Seneste analyser og kommentarer

FN's globale migrationspagt: Hvad vil der ske?

af Judith Bergman  •  14. Juli 2019

 • Dette initiativ [til at "fremlægge en global handlingsplan mod hadtale og hadforbrydelser på basis af en hurtig procedure"] burde vække dyb bekymring og vil formentlig kun tjene til at lukke munden på kritikerne af FN, herunder dens agenda vedrørende migration og GCM.

 • EU synes for sin del, ifølge udtalelser fra Ungarn og Østrig, ikke at være enig i, at implementeringen af Global Compact (Global Pagt) skal være op til de enkelte EU-medlemsstater. I stedet arbejder EU på at gøre den retsligt bindende selv for de EU-lande, som ikke har tilsluttet sig denne Compact.

 • "Et 'hemmeligt dokument' er blevet offentliggjort om Den Europæiske Kommissions retstjenestes arbejde med at formulere 'lange og omstændelige' juridiske begrundelser for at foreslå, at pagten alligevel er bindende for EU's medlemsstater." — Ungarns udenrigsminister Peter Szijjarto.

Den østrigske udenrigsminister Karin Kneissl sagde for nylig, at hun var "forbavset" over at erfare, at retsopfattelsen hos Den Europæiske Kommissions retstjeneste "udtrykker en anden mening end den hidtil fremlagte [mening, at Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration er] retsligt ikke-bindende." Hun gav den østrigske EU-kommissær Johannes Hahn et standpunktspapir, som tydeligt pointerede, at "FN's Generalforsamlings resolutioner er ikke retsligt bindende og man kan ikke erklære dele af dem for bindende." (Billedkilde: det østrigske udenrigsministerium/Flickr)

I december vedtog verdensledere fra 165 lande en angiveligt ikke-bindende aftale, som udbreder en radikal idé, nemlig at migration – af enhver tænkelig grund – er noget, der skal fremmes, muliggøres og beskyttes[1].

Aftalen har titlen Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM, Global pagt for sikker, ordnet og reguleret migration), og nu kommer implementeringen af den. FN har ikke spildt tiden ved iværksættelsen af denne "ikke-bindende" Compact. Allerede ved Marrakesh-konferencen i december søsatte FN's generalsekretær, Antonio Guterres, Migration Network (Migrations Netværk)[2], en ny tilføjelse til FN-bureaukratiet og tilsyneladende ment til at "sikre en effektiv og kohærent, systembred støtte til implementeringen af Global Compact." International Organization for Migration (IOM, International Organisation for Migration) vil fungere som koordinator og sekretariat for alle Netværkets bestanddele ved implementeringen af Global Compact.

Fortsæt læsningen af artiklen

Frankrigs selvmord

af Giulio Meotti  •  11. Juli 2019

 • "Franskhed" er ved at forsvinde og blive erstattet af en slags balkanisering af enklaver, der ikke kommunikerer med hinanden... Det er ikke en god recept.

 • Jo mere den franske elite, med dens disponible indkomst og kulturelle fornøjelser, afsondrer sig i sine enklaver, des mindre sandsynligt er det, at den forstår den fejlslagne masseindvandring og multikulturalismes indvirkning på hverdagen.

 • Den globaliserede kreative overklasse fylder de "nye citadeller" – som i middelalderens Frankrig – og stemmer i stort tal på Macron. De har udviklet "en ensrettet måde at tale og tænke på... der gør den dominerende klasse i stand til at erstatte virkelighedens alvorligt pressede nation med et eventyr om et venligt og imødekommende samfund." -- Christophe Guilluy, Twilight of the Elites, Yale University Press, 2019.

Den seneste tids bevægelse "de gule veste" – hvis demonstranter i månedsvis har protesteret hver eneste lørdag i Paris – er et symbol på opsplitningen mellem Frankrigs arbejderklasse og de urbane progressive. På billedet ses protestanter fra "de gule veste" på trapperne op til kirken Sacré-Cœur i Paris den 23. marts 2019. (Foto: Kiran Ridley/Getty Images)

"Det kan ikke længere benægtes, at Frankrig anno 2019 er ved at undergå en monumental og farlig transformation, en 'Stor Omskiftelse", observerer grundlægger og leder af Jacques Rousseau Instituttet Michel Gurfinkiel. Han er sorgfuld over "Frankrigs bortgang som et særskilt land, eller i det mindste som den vestlige, jødisk-kristne nation, som den hidtil er blevet antaget for at være". En nylig forsidehistorie i ugemagasinet Le Point kalder det for "den store omvæltning".

Omskiftelse eller omvæltning -- dagene er talte for det Frankrig, som vi kendte: Samfundet har mistet sit kulturelle tyngdepunkt: Den gamle livsform svinder bort indtil dens "udslettelse".

