Seneste analyser og kommentarer

Belgien hilser multikulturalismen velkommen

af Judith Bergman  •  19. Februar 2019

 • Rapporten bemærker, at de anvendte tekster opfordrede til, at homoseksuelle mænd blev stenet til døde eller kastet ud fra bygninger, og beskrev jøder som "korrupte, onde og forræderiske personer".... Skrifterne, fortsatte rapporten... opfordrede til "krig" imod alle personer, som ikke følger sunni islam. — Fra en nylig rapport af den belgiske stats sikkerhedstjeneste.

 • "[D]et vigtigste princip i jihad er at bekæmpe ikketroende og aggressorer... Væbnet jihad bliver en individuel pligt for hver eneste muslim." — Fra en undervisningsmanual anvendt i belgiske moskeer, ifølge en lækket efterretningsrapport.

 • Den slags manualer, bemærkede rapporten, er bredt tilgængelige "takket være de ubegrænsede økonomiske og teknologiske midler hos missionsapparatet i Saudi-Arabien og andre Golfstater." Manualerne var ikke kun blevet fundet i Belgien, tilføjede rapporten, men også i nabolandene.

I maj måned myrdede Benjamin Herman, en kriminel som var konverteret til islam i fængslet, tre mennesker (herunder to politibetjente) i Liège, Belgien, under en 48-timers udgang. Senere skød og sårede han yderligere fire politibetjente, mens han råbte "Allahu Akbar." Billedet: Bycentrum i Liège. (Billedkilde: iStock)

Belgien, med sin velmente velkomst til nyankomne fra Mellemøsten, står nu med en vedvarende terrortrussel og en "bølge af jihadisme", ifølge en ny rapport, udgivet af den belgiske stats sikkerhedstjeneste (VSSE) den 30. november. Hovedårsagen til disse nyerhvervelser, fortæller rapporten, er den fortsatte islamiske radikalisering af indsatte i de belgiske fængsler og risikoen for, at terrordømte kaster sig ud i terrorhandlinger, når de har afsonet deres straf og er tilbage i gaderne.

"I de kommende år," fastslår rapporten, "vil VSSE være tvunget til at bruger særlig opmærksomhed på at overvåge indsatte, dømt for terrorisme, [efter at de er blevet] sendt tilbage til friheden". Rapportens forfattere fortæller ikke, hvor mange radikaliserede indsatte der findes i Belgien; kun at der i september 2018 var 130 indsatte dømt for terrorisme eller anbragt "i forvaring i forbindelse med terrorvirksomhed".

Fortsæt læsningen af artiklen

Forberedelse på fred - på palæstinensisk vis

af Khaled Abu Toameh  •  17. Februar 2019

 • Hvis normalisering med Israel i Det Palæstinensiske Selvstyres øjne er "forræderi," en "forbrydelse" og en "stor politisk og national synd," kan Trumps regering meget vel spilde både sin tid og sin prestige på en fredsplan, der rummer forestillinger om fred mellem de arabiske lande og Israel, i det mindste i denne omgang.

 • For at opnå fred med Israel må de palæstinensiske ledere forberede deres befolkning – og alle arabere og muslimer – på fred og kompromis med Israel, og ikke, som de gør nu, præcis det modsatte. At udskamme og fordømme arabere, som besøger Israel, er næppe måden at forberede nogen på fred eller muligheden af et kompromis.

 • I mellemtiden ville Trumps regering og det internationale samfund gøre palæstinenserne en virkelig tjeneste, hvis de begyndte at interessere sig for angrebene på de borgerlige frihedsrettigheder, herunder en fri presse, på Vestbredden og i Gazastriben. At holde de palæstinensiske ledere ansvarlige for deres systematiske overgreb mod borgerlige frihedsrettigheder, deres angreb på journalister og deres opflammen til had er den eneste måde, hvorpå man kan give de stærkt behøvede moderate og pragmatiske palæstinensere og arabere mod til at ytre sig.

Samtidig med at Det Palæstinensiske Selvstyre fortsætter med at arrestere og skræmme palæstinensiske journalister på Vestbredden, fører dets trofaste tilhængere tillige en kampagne imod arabiske journalister, som drister sig til at besøge Israel. (Billedkilde: iStock)

Samtidig med at Det Palæstinensiske Selvstyre fortsætter med at arrestere og skræmme palæstinensiske journalister på Vestbredden, fører dets trofaste tilhængere tillige en kampagne imod arabiske journalister, som drister sig til at besøge Israel.

Alene i januar måned arresterede Selvstyrets sikkerhedsstyrker ni palæstinensiske journalister, ifølge den palæstinensiske komité for støtte til journalister (Palestinian Committee for Supporting Journalists).

