Seneste analyser og kommentarer

EU: COVID-19 ophæver ikke asylretten

af Judith Bergman  •  20. Maj 2020

 • Personer "med behov for international beskyttelse eller af andre humanitære årsager" er imidlertid undtaget fra restriktionerne på ikkevæsentlige rejser fra tredielande." – erklæring fra Europa-Kommissionen, 30. marts 2020.

 • Det betyder, at folk, der anmoder om international beskyttelse, ikke kan afvises, og at migranter og flygtninges ret til at søge om asyl ikke kan suspenderes – selv ikke i tider med coronavirus.

 • Denne politik sås udfoldet under den nylige krise ved grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland, hvor den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan brugte migranter – som Tyrkiet havde transporteret til grænsen til Grækenland – som politisk pressionsmiddel, idet han truede med at udløse en ny migrantkrise i Europa. Ifølge flere medier blev der bragt mindst 14.000 migranter til grænsen.

 • Den verdensomspændende pandemi har tvunget flere lande til at gå meget langt i forhold til at begrænse deres egne borgeres frihed under bekæmpelsen af COVID-19. Under disse forhold skulle man mene, at det måtte være muligt for EU, uagtet unionens fortsatte forpligtelse til at følge folkeretten, midlertidigt kan ophæve tredielandes statsborgeres ret til at rejse ind i EU.

Beslutninger truffet for nylig af Europa-Kommissionen betyder, at migranter og flygtninges ret til at søge om asyl i EU ikke kan suspenderes – selv ikke under corona-pandemien. På billedet ses migranter i Moria, der venter på at blive transporteret fra øen Lesbos over til det græske fastland den 3. maj 2020. (Foto: Manolis Lagoutaris/AFP via Getty Images)

Den 16. marts anbefalede Europa-Kommissionen midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser fra tredielande ind i "EU+ området" i 30 dage. Den 8. april anbefalede Europa-Kommissionen, at de midlertidige restriktioner blev forlænget indtil den 15. maj. Europa-kommisionen skriver i en pressemeddelelse:

"Ifølge Kommissionens vurdering af den aktuelle situation kan vi forvente, at antallet af nye tilfælde og dødsfald fortsat stiger i EU, og at pandemien spreder sig uden for EU, også til lande, hvorfra der sædvanligvis er millioner af mennesker, der hvert år rejser til og fra EU. En forlængelse af rejserestriktionerne er derfor nødvendig for at reducere risikoen for, at sygdommen spredes yderligere."

Næstformand og kommissær med ansvar for at fremme vores europæiske levevis, Margaritis Schinas, udtalte:

Fortsæt læsningen af artiklen

Den svenske "model" til bekæmpelse af coronavirus

af Judith Bergman  •  18. Maj 2020

 • "Sörmlands Media har længe forsøgt at få oplysninger fra alle lenets kommuner om, hvordan smittespredningen ser ud blandt de ældre, hvor udbredt den er, og hvor den finder sted. Kommunerne har svaret, at de mangler viden om smittespredningens udbredelse, og at det heller ikke er muligt at finde ud af det" – Maria Lapenkova, Svt Nyheter, 2. maj 2020.

 • Sörmland Medias sammenfatning viser dog, at det ikke passer, og at kommunerne aktivt skjulte informationen... Nogle kommuner har også undladt at rapportere antallet af smittede personer til Det Nationale Råd for Sundhed og Velfærds nationale rapporteringsredskab ved bestilling af beskyttelsesbeklædning. – Svt Nyheter, 2. maj 2020.

 • Med en befolkning på 10,18 mio. indbyggere havde Sverige den 6. maj haft 2.854 dødsfald, hvilket svarer til 280,27 døde per million personer. De andre nordiske lande Danmark, Norge og Finland, der alle lukkede ned, har til sammenligning haft henholdsvis 503, 215 og 246 dødsfald, svarende til henholdsvis 86,76, 40,46 og 44,58 døde per million personer.