"Franskhed" er ved at forsvinde og blive erstattet af en slags balkanisering af enklaver, der ikke kommunikerer med hinanden. For det land, der påvirkes mest af islamisk fundamentalisme og terrorisme, er det ikke en god recept.

Fortsæt læsningen af artiklen

Kina: Den perfekte højteknologiske totalitærstat

af Judith Bergman  •  7. Juli 2019

 • I Kina har censuren, som nu stort set er automatiseret, nået "ikke tidligere sete niveauer af præcision, hjulpet af maskinlæring og stemme- og billedgenkendelse." — Cate Cadell, Reuters, 26. maj 2019.

 • Som i andre kommunistiske regimer, så som det tidligere Sovjetunionen, tåler den kommunistiske ideologi ingen konkurrerende narrativer. "Religion er en kilde til myndighed og genstand for troskab, som er større end staten... Denne karakteristik af religion har altid været en pestilens for historiens totalitære despoter..." — Thomas F. Farr, præsident for Religious Freedom Institute, i en vidneerklæring for Kongressens eksekutivkommission vedrørende Kina, 28. november 2018.

 • I 2018 formodedes Kina at have 200 millioner overvågningskameraer, med planer om 626 millioner overvågningskameraer i 2020. Kinas mål er tilsyneladende, ifølge rapporter fra lokale embedsfolk og politiet, en "Integrated Joint Operations Platform" (Integreret fælles operationsplatform), som skal integrere og koordinere data fra overvågningskameraer med teknologisk ansigtsgenkendelse, borgernes id-kortnumre, biometriske data, nummerplader og informationer om køretøjsejerskab, helbred, familieplanlægning, bankforbindelse og straffeattest, "usædvanlig aktivitet" og andre relevante data, der kan indsamles om borgerne, så som religiøs praksis, udlandsrejser og så videre.

 • I øjeblikket er Kina i færd med at fuldbyrde noget, som Stalin, Hitler og Mao kun kunne drømme om: Den ufejlbarlige, totalitære stat, drevet af digital teknologi, hvor individet ikke har nogen steder at flygte hen fra den kommunistiske stats altseende øje.

Trediveårsdagen den 4. juni for det kinesiske regimes massakre på prodemokratiske demonstranter på Tiananmenpladsen i 1989 blev brugt til at understrege den ekstreme censur i Kina under det kinesiske kommunistparti CCP's og præsident Xi Jinpings ledelse.

Årsdagen for Tiananmen blev omtalt i eufemistiske vendinger i det kinesiske hovedland som 'hændelsen den fjerde juni'. Det derværende regime frygter øjensynlig, at enhver tale om, for slet ikke at nævne offentlig mindeomtale af den historiske begivenhed vil afstedkomme regimefjendtlige uroligheder, som kunne bringe det kinesiske kommunistpartis absolutte magt i fare.

Fortsæt læsningen af artiklen

Arabernes mareridt: Integration af palæstinensere

af Khaled Abu Toameh  •  30. Juni 2019

 • Libanon siger, at man fuldt ud støtter palæstinenserne i deres kamp mod Israel – men ser dem gerne forlade landet så hurtigt som muligt.

 • Dette er den moderne udgave af arabernes "solidaritet" med deres palæstinensiske brødre: diskrimination og apartheid – ingen jobs, intet statsborgerskab, ingen sundhedspleje og ingen sociale ydelser.

 • Heller ikke de palæstinensiske ledere giver en døjt for deres egen befolknings velfærd. Gjorde de det, ville det være svært at retfærdiggøre deres imponerende forsøg på at forhindre en økonomisk konference, hvis hovedformål er at løfte deres befolkning ud af det økonomiske helvede, som de selv samme ledere har skabt og energisk fastholder.

En gadefest i den libanesiske, palæstinensiske flygtningelejr Ain al-Hilweh, juli 2015. (Billedkilde: Geneva Call/Flickr)

Libaneserne er bekymrede for, at en ny lov om håndteringen af de palæstinensiske flygtningelejre vil bane vejen for "genbosættelse" af hundredtusindvis af palæstinensere i Libanon. Udsigten til "genbosættelse" af palæstinensere er et mareridt, som har hjemsøgt libaneserne i årtier.

Ligesom flertallet af arabiske lande har Libanon længe behandlet palæstinenserne som andenklassesborgere. Man har berøvet dem basale rettigheder, herunder statsborgerskab, beskæftigelse, sundhedspleje, uddannelse, sociale ydelser og retten til at besidde fast ejendom. Det store flertal af de 450.000 palæstinensere, som bor i Libanon, har ikke libanesisk statsborgerskab.