En af journalisterne, Yousef al-Faqeeh, 33 år, reporter for den London-baserede Quds Press News Agency, blev varetægtsfængslet den 16. januar. Den 27. januar bestemte en palæstinensisk domstol, at al-Faqeeh skulle forblive fængslet i 14 dage. Hans familie har sagt, at de stadig ikke ved, hvorfor han blev arresteret.

Fortsæt læsningen af artiklen

Uroligheder i Frankrig: Ingen afslutning i sigte

af Guy Millière  •  16. Februar 2019

 • Den tredie gruppe er meget stor: Det er resten af befolkningen. Overklassen behandler dem som irriterende dødvægt og har ingen forventninger til dem, bortset fra tavshed og underdanighed. Gruppens medlemmer har ofte svært ved at få pengene til at række. De betaler skat men kan se, at en voksende andel anvendes til at støtte de selvsamme mennesker, der fordrev dem fra deres forstadshjem.

 • Macron ser ikke umiddelbart ud til at ville anerkende, at disse mennesker overhovedet eksisterer.

 • Da Macron sænkede skatterne for de mest velhavende men øgede afgifterne for "de perifære" med brændstofafgifter, blev det opfattet som dråben, der fik bægeret til at flyde over – oven i hans arrogante nedladenhed.

 • "Dem, der i dag protesterer, angriber ikke politiet. Men i stedet for at nedtrappe volden får politiet ordrer, der presser dem til at blive mere voldelige. Jeg bebrejder ikke politiet. Jeg bebrejder dem, der gav dem ordrerne." -- Xavier Lemoine, borgmester i Montfermeil, en by i Paris' østlige forstæder, hvor urolighederne i 2005 var ekstremt ødelæggende.

Politibetjente i håndgemæng med en demonstrant fra De Gule Veste den 18. december 2018 i Biarritz i Frankrig. (Foto: Gari Garaialde/Getty Images)

Lørdag den 26. januar 2019. Demonstranter fra "De Gule Veste" samledes i de største byer i Frankrig. Mobiliseringen var usvækket. Befolkningens opbakning er faldet en smule, men den er stadig enorm (60%-70% ifølge meningsmålinger). Det mest gennemgående slogan er uændret siden den 17. november 2018: "Macron skal træde tilbage". Et andet slogan kom til i december: "Folkeafstemning om borgernes initiativ".

Regeringen og Frankrigs præsident Emmanuel Macron har gjort alt, hvad de kunne for at knuse bevægelsen. De har forsøgt med fornærmelser og injurier, og de har sagt, at demonstranterne både var "oprørske mennesker", der ønskede at omstyrte institutionerne, og fascistiske "brunskjorter". Den 31. december beskrev Macron dem som "hadefulde menneskemængder". Tilstedeværelsen af enkelte antisemiter førte til, at en regeringstalsmand (ukorrekt) beskrev hele bevægelsen som værende "antisemitisk".

Fortsæt læsningen af artiklen

Det er på tide at fortælle sandheden om det palæstinensiske problem

af Alan M. Dershowitz  •  6. Februar 2019

 • De Forenede Nationer ofrer flere resurser – tid, penge og afstemninger – på det palæstinensiske problem end på alle andre undertrykte gruppers krav tilsammen. Nogle af disse andre grupper kan ikke engang få en høring i FN.

 • Palæstinensernes lidelser, som ikke tåler sammenligning med andre gruppers lidelser, har stort set været selvpåførte. De kunne have haft en stat, uden besættelse, hvis de havde accepteret Peel Kommissionens Rapport i 1937, FNs Delingsplan i 1947, Clinton-Barak-tilbuddet i 2000-2001, Ehud Olmerts tilbud i 2008. De afviste alle disse tilbud – og reagerede med vold og terrorisme – fordi disse ville have betydet, at de skulle acceptere Israel som det jødiske folks nationalstat – noget de stadig er uvillige til at gøre den dag i dag.

 • Den palæstinensiske ledelses ønske om, at der ikke skal eksistere en jødisk stat, har altid været større end dens ønske om, at der skal eksistere en palæstinensisk stat.

 • Michele Alexander påstår, at der foregår en lovfæstet diskrimination af israelske arabere. Virkeligheden er, at israelske arabere har flere rettigheder end arabere noget sted i den muslimske verden. De deltager i frie valg, har deres egne politiske partier, taler åbent imod den israelske regering og modtager positiv særbehandling ved israelske universiteter. Hun siger, at der findes "veje kun for jøder," hvilket er en kategorisk løgn.