 • "Jeg mener, at det er risikobetonet, og vi ved ikke noget om flokimmunitet. Det eneste, som vi ved, er, at mange mennesker er døde. Der er tale om mennesker, ikke bare nogle tal. Og hvis vi havde valgt en anden tilgang, havde antallet været meget lavere... 'Man kan ikke løbe risici med folks liv, hvis man ikke kender de risici, som man tager" – lægen Stefan Hanson, der er svensk ekspert i smittefarlige sygdomme, The Globe and Mail, Canada, 30. april – 1. maj 2020.

 • WHO – og medierne – skulle måske genoverveje brugen af den svenske model.

Udover at nægte at lukke forretninger, restauranter og skoler som reaktion på corona-pandemien, nægter Sverige også at lukke sine grænser, selv ikke for rejsende fra lande med store og ukontrollable epidemier, såsom Iran. På billedet sætter lægen Lars Falk, der er afdelingsleder på Karolinska Hospitalet i Solna, sin datter og hendes venner af, så de kan komme til fodboldtræning i Stockholm den 20. april 2020 under corona-pandemien. (Foto: Jonathan Nackstrand/AFP via Getty Images)

WHO beskrev for nylig Sverige som en "model" for bekæmpelsen af coronavirus. "Jeg mener, at hvis vi skal nå frem til en ny normalitet, så repræsenterer Sverige på mange måder en fremtidig model – hvis vi ønsker at komme tilbage til et samfund, hvor vi ikke har nedlukninger", udtaler lægen Mike Ryan, der er administrerende direktør for WHO's Nødhjælpsprogram. "De har foretaget test, de har udbygget deres kapacitet inden for intensivbehandling ganske betragteligt", tilføjede han.

"Og deres sundhedsvæsen er hele tiden forblevet inden for dets kapacitetsgrænse, så de var tilpasset antallet af indlæggelser... Sverige har iværksat en meget stærk offentlig politik om at holde fysisk afstand, pleje og beskyttelse af mennesker i langvarig pleje og mange andre ting".

Fortsæt læsningen af artiklen

Coronavirus: den belgiske massakre

af Drieu Godefridi  •  11. Maj 2020

 • Der var ingen masker, så regeringen besluttede at bekendtgøre, at masker ikke er nødvendige. Dette højdepunkt for den belgiske regerings uduelighed kan stadig findes på nettet, på sundhedsminister Maggie De Blocks personlige hjemmeside: "Det giver ikke mening at bære maske for at beskytte sig selv mod coronavirus."

 • Ingen masker, ingen screeningundersøgelser, næsten ingen test og folk, som man lod dø på plejehjemmene – det har været Belgiens situation midt i den værste pandemi siden den spanske syge i 1918. Den belgiske massakre skyldes udelukkende Belgiens ledende "elites" tragiske inkompetence – og kunne helt have været undgået.

I begyndelsen af 2015 ødelagde den belgiske stat hele landets "strategiske lager" af 63 millioner beskyttende ansigtsmasker, fordi "der skulle skaffes plads" til at huse flygtninge. Eftersom der ikke var tilgængelige masker, da corona-pandemien spredte sig til Belgien, bekendtgjorde regeringen, at masker ikke er nødvendige: "Det giver ikke mening at bære maske for at beskytte sig selv mod coronavirus." På billedet ses politiet organisere en kundekø udenfor et havecenter i Bruxelles den 18. april 2020. (Foto: Eric Lalmand/Belga Mag/AFP via Getty Images)

Det er for tidligt at komme med en endelig vurdering af de forskellige landes håndtering af COVID-19, men én ting er sikker: Belgien er midt i en massakre.