Fortsæt læsningen af artiklen

Mullaherne lover "Ophør af Israel" og amerikansk civilisation

af Majid Rafizadeh  •  26. Juni 2019

 • Iran bragte for nylig et program på sin statslige tv-kanal, som viste, at regeringen i øjeblikket foretager missilangrebsøvelser med det formål at udføre faktiske angreb på Israel.... Det videoklip, som indgik i tv-udsendelsen, viste, hvordan de operationer, som iranerne tilstræber at sætte i gang, vil bombardere Tel Aviv.

 • Set i de iranske lederes optik, vil USA, hvis iranerne bliver ved med at øge deres trusler mod Israel, blive presset til at sin ændre strategi og ophæve det pres, som er blevet lagt på de førende klerikale kredse, den Islamiske Revolutionsgarde (IRGC) og dens elitekorps, Quds-styrken.

 • Det er udtryk for en uacceptabel dobbeltmoral, at De Forenede Nationer og det internationale samfund har forholdt sig og stadig forholder sig tavs over for Irans trusler mod israelske borgere. Hvis situationen var den omvendte, og hvis Israel truede med at udslette Iran, ville det internationale samfund fare i flint og være hurtigt til at forsvare Iran. Ved hjælp af politisk og økonomisk pres bør Irans regerende mullaher holdes ansvarlige af det internationale samfund for at bringe den globale sikkerhed og regionale stabilitet i fare.

Den iranske regering bliver ved med at trodse internationale standarder, idet den nægter at agere som en rationel og konstruktiv stat, også ud over dens gentagne, ondsindede optræden i Omanbugten i juni måned. Billedet: USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, talte den 13. juni 2019 ved en pressekonference i Washington, DC, hvor han sagde: "Det er den amerikanske regerings vurdering, at Iran bærer ansvaret for dagens angreb [på olietankskibe] i Omanbugten. (Foto ved Win McNamee/Getty Images)

Den iranske regering bliver ved med at trodse internationale standarder, idet den nægter at agere som en rationel og konstruktiv stat, også ud over dens gentagne, ondsindede optræden i Omanbugten i juni måned. Irans Øversteleder, Ayatollah Ali Khamenei, som har det sidste ord i alle Irans indenrigs- og udenrigspolitiske anliggender, proklamerede for nylig for Irans unge, at de snart vil blive vidne til ophøret af Israel og hele den amerikanske civilisation. Denne erklæring blev gentaget på Øverstelederens officielle hjemmeside.

Khamenei gjorde Irans intentioner klart under et møde med studerende. "I unge mennesker," erklærede han, "kan være forsikrede om, at I vil blive vidne til ophøret af menneskehedens fjender, det vil sige den degenererede, amerikanske civilisation, og ophøret af Israel".

Fortsæt læsningen af artiklen

Fortielsen af de palæstinensiske kristnes forhold

af Raymond Ibrahim  •  23. Juni 2019

 • "Fatah lægger jævnligt et hårdt pres på de kristne om at undlade at fortælle om de voldshandlinger og den vandalisme, som de hyppigt lider under, eftersom en sådan offentliggørelse kunne skade Selvstyrets image som en aktør, der er i stand til at beskytte liv og ejendom for det kristne mindretal under dets styre.... Det billede kunne få negative følgevirkninger for den massive internationale og især europæiske hjælp, som Selvstyret modtager." — Dr. Edy Cohen, Begin-Sadat Center for Strategic Studies.

 • Ud fra en anden betragtning synes det daglige brød hos Selvstyret og dets støtter, medierne og andre at bestå i at skildre palæstinenserne som ofre for en uretfærdig aggression og diskrimination fra Israels side. Denne narrativ kunne komme i fare, såfremt det internationale samfund erfarede, at palæstinenserne selv forfølger deres palæstinensiske fæller — udelukkende med baggrund i religion.

 • "Langt vigtigere end at arrestere dem, der angriber kristne helligdomme, er det for det Palæstinensiske Selvstyre at holde den slags hændelser ud af mainstreammedierne. Og det gør de med stort held. Faktisk har kun en håndfuld mindre, lokale nyhedskanaler ulejliget sig med at rapportere om de seneste indbrud. De internationale mainstreammedier ignorerede dem fuldstændig." — Dr. Edy Cohen, Israel Today.

 • Som Justus Reid Weiner, jurist og lærd med et godt kendskab til regionen, forklarer: "Den systematiske forfølgelse af kristne arabere, som bor i de palæstinensiske områder, mødes med næsten total tavshed af det internationale samfund, menneskerettighedsaktivister, medier og NGO'er... I et samfund, hvor arabiske kristne ikke har nogen stemme og ingen beskyttelse, er det ikke overraskende, at de rejser væk."