Alan Dershowitz. (Foto ved John Lamparski/Getty Images for Hulu)

Palæstinensernes antisemitiske stereotypisering af jøder

af Bassam Tawil  •  3. Februar 2019

 • Abbas og den palæstinensiske ledelse forsøger tydeligvis at trække Israel ind i en religiøs konflikt med alle muslimer, ikke kun palæstinensere. Tempelbjerget er blevet deres yndlingsplatform for spredning af blodbagvaskelser.

 • Hvis nogen besudler helligdommens ukrænkelighed, er det Abbas og hans repræsentanter på Vestbredden.

 • Hvis Israel forhindrede en palæstinenser i at træde ind i en helligdom på grund af hans klædedragt, ville de udenlandske journalister, som er udstationerede i Jerusalem og Tel Aviv, være ilet til stedet for at interviewe manden og fortælle verden, at Israel krænker religionsfriheden. Dette er endnu et eksempel på, hvordan medierne ser gennem fingre med palæstinenserne og giver dem mulighed for at fortsætte deres ondskabsfulde opflammen imod Israel.

Den palæstinensiske opflammen og kyniske udnyttelse af en helligdom til at udbrede løgne og blodbagvaskelser bliver knap nok bemærket af de brede medier i Vesten. (Foto af Stephanie Keith/Getty Images)

Palæstinenserne bruger fortsat Tempelbjerget, på arabisk kendt som Haram al-Sharif, i Jerusalem som platform for opflammen imod Israel i almindelighed og jøder i særdeleshed.

Denne opflammen, som begyndte efter, at jødiske turister fik tilladelse til at genoptage deres besøg på helligdommen i 2014, har siden antaget forskellige former. De jødiske besøg ved helligdommen var suspenderet i flere år under opstanden den Anden Intifada, som brød ud i september 2000.

Siden 2014 har det Palæstinensiske Selvstyres ledelse, herunder præsident Mahmoud Abbas, leveret en hidtil uset bølge af opflammen imod Israel og jøder i protest mod besøgene på Tempelbjerget.

I 2015 erklærede Abbas, at palæstinenserne "ikke vil tillade jøder med deres beskidte fødder at besudle vores Al-Aqsa Moske."

Fortsæt læsningen af artiklen

Tyskland: Ny lov mod børneægteskaber erklæres for forfatningsstridig

af Soeren Kern  •  28. Januar 2019

 • Afgørelsen åbner døren for lovliggørelse af sharia-baserede børneægteskaber i Tyskland, og den er en af et voksende antal tilfælde, hvor tyske domstole bevidst eller ubevidst fremmer etableringen af et parallelt islamisk retssystem i landet.

 • "Tyskland kan ikke både være imod børneægteskaber internationalt og samtidigt være for sådanne ægteskaber i deres eget land. Man kan ikke gå på kompromis med barnets interesser i denne sag. (...) Det handler om den forfatningsmæssigt fastlagte beskyttelse af børn og mindreårige!" — Winfried Bausback, bayersk lovgiver, der var med til at udarbejde lovforslaget mod børneægteskaber.

 • "Vi burde tænke over endnu en ting: Domme afsiges "i folkets navn". Folket har gennem sine repræsentanter i forbundsdagen tydeligt givet udtryk for, at det ikke længere vil anerkende børneægteskaber." – kommentator Andreas von Delhaes-Guenther.

Forbundsdomstolen (Bundesgerichtshof), der er Tysklands højeste ret, har afgjort, at en ny lov imod børneægteskaber kan være forfatningsstridig fordi alle ægteskaber, herunder sharia-baserede børneægteskaber, er beskyttet af Tysklands grundlov. Foto: forbundsdomstolens bygning i Karlsruhe, Tyskland. (Billedkilde: Andreas Praefcke/Wikimedia Commons)

Forbundsdomstolen (Bundesgerichtshof, BGH), der er Tysklands højeste ret inden for civil- og strafferetlig jurisdiktion, har afgjort, at en ny lov mod børneægteskaber kan være forfatningsstridig fordi alle ægteskaber, herunder sharia-baserede børneægteskaber, er beskyttet af Tysklands grundlov (Grundgesetz).

Afgørelsen åbner døren for lovliggørelse af sharia-baserede børneægteskaber i Tyskland, og den er en af et voksende antal tilfælde, hvor tyske domstole bevidst eller ubevidst fremmer etableringen af et parallelt islamisk retssystem i landet.