Fortsæt læsningen af artiklen

International harme over Danmarks falske Bibel: Tiden er inde til at kassere den

af Petra Heldt  •  6. Maj 2020

 • Dette vildleder læseren to gange. Først kniber Det Danske Bibelselskab uden om den sande konstatering, at ordet "Israel" er blevet udeladt eller erstattet i den Hebraiske Bibel i 9% af de tilfælde, hvori det optræder, og i Det Nye Testamente næsten fuldstændig. Ved at undgå enhver skelnen mellem de to dele af Bibelen hævder udtalelsen, at den nævner "Israel" snesevis og atter snesevis af gange i oversættelsen. Dernæst puster udtalelsen ordet "Israel" op med "israelitter." Også her viger man uden om kritikkens analyse. Beskyldningen har ikke drejet sig om erstatningen af "Israel og israelitterne," men om erstatningen af "Israel."

 • Ordet "Israel" har en lang historie på tre tusind år, ordet "israelitter" mindre end ét tusind år. De to ord er ikke sidestillede og er ikke blevet kædet sammen i kritikken.

 • Efter en bemærkelsesværdig benægtelse af den ugerning som Det Danske Bibelskab er blevet anklaget for internationalt, indrømmer man den omsider. Men det lyder ikke som anger.... Selvom enhver oversættelse må slås med overførslen af en teksts mening og kultur fra ét sprog til et andet, stejler man over Det Danske Bibelselskabs personales beslutning om at berøve deres læsere nogle af kernebegreberne i den kristne tro.

 • Først og fremmest adskiller Det Danske Bibelselskab Israel fra dets land. Ved siden af andre kerneelementer i troen nægter det læseren kendskabet til den indre sammenhæng mellem den Hebraiske Bibel og Det Nye Testamente, og mellem Israel og dets land. Det er faldet i den fælde, som apostlen Paulus advarede om: "Det er ikke dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig" (Romerbrevet 11: 18, [aut. udg. 1992/99, overs.]). Dets udgave af Bibelen berøver den kristne tro dens jødiske rødder. Det præsenterer en ny historie om den kristne tro. Dens skaber er Det Danske Bibelselskab.

 • Ingen synes at vide besked med denne oversættelse af Bibelen. Er det muligt, at denne overfladiske fejloversættelse af Bibelen skete på initiativ fra Det Danske Bibelselskabs generalsekretær, Birgitte Stoklund Larsen? Var det hendes kontor, der skaffede pengene? Hvorfra? Hvem profiterer af dette initiativ? Om ikke hun, hvem så?

 • For kristne og jøder er Bibelen en alvorlig sag. Enhver pillen ved dens ord, frem for alt ved ordet Israel, er uacceptabel og bliver utvetydigt afvist. Forsøgene på at myrde Israel, fra fordums tid og frem til i dag, er alt for virkelige til at lade folk lege lunefuldt med dets land, dets folk og dets navn.

Den fejlagtige fremstilling af Den Hellige Skrift ved Det Danske Bibelselskab er blevet mødt med højlydte internationale protester, som kræver en tilbagetrækning af den forfalskede Bibel. Fotoet: En Bibel på et alter i en landsbykirke i Danmark. (Billedkilde: iStock)

Den fejlagtige fremstilling af Den Hellige Skrift ved Det Danske Bibelselskab (DBS) er blevet mødt med højlydte internationale protester, som kræver en tilbagetrækning af den forfalskede Bibel.

Den i marts måned udkomne danske Bibel 2020, som skal gøre den sekulære danske læsers læsning nemmere, har udeladt eller erstattet ordet "Israel" overalt, undtagen to steder, i de mere end 60 græske tilfælde af ordets optræden i Det Nye Testamente og i 9% af den Hebraiske Bibel.

Protesterne begyndte den 21. april med den danske forfatter Jan Frost, som var den første, der i en video afslørede ændringerne og gik i rette med Det Danske Bibelselskab herfor.