Kristendommen er på randen til at forsvinde fra det område, hvor den opstod, herunder Betlehem (billedet). Den lærde jurist Justus Reid Weiner forklarer: "Den systematiske forfølgelse af kristne arabere, som bor i de palæstinensiske områder, bliver mødt med næsten total tavshed af det internationale samfund, menneskerettighedsaktivister, medier og NGO'er... I et samfund, hvor arabiske kristne ikke har nogen stemme og ingen beskyttelse, er det ikke overraskende, at de rejser væk." (Billedkilde: Daniel Case/Wikimedia Commons)

I en tid, hvor kristne i hele den muslimske verden lider under forskellige former for forfølgelse, hører vi sjældent om de palæstinensiske kristnes forhold.

Men de findes. Open Doors [Åbne Døre], som er en menneskerettighedsgruppe, der overvåger forfølgelsen af kristne, skriver, at de palæstinensiske kristne lider under en "høj" grad af forfølgelse, hvis kilde, med gruppens ord, er "islamisk undertrykkelse":

"De, der konverterer til kristendommen fra islam, udsættes imidlertid for den værste kristenforfølgelse, og det er vanskeligt for dem at deltage trygt i de eksisterende kirkesamfund. På Vestbredden bliver de truet og udsat for et stærkt pres, i Gaza er deres situation så farlig, at de dyrker deres kristne tro i yderste hemmelighed.... Indflydelsen fra radikal islamisk ideologi er voksende, og historiske kirker er nødt til at være diplomatiske i deres omgang med muslimer."

Fortsæt læsningen af artiklen

Folkemord på kristne når "alarmerende niveau"

af Raymond Ibrahim  •  16. Juni 2019

 • Mange af verdens mest forfulgte kristne har absolut intet at gøre med kolonialisme eller missionærer. Dem, der er mest truet af folkemord -- herunder Syriens og Iraks assyrere og Egyptens koptere – var kristne flere århundreder inden forfædrene til Europas kolonisatorer blev kristne og drog ud for at missionere.

 • Artiklen fra BBC understreger, at især "politisk korrekthed" er årsag til Vestens ligegyldighed...

 • Blandt de værste forfølgere er dem, der regerer i henhold til islamisk lov, eller sharia – som akademikere som John Esposito fra Georgetowns Universitet fastholder er rimelig og retfærdig. I Afghanistan (nr. 2 på listen) "har kristendom ikke lov til at eksistere".

Den britiske udenrigsminister Jeremy Hunt (på billedet) bestilte en "Uafhængig rapport om forfølgelsen af kristne på verdensplan", der blev offentliggjort for nylig. (Foto: Jack Taylor/Getty Images)

"Forfølgelse af kristne er næsten på folkemordsniveau" er titlen på en artikel fra BBC fra den 3. maj, hvori de omtaler en omfattende foreløbig rapport bestilt af den britiske udenrigsminister Jeremy Hunt og udarbejdet under ledelse af biskoppen af Truro, Philip Mounstephen.

Ifølge BBC's artikel er hvert tredie menneske i verden udsat for religiøs forfølgelse, og blandt disse er kristne "den mest forfulgte religiøse gruppe". "Religion er 'i fare for at forsvinde' i nogle dele af verden", bemærkes det, og "I nogle regioner kan forfølgelsens niveau og natur anses for at komme tæt på den internationale definition af folkemord, som den anvendes af FN."

Den britiske udenrigsminister Jeremy Hunt citeres også for, hvorfor vestlige regeringer med hans ord har "sovet" hvad angår den voksende epidemi:

Fortsæt læsningen af artiklen

Skabelse af ægte arabisk-israelsk fred på konferencen i Bahrain

af Shoshana Bryen  •  15. Juni 2019

 • Bahrain giver de arabiske stater en mulighed for at gribe tilbage, leve op til deres forpligtelser ifølge FN's Resolution 242 og genstarte processen på den måde, som var De Forenede Nationers hensigt....

 • FN tilbød ikke Israel en uklar "fred," men en række konkrete betingelser for at skabe "sikkerhed": "Ophør af alle krav eller krigstilstande og respekt for og anerkendelse af suveræniteten, den territoriale integritet og politiske uafhængighed hos hver eneste stat i området, samt deres ret til at leve i fred inden for sikre og anerkendte grænser, fri for trusler eller voldshandlinger."

 • Alt dette skulle gives til Israel ikke af palæstinenserne, som ikke dengang levede op til og stadig ikke lever op til betingelserne for statsdannelse, men af de krigsførende lande i 1948 og 1967. Egypten og Jordan har gjort det.

 • Nogle af de lande, som bør slutte fred med Israel, vil være til stede i Bahrain, og FN's Resolution 242 bør være på dagsordenen. Tooghalvtreds års forsinkelse betyder ikke, at det er for sent.