Sagen omhandler et syrisk par – en 14-årig syrisk pige gift med sin 21-årige fætter – der kom til Tyskland, da migrantkrisen toppede i august 2015. Ungdomsforsorgen (Jugendamt) nægtede at anerkende deres ægteskab og adskilte pigen fra hendes mand. Da manden lagde sag an, dømte en familieret i Aschaffenburg til fordel for ungdomsforsorgen, der hævdede at være pigens værge.

Fortsæt læsningen af artiklen

Den anden intersektionalitet: Islamismens ofre

af Kenneth Levin  •  22. Januar 2019

 • Bortcensureret fra dagens universiteter er diskussionen af en anden, i flere henseende konkurrerende intersektionalitet: den om de fælles, intersektionelle vanskeligheder for ofrene for vor tids islamistiske aggression, herunder terrorisme.

 • Hamas' aktører har trænet i Sudan og samarbejdet med sudanske styrker, herunder også dem der har deltaget i folkedrabet i Darfur. Det er denne organisation, hvis tilhængere er de førende folk bag universiteternes intersektionalitets-/boykotkampagne og som er blevet moralens vogtere i forbindelse med universiteternes politiske korrekthed.

 • Blandt de dræbte i Tvillingetårnene den 11. september var 215 sorte (136 mænd, 79 kvinder). Andre afro-amerikanere er siden blevet myrdet i islamistisk inspirerede terrorangreb i Californien og Florida og andre steder og har lige så stor risiko for at blive ofre for sådanne terrorangreb i fremtiden som alle andre. Men en indsats for at forhindre og minimere virkningerne af sådanne angreb vejer tilsyneladende ikke tungere for Black Lives Matter, når den afvejes i forhold til dyrkelsen af en anti-israelsk agenda, end den gør for SJP og andre Hamas-forbundne grupper.

 • Den "intersektionalitet," som dyrkes på universiteterne og uden for disse af Hamas/SJP og deres medløbere, søger, i jagten på den anti-israelske agenda, at aflede opmærksomheden fra det islamistiske stormløb og dets fortsatte barbari over for befolkninger i Afrika, Asien og Amerika.

Begrebet "intersektionalitet" blev markedsført af den afro-amerikanske akademiker Kimberlé Crenshaw i 1989 som betegnelse for den situation, hvor en person er underlagt mere end én slags fordomme. Crenshaw opfattede sig selv som et potentielt offer for både anti-sort racisme og kvindehad og levede dermed i en intersektionel blanding af disse to typer af fordomme. De senere år har begrebet vundet indpas på mange amerikanske universiteter som betegnelse for noget andet: nemlig de formodede fælles, "intersektionelle" eller sammenvævede vanskeligheder for raceprægede og etniske grupper – foruden kvinder og seksuelle minoriteter – som er ofre for hvid, mandlig racisme og dennes historie præget af imperialisme, kolonialisme, udbytning og slaveri.

Fortsæt læsningen af artiklen

Den nye palæstinensiske 'katastrofe': Et butikscenter som ansætter palæstinensere

af Bassam Tawil  •  20. Januar 2019

 • "Rami Levy diskriminerer ikke på grund af etnicitet, køn eller religion, når vi ansætter og forfremmer vore ansatte. Alle ansatte, palæstinensere som israelere, behandles ligeligt og modtager de samme goder. Lønnen baseres udelukkende på den ansattes stilling og arbejdsindsats. Mit mål for alle ansatte i Rami Levy er, at de skal have samme mulighed for succes." — Rami Levy, ejer af Israels trediestørste supermarkedkæde, hvor halvdelen af de 4.000 ansatte, ifølge ham, er palæstinensere og israelske arabere.

 • Palæstinensiske investorer kunne, ifølge Hatem Abdel Qader Eid, embedsmand i Fatah, have forhindret Rami Levy i at bygge sit nye butikscenter, hvis de havde investeret i opførelsen af et palæstinensisk indkøbscenter. "Det er rigtigt, at der findes velhavende palæstinensiske forretningsfolk ..."

 • Nu hvor kampagnen for at forhindre butikscenterets åbning er mislykkedes, er Fatah og dets tilhængere gået over til direkte trusler og vold. Truslerne har været rettet mod palæstinensiske kunder og palæstinensiske købmænd, som har lejet lokaler i det nye butikscenter.

 • Hvis en palæstinenser, som køber israelsk mælk, er en forræder i Fatahs øjne, er det ikke svært at forestille sig skæbnen for den palæstinenser, der måtte vove at diskutere indgåelse af et kompromis med Israel. Hvis han er heldig, kan han komme i nærkontakt med en brandbombe. Hvis han ikke er heldig, vil han blive hængt på et offentligt torv.