Den 26. april 26 udsendte Bible Society of Israel (BSI, Bibelselskabet i Israel) en høflig, men utvetydig udtalelse, hvori man bad om, at der blev "taget skridt til at korrigere" oversættelsen:

Fortsæt læsningen af artiklen

Coronavirus: Kina bliver ved med at oversvømme verden med middelmådigt medicinsk udstyr

af Soeren Kern  •  5. Maj 2020

 • Mere end et dusin lande på fire kontinenter har for nylig afsløret problemer med kinesisk fremstillede coronavirustests og personlige værnemidler. Problemerne rækker lige fra testudstyr, som er inficeret med coronavirus, til medicinske dragter forurenet med insekter.

 • De kinesiske myndigheder har nægtet at påtage sig ansvaret for det mangelfulde udstyr og har i mange tilfælde givet de lande skylden, som har indkøbt materialerne. De har også opfordret verdens lande til at holde op med at "politisere" problemet.

 • Den slovakiske premierminister, Igor Matovič, har afsløret, at mere end en million coronavirustests, leveret af Kina for den kontante sum af 15 millioner euro, var unøjagtige og ude af stand til at opdage Covid-19. "Vi står med et ton tests og kan ikke bruge dem til noget," sagde han. "De burde simpelthen smides direkte i Donau."

 • Den amerikanske senator Kelly Loeffler fra Georgia har beskyldt Kina for at tilbageholde forsendelser af testmaterialer: "Tests er afgørende for genåbningen af vores land. Det bekymrer mig, at Kina tilbageholder testmaterialer. De leger med handelspolitikken for at forhindre os, USA, i at udføre de tests, vi har behov for."

 • "[V]i bør ikke miste den fundamentale strategiske udfordring af syne, som Vesten står over for i den gryende post-globaliseringsæra: Vi befinder os i en lang tusmørkedunkel konkurrence med det kinesiske kommunistiske regime, en kamp vi ikke kan undslippe, hvad enten vi bryder os om det eller ej." — Andrew Michta, George C. Marshall European Center for Security Studies.

Mere end et dusin lande på fire kontinenter har for nylig afsløret problemer med kinesisk fremstillede coronavirustests og personlige værnemidler. Problemerne rækker lige fra testmaterialer, som er inficeret med coronavirus, til medicinske dragter forurenet med insekter. Mangelfulde kinesiske ansigtsmasker, indkøbt af Spaniens sundhedsministerium, blev distribueret til hospitaler og plejehjem over hele landet, og mere end 100 sundhedsarbejdere, som benyttede dem, blev testet positive for Covid-19. Billedet: En fragtladning fra Kina bestående af 8,6 millioner ansigtsbeskyttelsesmasker og 150 tons sundhedsudstyr ankommer til Paris-Vatry-lufthavnen i Frankrig den 19. april 2020. (Foto ved Francois Nascimbeni/AFP via Getty Images)

Gatestone Institute berettede for nylig, at millionvis af medicinske materialer, indkøbt fra Kina af europæiske regeringer for at bekæmpe coronaviruspandemien, er mangelfulde og ubrugelige.

Siden rapporten har mere end et dusin lande på fire kontinenter afsløret problemer med kinesisk fremstillede coronavirustests og personlige værnemidler. Problemerne rækker lige fra testmaterialer, som er inficeret med coronavirus, til medicinske dragter forurenet med insekter.

De kinesiske myndigheder har nægtet at påtage sig ansvaret for det mangelfulde udstyr og har i mange tilfælde lagt skylden på de lande, der har indkøbt materialerne. De har også opfordret verdens lande til at holde op med at "politisere" problemet — samtidig med at den kinesiske præsident, Xi Jinping, og hans kommunistparti har forsøgt at bruge pandemien som løftestang for en påstand om globalt lederskab.

Fortsæt læsningen af artiklen

Tavshedskultur i Sverige

af Judith Bergman  •  1. Maj 2020

 • "Den adspurgte indså, at konklusionerne ville være politisk upopulære, men havde ikke desto mindre skrevet dem... Andre tidligere ansatte har påpeget, at det var tydeligt, at der var politiske grunde til, at de blev presset til at ændre indhold i rapporter..." – Rapport udgivet af Linkøping Universitet om Sveriges kriminalpræventive råd (Brå): "Kan man stole på Brå?"

