissær med ansvar for at fremme vores europæiske levevis, Margaritis Schinas, udtalte:

Fortsæt læsningen af artiklen

Den svenske "model" til bekæmpelse af coronavirus

af Judith Bergman  •  18. Maj 2020

 • "Sörmlands Media har længe forsøgt at få oplysninger fra alle lenets kommuner om, hvordan smittespredningen ser ud blandt de ældre, hvor udbredt den er, og hvor den finder sted. Kommunerne har svaret, at de mangler viden om smittespredningens udbredelse, og at det heller ikke er muligt at finde ud af det" – Maria Lapenkova, Svt Nyheter, 2. maj 2020.

 • Sörmland Medias sammenfatning viser dog, at det ikke passer, og at kommunerne aktivt skjulte informationen... Nogle kommuner har også undladt at rapportere antallet af smittede personer til Det Nationale Råd for Sundhed og Velfærds nationale rapporteringsredskab ved bestilling af beskyttelsesbeklædning. – Svt Nyheter, 2. maj 2020.

 • Med en befolkning på 10,18 mio. indbyggere havde Sverige den 6. maj haft 2.854 dødsfald, hvilket svarer til 280,27 døde per million personer. De andre nordiske lande Danmark, Norge og Finland, der alle lukkede ned, har til sammenligning haft henholdsvis 503, 215 og 246 dødsfald, svarende til henholdsvis 86,76, 40,46 og 44,58 døde per million personer.

 • "Jeg mener, at det er risikobetonet, og vi ved ikke noget om flokimmunitet. Det eneste, som vi ved, er, at mange mennesker er døde. Der er tale om mennesker, ikke bare nogle tal. Og hvis vi havde valgt en anden tilgang, havde antallet været meget lavere... 'Man kan ikke løbe risici med folks liv, hvis man ikke kender de risici, som man tager" – lægen Stefan Hanson, der er svensk ekspert i smittefarlige sygdomme, The Globe and Mail, Canada, 30. april – 1. maj 2020.

 • WHO – og medierne – skulle måske genoverveje brugen af den svenske model.

Udover at nægte at lukke forretninger, restauranter og skoler som reaktion på corona-pandemien, nægter Sverige også at lukke sine grænser, selv ikke for rejsende fra lande med store og ukontrollable epidemier, såsom Iran. På billedet sætter lægen Lars Falk, der er afdelingsleder på Karolinska Hospitalet i Solna, sin datter og hendes venner af, så de kan komme til fodboldtræning i Stockholm den 20. april 2020 under corona-pandemien. (Foto: Jonathan Nackstrand/AFP via Getty Images)

WHO beskrev for nylig Sverige som en "model" for bekæmpelsen af coronavirus. "Jeg mener, at hvis vi skal nå frem til en ny normalitet, så repræsenterer Sverige på mange måder en fremtidig model – hvis vi ønsker at komme tilbage til et samfund, hvor vi ikke har nedlukninger", udtaler lægen Mike Ryan, der er administrerende direktør for WHO's Nødhjælpsprogram. "De har foretaget test, de har udbygget deres kapacitet inden for intensivbehandling ganske betragteligt", tilføjede han.

"Og deres sundhedsvæsen er hele tiden forblevet inden for dets kapacitetsgrænse, så de var tilpasset antallet af indlæggelser... Sverige har iværksat en meget stærk offentlig politik om at holde fysisk afstand, pleje og beskyttelse af mennesker i langvarig pleje og mange andre ting".

Fortsæt læsningen af artiklen

Coronavirus: den belgiske massakre

af Drieu Godefridi  •  11. Maj 2020

 • Der var ingen masker, så regeringen besluttede at bekendtgøre, at masker ikke er nødvendige. Dette højdepunkt for den belgiske regerings uduelighed kan stadig findes på nettet, på sundhedsminister Maggie De Blocks personlige hjemmeside: "Det giver ikke mening at bære maske for at beskytte sig selv mod coronavirus."