Det Palæstinensiske Selvstyres præsident, Mahmoud Abbas' regerende Fatah-parti har reageret på et nyt butikscenter i det østlige Jerusalem, hvor de fleste arbejdere og kunder er arabere, på en måde, som udstiller, hvordan de palæstinensiske ledere bestandig torpederer befolkningens goder. Billedet: En afdeling af supermarkedkæden Rami Levy i det vestlige Jerusalem. (Billedkilde: Yoninah/Wikimedia Commons)

Det Palæstinensiske Selvstyres præsident, Mahmoud Abbas' regerende Fatah-parti er rasende. Det ser ud til, at en jødisk israelsk forretningsmand netop har opført et butikscenter i det østlige Jerusalem og at de fleste af dets ansatte og kunder er arabere.

Fatahs ledere har opfordret til boykot af centeret.

Fatah, der ofte i vestlige medier beskrives som et moderat parti, har reageret på forretningsprojektet på en måde, som udstiller, hvordan de palæstinensiske ledere bestandig torpederer befolkningens goder.

Hvor i verden ville en leder fordømme et projekt, som giver jobs til flere hundrede mennesker i hans eller hendes befolkning? Hvor i verden ville en leder opfordre sin befolkning til at boykotte et butikscenter eller et supermarked, som tilbyder konkurrencedygtige priser på tøj og fødevarer? Hvor i verden ville en leder beskrive åbningen af et forretningsprojekt, der gavner hans eller hendes befolkning, som en katastrofe ("nakba")?

Fortsæt læsningen af artiklen

Europas nye "München": Iran

af Giulio Meotti  •  6. Januar 2019

 • Irans terrorkampagne er ikke kun rettet mod Vestens demokratiske allierede i Mellemøsten, men også mod Europa selv.

 • "Det iranske regime bruger næsten en milliard dollars om året alene på at støtte terrorisme". — Nathan A. Sales, USA's udenrigsministeriums koordinator for kontraterrorisme, 13. november 2018.

 • I 1938 underskrev lederne af Frankrig og Storbritannien München-aftalen med Hitler og Mussolini. Den britiske premierminister, Neville Chamberlain, roste aftalen for at bringe "fred i vor tid." De svage og blinde europæiske regeringer stolede på den nazistiske ledelse, som allerede var i færd med at planlægge, ikke blot invasionen af deres naboer, men også Holocaust. Europas kortsigtede bestræbelse i vore dage på at føje Teheran for profittens skyld er simpelthen en tro kopi af dets overgivelse i 1938.

I november, få dage efter at Irans præsident Hassan Rouhani havde kaldt Israel for en "kræftsvulst i regionen," og samtidig med at diverse nylige, iranske terrorplaner på europæisk jord blev efterforsket, mødtes iranske repræsentanter med EU's udenrigspolitiske chef, Federica Mogherini, i Bruxelles for at drøfte et atomsamarbejde inden for rammerne af den ikke-underskrevne, illegitime "atomaftale". Billedet: Mogherini i et ømt øjeblik sammen med Rouhani i Teheran den 28. juli 2015. (Billedkilde: EPA/Handout fra Irans præsidentkontor)

I valget mellem grådighed og værdier nærmer Europa sig en eksistentiel korsvej med Iran. Europa både undergraver sin egen troværdighed og opgiver sine principper.

For vestlige regeringer er det normalt at forsvare sine forretningsinteresser. Men at forråde det iranske folk, som undertrykkes af sit eget regime; at ignorere Israels bekymring vedrørende Irans kun alt for reelle trusler om udslettelse; at tigge om et samtykke, der sætter Irans atomvåbenkapacitet i lyntempo, og at boykotte den amerikanske regerings bestræbelser på at holde det iranske styre ansvarligt for dets handlinger – dette er ikke normalt. Det er dødbringende.

Fortsæt læsningen af artiklen

Den "særskilte" palæstinensiske stat

af Khaled Abu Toameh  •  21. December 2018

 • Til dato har Hamas og Fatah ikke kunnet enes om fortolkningen af de "forsoningsaftaler", som allerede er blevet underskrevet. Fatah hævder, at aftalerne giver deres regering i Ramallah mulighed for at overtage det fulde ansvar for Gazastriben. Hamas på sin side er og bliver stærkt imod at afgive sikkerhedskontrollen over Gazastriben.

 • Abbas' officielle nyhedskanal, Wafa, har udsendt en erklæring, som i stærke vendinger beskylder Hamas for at være del af en "zionistisk-amerikansk konspiration" om at løsrive Vestbredden fra Gazastriben. Ifølge denne erklæring samarbejder Hamas nu med USA og Israel om at danne en særskilt palæstinensisk stat i Gazastriben. "Der bliver ingen palæstinensisk stat uden Gazastriben, og der bliver ingen [særskilt palæstinensisk] stat i Gazastriben," citerer erklæringen Abbas for at have sagt.