 • "En ansat fortalte blandt andet, at en generaldirektør udtalte, at 'der er en virkelighed og en politisk virkelighed', da generaldirektøren krævede, at en ansat ændrede en rapport..." – Rapport udgivet af Linkøping Universitet om Sveriges kriminalpræventive råd (Brå): "Kan man stole på Brå?"

 • "Hvis resultaterne ikke var som ønsket, blev der brugt censur, korrektion af resultater, nedtoning af resultater og fremhævning af andre dele af studiet, der ikke var lige så sensitive, eller som kunne vise positive resultater" – Rapport udgivet af Linkøping Universitet om Sveriges kriminalpræventive råd (Brå): "Kan man stole på Brå?"

 • "Da jeg blev ansat hos Brå, tog det mig kun kort tid at forstå, at Brå er en stor udfordring. Man skulle som ansat hos Brå skrive og tænke på en bestemt måde. Brå er meget topstyret. Der er nogle personer hos Brå, der styrer med hård hånd. Hvis man skal være lidt grov, kan man sammenligne dem med en sekt. Jeg tror ikke, at de helt forstår, hvilken kultur de har skabt" – En anden ansat, fra rapporten udgivet af Linkøping Universitet om Sveriges kriminalpræventive råd (Brå): "Kan man stole på Brå?"

 • Rapporten viser også, at Brå tilsyneladende tilstræber at ansætte folk, der vil "handle som en myndigheds lydige bureaukrater snarere end folk, som påtager sig en forskers rolle".

En rapport udgivet for nylig af Linkøping Universitet om Sveriges kriminalpræventive råd (Brå) hævder, at Brås rapporter er politisk tendentiøse. På billedet ses Linkøping Universitets Valla Campus i Linkøping. (Billedkilde: Anna Nilsen [LiU]/Wikimedia Commons)

En rapport udgivet for nylig af Linkøping Universitet om Sveriges kriminalpræventive råd (Brå), "Kan man stole på Brå?", hævder, at Brås rapporter er politisk tendentiøse.

Brå skriver på sin hjemmeside: "Brå er et agentur under justitsministeriet og et videnscenter for det strafferetlige system. Agenturet har mandat til at medvirke til udbygningen af viden inden for det strafferetlige system og det kriminalpolitiske område, såvel som at fremme kriminalpræventivt arbejde. Brå er ansvarlig for de officielle kriminalstatistikker og andre statistikker, hvilket omfatter at producere, følge, analysere og rapportere om kriminalitet og det strafferetlige systems reaktion på kriminalitet".

Fortsæt læsningen af artiklen

Danmark: Falsk Bibel bør tilbagekaldes

af Petra Heldt  •  28. April 2020

 • Helt uforstyrret har Det Danske Bibelselskab (DBS) i 2020 udgivet en komplet og revideret Bibel med den samme anti-Israel-version af Det Nye Testamente intakt, plus en oversættelse af Det Gamle Testamente, hvori ordet "Israel" er erstattet med ordet "os", således i Salmernes Bog 121:4 ("Han, som bevarer Israel [DBS: 'os'] falder ikke i søvn, han sover ikke" [GT1992, overs.], således som Jan Frost beretter.

 • I dette tilfælde er udskiftningen af "Israel" med "os" ikke blot en erstatning af ét ord med et andet; den ændrer begrebsindholdet. DBS foregiver, at vi modtager den guddommelige årvågenhed. Den er blevet stjålet. Den oprindelige modtager, Israel, er blevet erstattet og berøvet sine privilegier.

 • DBS synes at forsøge at vrage Israel. Selskabet synes at ville efterligne den aktuelle sociale holdning, som udvikler sig fra muslimske immigranters anti-israelisme, og som andre dele af det danske samfund har taget til sig. Hvem har bemyndiget denne udgave af Bibelen? Hvem har betalt for den? Hvem profiterer af en falsk Bibel? Hvem står for den kristne trossandhed i Danmark?