 • Ingen masker, ingen screeningundersøgelser, næsten ingen test og folk, som man lod dø på plejehjemmene – det har været Belgiens situation midt i den værste pandemi siden den spanske syge i 1918. Den belgiske massakre skyldes udelukkende Belgiens ledende "elites" tragiske inkompetence – og kunne helt have været undgået.

I begyndelsen af 2015 ødelagde den belgiske stat hele landets "strategiske lager" af 63 millioner beskyttende ansigtsmasker, fordi "der skulle skaffes plads" til at huse flygtninge. Eftersom der ikke var tilgængelige masker, da corona-pandemien spredte sig til Belgien, bekendtgjorde regeringen, at masker ikke er nødvendige: "Det giver ikke mening at bære maske for at beskytte sig selv mod coronavirus." På billedet ses politiet organisere en kundekø udenfor et havecenter i Bruxelles den 18. april 2020. (Foto: Eric Lalmand/Belga Mag/AFP via Getty Images)

Det er for tidligt at komme med en endelig vurdering af de forskellige landes håndtering af COVID-19, men én ting er sikker: Belgien er midt i en massakre.

Fortsæt læsningen af artiklen

International harme over Danmarks falske Bibel: Tiden er inde til at kassere den

af Petra Heldt  •  6. Maj 2020

 • Dette vildleder læseren to gange. Først kniber Det Danske Bibelselskab uden om den sande konstatering, at ordet "Israel" er blevet udeladt eller erstattet i den Hebraiske Bibel i 9% af de tilfælde, hvori det optræder, og i Det Nye Testamente næsten fuldstændig. Ved at undgå enhver skelnen mellem de to dele af Bibelen hævder udtalelsen, at den nævner "Israel" snesevis og atter snesevis af gange i oversættelsen. Dernæst puster udtalelsen ordet "Israel" op med "israelitter." Også her viger man uden om kritikkens analyse. Beskyldningen har ikke drejet sig om erstatningen af "Israel og israelitterne," men om erstatningen af "Israel."

 • Ordet "Israel" har en lang historie på tre tusind år, ordet "israelitter" mindre end ét tusind år. De to ord er ikke sidestillede og er ikke blevet kædet sammen i kritikken.

 • Efter en bemærkelsesværdig benægtelse af den ugerning som Det Danske Bibelskab er blevet anklaget for internationalt, indrømmer man den omsider. Men det lyder ikke som anger.... Selvom enhver oversættelse må slås med overførslen af en teksts mening og kultur fra ét sprog til et andet, stejler man over Det Danske Bibelselskabs personales beslutning om at berøve deres læsere nogle af kernebegreberne i den kristne tro.

 • Først og fremmest adskiller Det Danske Bibelselskab Israel fra dets land. Ved siden af andre kerneelementer i troen nægter det læseren kendskabet til den indre sammenhæng mellem den Hebraiske Bibel og Det Nye Testamente, og mellem Israel og dets land. Det er faldet i den fælde, som apostlen Paulus advarede om: "Det er ikke dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig" (Romerbrevet 11: 18, [aut. udg. 1992/99, overs.]). Dets udgave af Bibelen berøver den kristne tro dens jødiske rødder. Det præsenterer en ny historie om den kristne tro. Dens skaber er Det Danske Bibelselskab.

 • Ingen synes at vide besked med denne oversættelse af Bibelen. Er det muligt, at denne overfladiske fejloversættelse af Bibelen skete på initiativ fra Det Danske Bibelselskabs generalsekretær, Birgitte Stoklund Larsen? Var det hendes kontor, der skaffede pengene? Hvorfra? Hvem profiterer af dette initiativ? Om ikke hun, hvem så?

 • For kristne og jøder er Bibelen en alvorlig sag. Enhver pillen ved dens ord, frem for alt ved ordet Israel, er uacceptabel og bliver utvetydigt afvist. Forsøgene på at myrde Israel, fra fordums tid og frem til i dag, er alt for virkelige til at lade folk lege lunefuldt med dets land, dets folk og dets navn.