 • Abbas kan blive ved med at præsentere sig over for omverdenen som "præsident for staten Palæstina", så meget han lyster. Men han lever i en illusion: det fremgår tydeligt i dag, at han ikke repræsenterer de to millioner palæstinensere, som bor i en særskilt Hamas-kontrolleret enhed i Gazastriben. Abbas har ikke kunnet sætte sine ben i Gazastriben de seneste 11 år, og hans chancer for nogensinde at vende tilbage dertil forekommer i dag at være lig nul.

De seneste 11 år har et antal arabiske lande forgæves forsøgt at bringe magtkampen mellem Hamas og Det Palæstinensiske Selvstyres præsident, Mahmoud Abbas' Fatah-fraktion til ophør. Adskillige "forsoningsaftaler," som tidligere er blevet indgået mellem Fatah and Hamas, er aldrig blevet implementeret. Billedet: Abbas (t.h.) og Hamas-lederen Khaled Mashaal mødtes den 24. november 2011 i Cairo, Egypten, i et forsøg på "forsoning". (Foto ved Mohammed al-Hams/Khaled Mashaals kontor via Getty Images)

I starten af november begyndte Hamas at udbetale løn til tusindvis af sine ansatte, efter at Qatar havde sendt en bevilling på 15 millioner dollars i kontanter til Gazastriben. Pengene blev bragt til Gazastriben af den ledende Qatar-udsending Mohammed El-Amadi via Erez-grænseovergangen til Israel.

Qatars bevilling skal ses i sammenhæng med Egyptens, Qatars og FN's forsøg på at opnå en langvarig våbenstilstand mellem Israel og Hamas.

Betalingen udgjorde den første portion af i alt 90 millioner dollars, som emiratet, ifølge palæstinensiske kilder, har lovet at sende til Gazastriben i løbet af de kommende seks måneder.

Men Det Palæstinensiske Selvstyre og dets præsident, Mahmoud Abbas, er imod aftalen; rapporter fortæller, at en af grundene til, at de er imod en våbenstilstand mellem Israel og Hamas er, at sådan en aftale vil bane vej for dannelsen af en særskilt palæstinensisk stat i Gazastriben.

Fortsæt læsningen af artiklen

Hamas' plan om at overtage Vestbredden

af Khaled Abu Toameh  •  16. December 2018

 • Hamas og deres allierede arbejder åbenlyst på og opmuntrer til et nyt udbrud af anti-israelsk opstand på Vestbredden, og de er blevet styrket af FN's Generalforsamlings seneste fejlslagne forsøg på at få vedtaget den amerikansk sponsorerede resolution, der skulle fordømme Hamas og andre palæstinensiske grupper for deres affyring af raketter imod Israel og ophidsen til vold.

 • De Hamas-organiserede angreb udgør ikke kun en trussel imod israelske civile og soldater; de undergraver også det vestligt finansierede Palæstinensiske Selvstyre ledet af Mahmoud Abbas. Hvert eneste "vellykkede" angreb udført af Hamas øger gruppens popularitet på Vestbredden, på bekostning af Abbas og hans regime.

 • Nu hvor Hamas får det, som de ønsker det i Gazastriben – med millioner af dollars og ingen krig med Israel – søger organisationen at rette opmærksomheden mod Vestbredden, alt sammen med hjælp fra vennerne i Teheran. Målet hermed er trefoldigt: at undergrave eller omstyrte Det Palæstinensiske Selvstyre, påføre Israel alvorlige tab og forpurre en hvilken som helst fredsplan, der måtte blive fremlagt af den amerikanske regering.

Hamas og dens allierede arbejder åbenlyst på at eksportere deres "væbnede kamp" imod Israel hinsides Gazastriben og i sidste instans at overtage kontrollen med Vestbredden. Billedet: Maskerede Hamas-terrorister. (Foto ved Abid Katib/Getty Images)

Det fremgår i dag tydeligt, at Hamas står bag nogle af de seneste terrorangreb mod israelere på Vestbredden. Disse angreb tjener Hamas' og dens venners og sponsorers interesser, især organisationen Palæstinensisk Islamisk Jihad – og Iran.

Hamas og dens allierede har en plan, og de holder den ikke engang hemmelig – nemlig at eksportere deres "væbnede kamp" imod Israel hinsides Gazastriben og i sidste instans at overtage kontrollen med Vestbredden.