Det Danske Bibelselskabs 2020 Bibel-oversættelse er et overgreb mod både jøders og kristnes tro og et angreb på den jødiske stat Israels historie såvel som på det jødiske folk. Fotoet: En kopi af den første komplette oversættelse af den kristne Bibel til dansk, trykt i 1550 for Kong Christian III af Danmark, udstillet på Frederiksborg Slot, Danmark. (Billedkilde: Bjoertvedt/Wikimedia Commons)

Selvom den autoriserede danske Bibel-oversættelse fra 1992 stadig var på plads, udgav Det Danske Bibelselskab (DBS) i 2012 et revideret Nyt Testamente [kaldet Den Nye Aftale, 2007; overs.], som helt udelod ordet "Israel" eller erstattede det med "jøder" eller "os". Det besynderlige motiv bag denne usædvanlige handling var, som nogle danskere erindrer, at undgå, at danske kristne lutheranere kom til at forveksle det bibelske Israel med den moderne stat Israel. Danske kristne protesterede voldsomt. Helt uforstyrret har DBS nu i 2020 udgivet en komplet og revideret Bibel med den samme anti-Israel-version af Det Nye Testamente intakt, plus en oversættelse af Det Gamle Testamente, hvori ordet "Israel" erstattes med "os", således i Salmernes Bog 121:4 ("Han, som bevarer Israel [DBS: 'os'], falder ikke i søvn, han sover ikke" [GT, autoriseret udgave 1992; overs.]), som Jan Frost beretter.

Fortsæt læsningen af artiklen

Coronavirus: WHO's direktør har en lang historie med mørklægninger bag sig

af Soeren Kern  •  27. April 2020

 • "Embedsfolk i WHO har privat klaget over, at etiopiske embedsfolk ikke fortæller sandheden om disse udbrud. At teste for Vibrio koleraebakterie, som forårsager kolera, er enkelt og tager mindre end to dage.... Embedsfolk i De Forenede Nationer sagde, at der kunne være tilført mere hjælp til Etiopien, hvis man havde fortalt sandheden." — New York Times, 13. maj 2017.

 • Tedros afviste beskyldningerne imod sig ved at trække racekortet. Han sagde, at kritikken af ham stammede fra en "typisk kolonialistisk tankegang rettet mod at... miskreditere en kandidat fra et udviklingsland." — The New York Times, May 13, 2017.

 • "Ved at bøje af over for Khartoumstyrets trussel gør De Dem medskyldig i den manglende reaktion på en sygdom, som i øjeblikket truer i hundredtusindvis af sudanesiske borgere — og som i øjeblikket er aktiv i tolv sudanesiske distrikter." — Åbent brev til Tedros fra en gruppe amerikanske læger, som beskyldte ham for at undlade at undersøge koleraudbruddene i Sudan, 11. september 2017.

 • Dagen efter at USA's præsident, Donald Trump, havde beskyldt WHO for at være "meget Kina-centrisk" og truet med at afbryde den økonomiske støtte til WHO, svarede Tedros: "Sæt venligst politiseringen af COVID i karantæne. Vi vil have mange ligposer foran os, hvis ikke vi opfører os ordentligt." Tedros sagde også, at kritikken af hans håndtering af coronaviruspandemien var motiveret af racisme.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, lederen af World Health Organization, kan se frem til en øget granskning af sin håndtering af coronaviruspandemien. Tedros har en lang historie med mørklægning af epidemier og overtrædelser af menneskerettigheder i Etiopien, hvor han har fungeret som sundhedsminister og udenrigsminister. I denne rolle førte han tilsyn med en massiv udvidelse af Kinas rolle i Etiopien. Kina er Etiopiens største udenlandske investor, dets største handelspartner og dets største långiver. Billedet: Tedros (t.v.) mødes med den kinesiske udenrigsminister Wang Yi i Beijing den 28. januar 2020. (Foto ved Naohiko Hatta - Pool/Getty Images)

Generaldirektøren for verdenssundhedsorganisationen World Health Organization (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, kan se frem til en øget granskning af sin håndtering af coronaviruspandemien, som har smittet mere end to millioner mennesker verden over og dræbt mindst 150.000.