Den fejlagtige fremstilling af Den Hellige Skrift ved Det Danske Bibelselskab er blevet mødt med højlydte internationale protester, som kræver en tilbagetrækning af den forfalskede Bibel. Fotoet: En Bibel på et alter i en landsbykirke i Danmark. (Billedkilde: iStock)

Den fejlagtige fremstilling af Den Hellige Skrift ved Det Danske Bibelselskab (DBS) er blevet mødt med højlydte internationale protester, som kræver en tilbagetrækning af den forfalskede Bibel.

Den i marts måned udkomne danske Bibel 2020, som skal gøre den sekulære danske læsers læsning nemmere, har udeladt eller erstattet ordet "Israel" overalt, undtagen to steder, i de mere end 60 græske tilfælde af ordets optræden i Det Nye Testamente og i 9% af den Hebraiske Bibel.

Protesterne begyndte den 21. april med den danske forfatter Jan Frost, som var den første, der i en video afslørede ændringerne og gik i rette med Det Danske Bibelselskab herfor.

Den 26. april 26 udsendte Bible Society of Israel (BSI, Bibelselskabet i Israel) en høflig, men utvetydig udtalelse, hvori man bad om, at der blev "taget skridt til at korrigere" oversættelsen:

Fortsæt læsningen af artiklen

Coronavirus: Kina bliver ved med at oversvømme verden med middelmådigt medicinsk udstyr

af Soeren Kern  •  5. Maj 2020

 • Mere end et dusin lande på fire kontinenter har for nylig afsløret problemer med kinesisk fremstillede coronavirustests og personlige værnemidler. Problemerne rækker lige fra testudstyr, som er inficeret med coronavirus, til medicinske dragter forurenet med insekter.

 • De kinesiske myndigheder har nægtet at påtage sig ansvaret for det mangelfulde udstyr og har i mange tilfælde givet de lande skylden, som har indkøbt materialerne. De har også opfordret verdens lande til at holde op med at "politisere" problemet.

 • Den slovakiske premierminister, Igor Matovič, har afsløret, at mere end en million coronavirustests, leveret af Kina for den kontante sum af 15 millioner euro, var unøjagtige og ude af stand til at opdage Covid-19. "Vi står med et ton tests og kan ikke bruge dem til noget," sagde han. "De burde simpelthen smides direkte i Donau."

 • Den amerikanske senator Kelly Loeffler fra Georgia har beskyldt Kina for at tilbageholde forsendelser af testmaterialer: "Tests er afgørende for genåbningen af vores land. Det bekymrer mig, at Kina tilbageholder testmaterialer. De leger med handelspolitikken for at forhindre os, USA, i at udføre de tests, vi har behov for."

 • "[V]i bør ikke miste den fundamentale strategiske udfordring af syne, som Vesten står over for i den gryende post-globaliseringsæra: Vi befinder os i en lang tusmørkedunkel konkurrence med det kinesiske kommunistiske regime, en kamp vi ikke kan undslippe, hvad enten vi bryder os om det eller ej." — Andrew Michta, George C. Marshall European Center for Security Studies.

Mere end et dusin lande på fire kontinenter har for nylig afsløret problemer med kinesisk fremstillede coronavirustests og personlige værnemidler. Problemerne rækker lige fra testmaterialer, som er inficeret med coronavirus, til medicinske dragter forurenet med insekter. Mangelfulde kinesiske ansigtsmasker, indkøbt af Spaniens sundhedsministerium, blev distribueret til hospitaler og plejehjem over hele landet, og mere end 100 sundhedsarbejdere, som benyttede dem, blev testet positive for Covid-19. Billedet: En fragtladning fra Kina bestående af 8,6 millioner ansigtsbeskyttelsesmasker og 150 tons sundhedsudstyr ankommer til Paris-Vatry-lufthavnen i Frankrig den 19. april 2020. (Foto ved Francois Nascimbeni/AFP via Getty Images)

Gatestone Institute berettede for nylig, at millionvis af medicinske materialer, indkøbt fra Kina af europæiske regeringer for at bekæmpe coronaviruspandemien, er mangelfulde og ubrugelige.