Den 9. december blev der foretaget et terrorangreb uden for bosættelsen Ofra øst for Ramallah på Vestbredden. En israelsk-canadisk statsborger, Amichai Ish-Ran, og hans gravide hustru, Shira, var blandt de syv mennesker, der blev såret under et drive-by skudangreb. Barnet, som blev født for tidligt som følge af terrorangrebet, døde den 12. december, efter at lægerne havde forsøgt at redde drengens liv i tæt ved 72 timer.

Fortsæt læsningen af artiklen

Derfor er fornyede amerikanske sanktioner mod Iran godt nyt for palæstinenserne

af Khaled Abu Toameh  •  5. December 2018

 • Det Hamas' talsmand i virkeligheden siger er, at takket være Irans opbakning kan Hamas fortsat holde de to millioner indbyggere i Gazastriben som gidsler, hvis liv bogstavelig talt er blevet ødelagt af Hamas-ledernes politik.

 • Budskabet i Hamas' og PIJ' udtalelser er: Hvor vover den amerikanske regering at påføre Iran sanktioner, det eneste land som hjælper os i vore bestræbelser på at fortsætte vore terrorangreb mod Israel?

 • De fornyede amerikanske sanktioner mod Iran er imidlertid godt nyt for mange arabere og muslimer, som føler sig truet af Teherans handlinger og retorik. Iran har længe arbejdet systematisk på at undergrave de moderate arabere og muslimer i regionen.

 • Det Palæstinensiske Selvstyre og Abbas angriber rent faktisk en amerikansk regering, som forsøger at undergrave Abbas' fjender: Hamas og Iran. Det Palæstinensiske Selvstyre stiller sig således på sine egne fjenders side.

Den amerikanske regering har besluttet at genindføre de sanktioner mod Teheran, som blev fjernet ved "atomaftalen" i 2015. Sanktionerne er et led i Washingtons forsøg på at bremse Irans missil- og atomprogrammer og mindske dets indflydelse i Mellemøsten. Billedet: USA's præsident, Donald Trump, fremviser et memorandum, som genindfører sanktioner mod Iran, i Det Hvide Hus den 8. maj 2018. (Foto ved Chip Somodevilla/Getty Images)

Er USA ængstelig ved at påføre Iran endnu hårdere sanktioner, bør man ikke bekymre sig mere om dét. At være upopulær hos mennesker, som ikke vil én det godt, er sandsynligvis prisen for ægte lederskab.

De, der er bekymrede, og som bør være bekymrede, er Iran og dets palæstinensiske allierede og venner.

Den amerikanske regering har besluttet at genindføre de sanktioner mod Teheran, som blev fjernet med "atomaftalen" i 2015. Sanktionerne er et led i Washingtons bestræbelse på at bremse Irans missil- og atomprogrammer og mindske dets indflydelse i Mellemøsten.

Iran har to vigtige allierede i den palæstinensiske arena: Hamas og Palæstinensisk Islamisk Jihad (PIJ), de to islamistiske grupper som kontrollerer Gazastriben, og som ikke anerkender Israels ret til at eksistere. Havde det ikke været for Irans økonomiske og militære støtte, ville disse to palæstinensiske grupper for længst have mistet grebet om Gaza.

Fortsæt læsningen af artiklen

FN-medlemslande: Migration er en menneskerettighed

af Judith Bergman  •  24. November 2018

 • Det kan ikke understreges nok, at denne aftale ikke handler om flygtninge, der flygter fra forfølgelse, eller deres ret til beskyttelse i henhold til international lov. Aftalen udbreder i stedet den radikale idé, at migration – uanset årsagen – er noget, der skal fremmes, støttes og beskyttes.

 • FN har ingen interesse i at indrømme, at deres aftale fremmer migration som en menneskerettighed; Indtil fornylig var der ikke megen debat om det. Ved en større debat risikerer hele projektet at blive bragt i fare.

 • FN's medlemslande forventes ikke kun at åbne deres grænser for hele verdens migranter; de skal også hjælpe dem med at vælge deres fremtidige land ved at give dem udførlig information om hvert enkelt land, som de måtte ønske at bosætte sig i.

En ny FN-aftale, som næsten alle medlemslandene planlægger at underskrive i december, udbreder den radikale idé, at migration – uanset årsagen – er noget, der skal fremmes, faciliteres og beskyttes. Billedet: Migranter går gennem marker mod en opsamlingslejr i landsbyen Dobova i Slovenien den 26. oktober 2015. (Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images)

FN gør i en ikke-bindende aftale, som næsten alle FN-medlemslande vil underskrive ved en ceremoni i Marokko i begyndelsen af december, migration til en menneskerettighed.