Adhanom, som går under navnet Tedros, er en etiopisk mikrobiolog, som med Kinas hjælp påbegyndte sin femårige periode som leder af WHO i juli 2017. Han er blevet beskyldt for, i et forsøg på at tilfredsstille Kina, at give et fordrejet billede af alvoren og udbredelsen af coronavirus.

Historien viser, at Tedros, som er den første afrikaner og den første ikke-læge til at stå i spidsen for WHO, har en lang historie med mørklægning af epidemier og overtrædelser af menneskerettigheder i Etiopien, hvor han har fungeret som sundhedsminister og udenrigsminister.

Fortsæt læsningen af artiklen

Coronavirus: en fransk katastrofe

af Guy Millière  •  16. April 2020 17:59

 • Den første dårlige beslutning handler om, at grænser, i modsætning til EU's fantasier, ser ud til at gøre en forskel. Frankrig lukkede aldrig grænserne og lod i stedet et stort antal potentielle smittebærere komme ind i landet.

I modsætning til EU's fantasier gør grænser øjensynligt en forskel. Frankrig lukkede dem aldrig; de gav i stedet et stort antal potentielle smittebærere lov til at komme ind i landet. På billedet ses en fransk politimands drone, der anvendes til at kontrollere omgivelserne ved den tysk-franske grænse i Strasbourg i Frankrig den 9. april 2020. (Foto: Frederick Florin / AFP via Getty Images)

Frankrig er et af de tre europæiske lande, der er hårdest ramt af COVID-19 – de andre lande er Spanien og Italien. Den 9. april døde 1.341 personer i Frankrig af det kinesiske kommunistpartis virus. I Italien, det foreløbigt hårdest ramte europæiske land, var antallet af døde den 9. april 610; i Spanien var det 446 og i Tyskland 266. Mens pandemien har stabiliseret sig i Italien og Spanien – og tilsyneladende er inddæmmet i Tyskland – ser den i Frankrig ud til fortsat at brede sig.

Myndighedernes ekstremt dårlige beslutninger skabte en smittesituation, der er mere ødelæggende, end den burde have været.

Fortsæt læsningen af artiklen

Coronavirus: Ældre europæere nægtes behandling

af Soeren Kern  •  13. April 2020

 • Udover de etiske spørgsmål, der stilles ved en begrænsning af sundhedsplejen ud fra alder, med manglende lægehjælp til ældre, hvoraf mange har betalt til det sociale velfærdssystem hele deres liv, afdækkes manglerne i den sociale sundhedssektor i Sydeuropa. Her har Den Europæiske Centralbanks strenge krav medført massive budgetnedskæringer i sundhedssektoren.

 • I dokumenter, der er blevet lækket til flere spanske medier, instruerer den catalanske redningstjeneste (Servicio de Emergencias Médicas) læger, sygeplejersker og ambulancefolk i at fortælle pårørende til ældre patienter, der lider på grund af coronavirussen, at "det er bedst at dø hjemme".... Protokollen råder desuden sundhedspersonalet til at undgå at nævne mangelen på hospitalssenge i Catalonien.

 • "Min far begyndte at arbejde, da han var 14 år, og indtil han var 65 år. Han bad aldrig om noget. Han havde den 18. marts brug for en respirator for ikke at dø, og det blev ham nægtet.... Det er det Spanien, vi har. Min fars generation opbyggede dette land, dets inddæmmede søer, veje, landbrug, arbejdede 14 timer om dagen og voksede op i efterkrigstiden. Og dem lader man dø." – Oscar Haro, YouTube-video, den 20. marts 2020.