Den amerikansk ledede økonomiske konference, der er planlagt til at finde sted i Bahrain i slutningen af juni, behøver ganske nogle få finjusteringer for at kunne blive en potentielt dramatisk begivenhed i historien om Mellemøstens "fredsmageri." Foto: Manama, Bahrain. (Billedkilde: Shahzad Ali/Wikimedia Commons)

Israels tilbagevenden til valgsituationen er ikke en grund til at ændre ved Trump-regeringens planer for den amerikansk ledede økonomiske konference, der er planlagt til at finde sted i Bahrain i slutningen af juni. Palæstinensernes beslutning om at boykotte mødet er bestemt heller ingen grund til at ændre – eller aflyse – den. Den behøver kun ganske få finjusteringer for at kunne blive en potentielt dramatisk begivenhed i historien om Mellemøstens "fredsmageri."

Den moderne fase af den arabisk-israelske konflikt begyndte i det 19. århundrede og størknede i 1948. Ved bevidst planlægning eller forsømmelighed omformedes den siden til den israelsk-palæstinensiske konflikt med Oslo-aftalerne i 1990'erne. De arabiske stater undslap ansvaret for de krige, som de selv havde startet i 1948, '56, '67, '73 og '82, og overlod det til Yasser Arafat at regne ud, hvor man skulle gøre det, de ikke selv havde kunnet – slutte fred med staten Israel eller vinde en krig imod den.

Fortsæt læsningen af artiklen

Sveriges selvpåførte kaos
Uppsalas skræmte piger; børn af IS-terrorister

af Judith Bergman  •  13. Juni 2019

 • Ifølge Amnesty International er efterforskningen af voldtægter underprioriteret i Sverige, der er "uforholdsmæssig lang ventetid på resultatet af DNA analyser", der er ikke nok støtte til voldtægtsofre, og der foretages ikke nok præventivt arbejde.

 • En svensk politirapport fra 2017: "Utsatta områden 2017" ("Udsatte områder 2017", der kendes som lovløse områder) viste, at der var 61 af sådanne områder i Sverige. De omfatter 200 kriminelle netværk, som man vurderer består af 5.000 kriminelle. Blandt disse områder er 23 særligt kritiske...

 • "Jeg kan ikke bære at se børn, der har det så slemt... Der skal ikke herske nogen tvivl om, at regeringen gør, hvad vi kan for disse børn [af IS-terrorister], og de skal om muligt bringes til Sverige." – Sveriges udenrigsminister Margot Wallström.

 • Slavetagne yazidibørns forfærdelige skæbne ser desværre ikke ud til at være noget, som Wallström "ikke kan bære".

Ifølge den seneste nationale tryghedsundersøgelse fra Sveriges nationale Kriminalitetsforebyggende Råd er 4 ud af 10 kvinder bange for at gå ud. I en rapport fra Amnesty International står der: "I en undersøgelse fra 2017 oplyste 1,4% af de adspurgte, at de havde været udsat for voldtægt eller seksuelle overgreb, svarende til omkring 112.000 mennesker på landsplan." (Billedkilde: iStock)

I den maleriske svenske universitetsby Uppsala føler 80% af pigerne sig utrygge i bymidten. En 14-årig teenager, der er bange for at afsløre sin identitet, fortalte de svenske medier, at hun altid har løbesko på, så hun kan 'løbe hurtigere', hvis hun bliver angrebet:

"Jeg satte mig på en bænk, og straks kom nogle drenge og satte sig på hver side af mig. Så kom der flere drenge og stod foran mig. De begyndte at tage på mit hår og mine ben og sagde ting til mig, som jeg ikke forstod. Jeg blev skrækslagen og sagde mange gange til dem, at de skulle holde op, men de hørte ikke efter... Alting er så forfærdeligt. Det her er helt forkert. Jeg vil gerne kunne føle mig tryg", sagde hun om at skulle tage bussen hjem.

Fortsæt læsningen af artiklen

Den palæstinensiske krig mod Trumps fredsplan

af Khaled Abu Toameh  •  12. Juni 2019

 • De seneste dage har grupper hjemmehørende i Gaza udsendt adskillige erklæringer, som antyder, at de vil benytte alle midler, herunder terrorisme, for at forhindre den amerikanske fredsplan.

 • Det, der måske bekymrer arabiske ledere mest, er truslerne fra Irans marionetter – Hamas, Islamisk Jihad og Hizbollah. Tiden må vise, om de arabiske statsledere lader sig skræmme af disse trusler eller ignorerer dem med risiko for at blive mål for palæstinensisk terrorisme.

 • Det er tydeligt, at palæstinenserne, som boykotter en konference – hvis mål det er at hjælpe dem ud af deres lederpåførte, økonomiske elendighed – selv vil ende som de store tabere i dette onde og hadefulde scenarium. Men denne gang ser det også ud til, at palæstinenserne ikke alene vil berøve sig selv milliarder af dollars, men tillige vil beskadige – måske uigenkaldeligt – deres forhold til nogle indflydelsesrige arabiske lande. Efter alt at dømme synes palæstinenserne at have kurs mod endnu en "nakba" (katastrofe).