Aftalens endelige tekst: Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration sætter, selvom den officielt ikke er bindende, "eftertrykkeligt migration på den globale dagsorden. Det vil blive en rettesnor for de kommende år og medføre reelle forandringer...", siger Jürg Lauber, der er Schweiz' repræsentant i FN – der stod i spidsen for udarbejdelsen af aftalen sammen med Mexicos repræsentant.

Fortsæt læsningen af artiklen

Massivt missilangreb på Israel efter at Qatar sender penge til Hamas

af Bassam Tawil  •  18. November 2018

 • Hamas' fornyede angreb på Israel tjener som en påmindelse om, at terrorgruppen ikke er interesseret i en egentlig våbenstilstand. Hamas ønsker millioner af dollars udbetalt til sine ansatte, så bevægelsen stadig kan forberede sig på krig med Israel uden at skulle bekymre sig om sin befolknings velbefindende.

 • Qatars tilskud på 15 millioner dollars i kontanter har ikke afholdt Hamas fra at afskyde i hundredvis af raketter ind i Israel. Pengene har tværtimod blot gjort Hamas mere modig og øget bevægelsens lyst til at fortsætte sin jihad for at udslette Israel. Alle penge i verden vil ikke kunne overtale Hamas til at forlade sin ideologi eller bløde op i sin holdning til Israel.

 • Det, de internationale mæglere bør forstå er, at der kun findes én løsning på krisen i Gazastriben: at fjerne Hamas fra magten og eliminere dens militære formåen. De bør også indse, at Hamas kun forstår ét sprog: voldens. Forestillingen om, at hvis man betaler millioner af dollars til terrorister, så vil de holde op med at angribe – i stedet for at bruge pengene til at opruste – har vist sig fejlagtig.

En bus brænder nær Kfar Aza, Israel, den 12. november 12, 2018, efter at være blevet ramt af et anti-tankmissil affyret af Hamas-terrorister i Gazastriben. (Billedkilde: Hamas video screenshot)

En egentlig våbenstilstand mellem Israel og Hamas først kan opnås, når de palæstinensiske jihad-terrorister er fjernet fra magten og ikke bliver belønnet for vold og trusler.

Hamas leverede selv beviset på, hvorfor man ikke kan stole på dem i forbindelse med nogen form for aftaler, herunder en våbenstilstand.

Den 12. og 13. november afskød Hamas og deres allierede i Gazastriben i hundredvis af raketter ind i Israel. Den aktuelle skudrunde begyndte nogle timer efter, at Hamas-terrorister havde angrebet en gruppe israelske kommandosoldater inde i Gazastriben og dræbt en israelsk officer, mens en anden soldat blev moderat såret. Under den efterfølgende skudveksling dræbte den israelske hær syv terrorister, herunder en højtstående militærofficer fra Hamas – Sheik Nur Baraka.

Fortsæt læsningen af artiklen

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol støtter sharia-blasfemilov

af Soeren Kern  •  11. November 2018

 • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – der har domsmagt over 47 europæiske lande, og hvis domsafgørelser er juridisk bindende i alle EU's 28 medlemslande – har legitimeret en islamisk blasfemilov for at "opretholde den religiøse fred" i Europa.

 • Domsafgørelsen skaber en farlig juridisk præcedens, der giver europæiske lande ret til at omgå retten til ytringsfrihed, hvis ytringerne vurderes til at være fornærmende for muslimer og derved udgør en trussel mod den religiøse fred.

 • "Min ret til at tale frit er med andre ord mindre vigtig end at beskytte andres religiøse følelser." -- Elisabeth Sabaditsch-Wolff.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afgjort, at kritik af islams grundlægger Muhammed udgør en tilskyndelse til had og derfor ikke er beskyttet ytringsfrihed. Billede: en retssal hos menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, Frankrig. (Billedkilde: Adrian Grycuk/Wikimedia Commons)

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afgjort, at kritik af islams grundlægger Muhammed udgør en tilskyndelse til had og derfor ikke er beskyttet ytringsfrihed.

Med sin afgørelse, der er uden fortilfælde, har domstolen i Strasbourg – der har domsmagt over 47 europæiske lande, og hvis domsafgørelser er juridisk bindende i alle EU's 28 medlemslande – legitimeret en islamisk blasfemilov for at "opretholde den religiøse fred" i Europa.

Sagen involverer den østrigske kvinde Elisabeth Sabaditsch-Wolff, der i 2011 blev dømt for at "krænke religiøse overbevisninger" efter at have afholdt en foredragsrække om den fundamentalistiske islams farer.

Fortsæt læsningen af artiklen