Siden rapporten har mere end et dusin lande på fire kontinenter afsløret problemer med kinesisk fremstillede coronavirustests og personlige værnemidler. Problemerne rækker lige fra testmaterialer, som er inficeret med coronavirus, til medicinske dragter forurenet med insekter.

De kinesiske myndigheder har nægtet at påtage sig ansvaret for det mangelfulde udstyr og har i mange tilfælde lagt skylden på de lande, der har indkøbt materialerne. De har også opfordret verdens lande til at holde op med at "politisere" problemet — samtidig med at den kinesiske præsident, Xi Jinping, og hans kommunistparti har forsøgt at bruge pandemien som løftestang for en påstand om globalt lederskab.

Fortsæt læsningen af artiklen

Tavshedskultur i Sverige

af Judith Bergman  •  1. Maj 2020

 • "Den adspurgte indså, at konklusionerne ville være politisk upopulære, men havde ikke desto mindre skrevet dem... Andre tidligere ansatte har påpeget, at det var tydeligt, at der var politiske grunde til, at de blev presset til at ændre indhold i rapporter..." – Rapport udgivet af Linkøping Universitet om Sveriges kriminalpræventive råd (Brå): "Kan man stole på Brå?"

 • "En ansat fortalte blandt andet, at en generaldirektør udtalte, at 'der er en virkelighed og en politisk virkelighed', da generaldirektøren krævede, at en ansat ændrede en rapport..." – Rapport udgivet af Linkøping Universitet om Sveriges kriminalpræventive råd (Brå): "Kan man stole på Brå?"

 • "Hvis resultaterne ikke var som ønsket, blev der brugt censur, korrektion af resultater, nedtoning af resultater og fremhævning af andre dele af studiet, der ikke var lige så sensitive, eller som kunne vise positive resultater" – Rapport udgivet af Linkøping Universitet om Sveriges kriminalpræventive råd (Brå): "Kan man stole på Brå?"

 • "Da jeg blev ansat hos Brå, tog det mig kun kort tid at forstå, at Brå er en stor udfordring. Man skulle som ansat hos Brå skrive og tænke på en bestemt måde. Brå er meget topstyret. Der er nogle personer hos Brå, der styrer med hård hånd. Hvis man skal være lidt grov, kan man sammenligne dem med en sekt. Jeg tror ikke, at de helt forstår, hvilken kultur de har skabt" – En anden ansat, fra rapporten udgivet af Linkøping Universitet om Sveriges kriminalpræventive råd (Brå): "Kan man stole på Brå?"

 • Rapporten viser også, at Brå tilsyneladende tilstræber at ansætte folk, der vil "handle som en myndigheds lydige bureaukrater snarere end folk, som påtager sig en forskers rolle".

En rapport udgivet for nylig af Linkøping Universitet om Sveriges kriminalpræventive råd (Brå) hævder, at Brås rapporter er politisk tendentiøse. På billedet ses Linkøping Universitets Valla Campus i Linkøping. (Billedkilde: Anna Nilsen [LiU]/Wikimedia Commons)

En rapport udgivet for nylig af Linkøping Universitet om Sveriges kriminalpræventive råd (Brå), "Kan man stole på Brå?", hævder, at Brås rapporter er politisk tendentiøse.

Brå skriver på sin hjemmeside: "Brå er et agentur under justitsministeriet og et videnscenter for det strafferetlige system. Agenturet har mandat til at medvirke til udbygningen af viden inden for det strafferetlige system og det kriminalpolitiske område, såvel som at fremme kriminalpræventivt arbejde. Brå er ansvarlig for de officielle kriminalstatistikker og andre statistikker, hvilket omfatter at producere, følge, analysere og rapportere om kriminalitet og det strafferetlige systems reaktion på kriminalitet".

Fortsæt læsningen af artiklen