Det Palæstinensiske Selvstyre og dets allierede på Vestbredden har indledt en diplomatisk og medierettet kampagne for at samle verdensomspændende støtte til deres afvisning af den amerikanske præsident Donald Trumps kommende plan for fred i Mellemøsten, også kaldet "århundredets aftale." Billedet: USA's præsident Donald Trump og Det Palæstinensiske Selvstyres præsident Mahmoud Abbas den 3. maj, 2017 i Washington, DC. (Billedkilde: Olivier Douliery-Pool/Getty Images)

Palæstinenserne synes i bevægelse på to fronter for at forpurre den amerikanske præsident Donald Trumps fredsplan for Mellemøsten, også kaldet "århundredets aftale."

Det Palæstinensiske Selvstyre og dets politiske allierede på Vestbredden har indledt en diplomatisk og medierettet kampagne for at samle verdensomspændende støtte til deres afvisning af Trumps kommende plan. Hamas, Islamisk Jihad og andre palæstinensiske ekstremistgrupper har for deres part allerede antydet, at de vil gribe til vold i et forsøg på at forhindre "århundredets aftale."

I sidste uge opfordrede Hamas Bahrain til ikke at lade den "zionistiske fjende besudle landet" ved at tage del i den økonomiske konference.

Fortsæt læsningen af artiklen

Finland: Vil Socialdemokraterne beholde et pro-iransk antisemitisk parlamentsmedlem i sine rækker?

af Kenneth Sikorski  •  3. Juni 2019

 • Få dage efter det finske valg blev Hussein Al-Taee, søn af guvernøren i Najaf i Irak og fortaler for det iranske regime, afsløret i gennem otte år at have slået antisemitiske, antiamerikanske og homofobiske kommentarer op på Facebook... I fire af disse år fungerede Al-Taee som rådgiver vedrørende mellemøstlige forhold ved Crisis Management Initiative (CMI, Krisehåndteringsinitiativet), et statsstyret konfliktløsningsfirma... i øjeblikket ledet af den tidligere finske premierminister Alexander Stubb.

 • Selvom Stubb offentligt har fordømt Al-Taees hadefulde kommentarer på de sociale medier... er han ikke blevet spurgt, hvorfor en fortaler for det iranske regime overhovedet arbejdede for CMI.

 • Med andre ord, Al-Taee udtrykte "forlegenhed" over sine "fordomme, tanker og sprogbrug" – og over at have løjet om dem – men afsvor ikke holdningerne.

 • Hvis "centrum-venstre"-partiet Socialdemokraterne undlader at ekskludere Al-Taee, vil det være et udtryk for hykleri af værste skuffe, eller også et tegn på stiltiende enighed i de hadefulde holdninger, som parlamentsmedlemmet ikke har benægtet at have.

Hussein Al-Taee (t.v.) er et nyt medlem af Finlands parlament fra Socialdemokratiet. Få dage efter det seneste valg blev Al-Taee, søn af guvernøren i Najaf i Irak og fortaler for det iranske regime, afsløret i gennem otte år at have slået antisemitiske, antiamerikanske og homofobiske kommentarer op på Facebook. (Billedkilde: Al-Taee - Soppakanuuna/Wikimedia Commons; Parliament building - Jorge Láscar/Flickr)

En politisk krise, som er blevet bygget op i Finland gennem de seneste uger, kaster lys over dårligdommene hos det såkaldte "centrum-venstre."

Krisen vedrører Hussein Al-Taee, et nyt medlem af parlamentet fra Det Socialdemokratiske Parti (SDP), som vandt en snæver sejr ved valget den 14. april.

Få dage efter det finske valg blev Al-Taee, søn af guvernøren i Najaf i Irak og fortaler for det iranske regime, afsløret i gennem otte år at have slået antisemitiske, antiamerikanske og homofobiske kommentarer op på Facebook. I fire af disse år fungerede Al-Taee som rådgiver vedrørende mellemøstlige forhold ved Crisis Management Initiative (CMI, Krisehåndteringsinitiativet), et statsstyret konfliktløsningsfirma grundlagt af den tidligere finske præsident Martti Ahtisaari og i øjeblikket ledet af den tidligere finske premierminister Alexander Stubb.

Fortsæt læsningen af artiklen

Derfor modsætter palæstinenserne sig økonomisk fremgang

af Bassam Tawil  •  25. Maj 2019

 • For at fremme sin målsætning kundgjorde Ashraf Jabari for nylig dannelsen af et nyt parti, som opfordrer til at fokusere på økonomisk fremgang for palæstinenserne. Reform- og udviklingspartiet (Reform and Development Party) søger at løse palæstinensernes økonomiske problemer, især den høje arbejdsløshed, sagde han. "Vi har en hel hær af universitetsuddannede kandidater, som står uden arbejde. Vi er nået til en situation, hvor en ung [palæstinensisk] mand med en kandidatgrad i jura må arbejde som gadesælger, fordi han ikke kan finde arbejde."

 • I stedet for at give Jabari en chance for at gennemføre sit initiativ har palæstinenserne ført en massiv smædekampagne imod ham, hvor mange har fordømt ham som "forræder" og "kollaboratør" med Israel og jøderne. Nogle palæstinensere er endda gået så vidt som til at opfordre til hans arrestation eller henrettelse.

 • Den kommende fredsplan taler, ifølge diverse rapporter, om at forære palæstinenserne milliarder af dollars og skaffe dem penge fra de rige arabiske lande. Men som Jabaris sag tydeligt viser, er palæstinenserne mindre optaget af at opnå økonomisk stabilitet end af at hade Israel.

 • For palæstinenserne er den økonomiske hjælp et kynisk forsøg på at lokke dem væk fra deres kamp imod Israel – og ingen palæstinensisk leder har lyst til at udsætte sig for de trusler, som Jabari i øjeblikket modtager. Så de palæstinensiske ledere har for længe siden, og langt fra enhver "århundredets aftale", indgået deres egen beskidte aftale: de sætter pengene i hadet til Israel i stedet for i deres egen befolkning.

Ashraf Jabari, en 45-årig palæstinensisk forretningsmand fra byen Hebron på Vestbredden, indledte for nylig et nyt økonomisk initiativ sammen med nogle af sine jødiske venner for at fremme et fælles iværksætterprogram mellem israelere og palæstinensere på stedet. (Billedkilde: iStock)

I de fleste normale samfund bliver en forretningsmand, som forsøger at forbedre sit folks levevilkår ved at stimulere økonomien og skabe jobmuligheder for de arbejdsløse – herunder en hel hær af jobløse universitetskandidater – behandlet med respekt. Men palæstinenserne synes ikke at figurere blandt disse samfund.

Ashraf Jabari er en 45-årig forretningsmand fra byen Hebron på Vestbredden. Som medlem af en stor, palæstinensisk klan i byen tror Jabari på økonomisk samarbejde og fredelig sameksistens med sine jødiske naboer, herunder de bosættere som bor på Vestbredden.

Tidligere i år indledte Jabari og nogle af hans jødiske venner et nyt, økonomisk initiativ for at fremme et fælles iværksætterprogram mellem israelere og palæstinensere på stedet.

Fortsæt læsningen af artiklen

EU kurtiserer Den Arabiske Liga

af Judith Bergman  •  23. Maj 2019

 • [Præsident for Europarådet Donald] Tusk refererede til værdikløften mellem staterne i Den Arabiske Liga og dem i Den Europæiske Union som "forskellene imellem os". Den slags eufemismer forklarer imidlertid ikke den åbenlyse mangel på blot en foregivelse fra EU's side af, at man følger sin egen fastlagte politik på menneskerettighedsområdet.

 • "Vi har set en dramatisk stigning i massive krænkelser af menneskerettigheder i hele den arabiske region, herunder udenretlige henrettelser, ufrivillige forsvindinger, vilkårlige fængslinger samt tortur og anden mishandling. Regionen har et presserende behov for en troværdig og uafhængig retsinstans, som kan øve retfærdighed ved menneskerettighedskrænkelser, hvoraf det overvældende flertal i øjeblikket foregår upåagtet". — Said Benarbia, MENA Programme Director of the International Commission of Jurists.

 • Topmødet gentog, på en ubehageligt orwelliansk måde, "vores beslutning om at bekæmpe kulturel og religiøs intolerance, ekstremisme, negativ stereotypisering, stigmatisering og diskrimination, som medfører ophidsen til vold mod personer baseret på religion eller overbevisning, og fordømmer enhver opfordring til religiøst had mod enkeltpersoner indeholdende ophidsen, fjendtlighed eller vold, herunder på internettet og de sociale medier".

 • I stedet fremstod Mogherinis ord som referencer til EU's egne fortsatte bestræbelser på at overvåge og retsforfølge ytringsfriheden og således gradvist udrydde enhver form for meningsforskelle inden for EU.

Det første topmøde mellem Den Europæiske Union (EU) og Den Arabiske Liga, formelt kaldet Ligaen af Arabiske Stater (LAS), fandt sted den 24-25. februar. Billedet: EU's og LAS' ledere ved topmødet. (Foto ved Dan Kitwood/Getty Images)

Det første topmøde mellem Den Europæiske Union (EU) og Den Arabiske Liga, formelt kaldet Ligaen af Arabiske Stater (LAS), fandt sted den 24-25. februar. "Europæere og arabere har en lang og rig historie præget af kulturel, økonomisk, kommerciel og politisk udveksling. Dette har, sammen med den geografiske nærhed og gensidige afhængighed, været med til at institutionalisere en stærk relation mellem EU og Ligaen af Arabiske Stater (LAS). Inden for denne ramme er det fælles mål at udvikle et nærmere samarbejde for at realisere de fælles aspirationer om at sikre fred, sikkerhed og velstand i begge regioner," forkyndte Den Europæiske Unions hjemmeside.

Fortsæt læsningen af artiklen

USA's sanktioner mod mullaherne virker

af Majid Rafizadeh  •  18. Maj 2019

 • "De gyldne tider er forbi og vender aldrig tilbage. Iran har ikke penge nok at give os." – En militant fra en iranskstøttet milits i Syrien, New York Times, 26. marts 2019.

 • Under indflydelse af presset fra sanktionerne mod Iran har Hassan Nasrallah, lederen af Irans stedfortræder Hizbollah, også opfordret sin gruppes afdeling for fundraising til "at styrke muligheden for jihad med penge og tillige at hjælpe i den fortsatte kamp."

 • Irans nationale valuta, rial, er dykket til et historisk lavpunkt — én dollar, som i november 2017 svarede nogenlunde til 35.000 rial, giver i dag næsten 130.000 rial.

Takket være Trump-regeringens sanktioner bliver strømmen af midler til den iranske regering afbrudt, hvilket påvirker de iranske lederes bestræbelser på at finansiere og sponsorere terrorister og militser i hele regionen. (Foto: Wikimedia Commons)

Kritikerne af den amerikanske præsident, Donald Trump, og hans politik over for den iranske regering er hurtige til at fordømme ham for de sanktioner, som han har påført det teokratiske regime. Deres argumenter er forankrede i den forestilling, at den eneste oplyste og effektive politik til håndtering af Irans klerikale styre ligger i at lokke dem ind fra kulden: med andre ord, formildelse.

Disse kritikere havde muligheden for at indlede og udvikle formildelsespolitikken under den tidligere præsident Barack Obamas otteårige regeringsperiode. I al den tid gav præsident Obama hidtil usete indrømmelser i et forsøg på at formilde de regerende mullaher. Han mødte dem med generøsitet og fleksibilitet hele vejen igennem. Hvad kom der ud af det?

Fortsæt læsningen af artiklen

Den Europæiske Union giver næring til ustabilitet og terrorisme i Mellemøsten

af Naomi Linder Kahn  •  11. Maj 2019

 • Målet for Det Palæstinensiske Selvstyre er øjensynlig at annektere disse områder og bringe dem under Selvstyrets kontrol som et led i dets større plan om en ensidig dannelse af en palæstinensisk stat. Denne plan blev offentliggjort i 2009 i et officielt dokument fra Selvstyret, skrevet af daværende premierminister Salam Fayyad; siden offentliggørelsen er den blevet udført praktisk talt uhindret med hjælp fra massiv, europæisk, økonomisk støtte, i en overtrædelse af Oslo-aftalerne og en overtrædelse af international lov. Det skal tilføjes, at denne form for aktivitet er nemmere at præsentere for de internationale mediekanaler og udenlandske velgørere som "humanitær hjælp."

 • Nøglespilleren i disse projekter til ran af jord er Union of Agricultural Work Committees (UAWC). UAWC opretholder tætte organisatoriske og operationelle bånd til Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), en terrororganisation, som har udført mange dødbringende angreb på Israels borgere – herunder adskillige selvmordsbombeangreb i dette årtusindes første årti. UAWC er hovedsagelig finansieret af europæiske regeringer og nødhjælpsorganisationer samt af Den Europæiske Union (EU).

 • I de senere år, og specielt siden 2013, har palæstinenserne intensiveret deres landbrugsaktivitet som et middel til hurtigt og effektivt at tilrane sig store jordarealer, under dække af humanitær hjælp til landmænd. Denne aktivitet er ulovlig og overtræder de internationale aftaler, som Det Palæstinensiske Selvstyre har underskrevet. Men dette har ikke generet de udenlandske regeringer og organisationer, herunder EU, som fortsat finansierer denne ulovlige aktivitet – samtidig med at man højlydt kritiserer staten Israel.

Billedet: Ulovlige ran af tusindvis af tønder land på Vestbredden, finansieret af Den Europæiske Union under dække af "landbrugshjælp." EU's bidrag fremmer et program til massive jordtyverier, begået af Det Palæstinensiske Selvstyre. (Billedkilde: Regavim)

Under dække af "landbrugshjælp" er Det Palæstinensiske Selvstyre i færd med at overtage Area C (det område, som ifølge Oslo-aftalerne er under fuld israelsk jurisdiktion, mens man afventer en fuld fredsaftale, som skal fastlægge endegyldig suverænitet over området for den ene eller den anden part), hjulpet af massiv, europæisk, økonomisk støtte – i en overtrædelse af loven og af de internationale aftaler, som EU har underskrevet.

Fortsæt læsningen af artiklen