 • Coronakrisens alvorlighed i Italien og Spanien, hvor man lader ældre patienter dø til fordel for de yngre, skyldes hovedsageligt de strenge krav, som deres medlemsskab af eurozonen er forbundet med. Det store antal døde, især blandt de ældre, er tilsyneladende den pris, som italienerne og spanierne betaler for at være medlem af en møntunion, som de aldrig skulle have tilsluttet sig.

Nye protokoller fra sundhedsmyndighederne i de europæiske områder, der er påvirket mest af coronapandemien, pålægger i realiteten sundhedspersonalet at overlade de ældre patienter til deres egen skæbne. På billedet ses et felthospital, til den indledende sortering, der er opsat foran Santa Maria Nuova Hospital i Firenze, den 25. februar 2020. (Foto: Carlo Bressan/AFP via Getty Images)

Med mere end en halv million registrerede smittede med COVID-19 i Europa er et stigende antal regionale sundhedsmyndigheder begyndt at udgive retningslinier og protokoller, der opfordrer hospitalerne til at prioritere yngre patienter højere end ældre patienter.

I Italien og Spanien, der er de to lande i Europa, der er hårdest ramt af coronapandemien, har læger på overbebyrdede intensivafdelinger i ugevis truffet beslutninger om liv eller død, når det skulle afgøres, hvem der skulle have akutbehandling. De nye protokoller er imidlertid regeringsdirektiver, der i realiteten pålægger sundhedspersonalet at overlade de ældre patienter til deres egen skæbne.

Fortsæt læsningen af artiklen

Coronavirus: Kinas store mørklægning

af Giulio Meotti  •  10. April 2020

 • Det ser ud til, at der slet ikke blev solgt flagermus på Wuhans fiskemarked. The Lancet skrev i en undersøgelse i januar, at det første tilfælde af Covid-19 i Wuhan ingen forbindelse havde til markedet.

 • Endnu en person er netop forsvundet. Ai Fen, en kinesisk læge, som... hævdede, at hendes chefer havde lagt låg på hendes tidlige advarsler om coronavirus, synes at være forsvundet.... De journalister, som så, hvad der skete i Wuhan, er også forsvundet.

 • "Ingen har været i stand til at undersøge det. Hvordan kan man sige, at det ikke er sluppet ud fra et laboratorium, hvis man ikke har adgang til laboratoriet? I virkeligheden har vi set Beijing gøre sit bedste for at forhindre virologer og epidemiologer i rent faktisk at komme ind i Wuhan." — Gordon Chang, i Die Weltwoche, 31. marts 2020.

 • Det er et andet stort problem. Den potentielt største undersøger af udspringet i Wuhan, verdenssundhedsorganisationen World Health Organization, beskyldes nu for at være "Kinas coronavirus-medskyldige".

 • Hvorfor handler Kina overhovedet ulovligt med farlige vira?

 • "Debatten vil måske rase med hensyn til, hvilket center der er tale om, men i øjeblikket forekommer det ubestrideligt, at et center har været indblandet i virusforskning, omend ikke nødvendigvis skabelsen af en virus." — Fader Renzo Milanese, AsiaNews.it, 13. marts 2020.

Den 11. januar bekendtgjorde Kinas regering, at Wuhans fiskemarked var ophavet til coronavirusepidemien. Samme kinesiske regime hævdede senere, at virussen "måske slet ikke stammede fra Kina", og endnu senere begyndte kinesiske embedsfolk at påstå, at det var amerikanske soldater, der havde bragt virussen til Wuhan. Hvilken respektabel forsker eller institution kan nu stole på noget som helst, der kommer fra Kina? (Foto ved Kevin Frayer/Getty Images)

Vi har betalt dyrt for Kinas løgne.

"Dette er en af de værste mørklægninger i den menneskelige historie, og nu står verden over for en global pandemi," udtalte Michael T. McCaul, fremtrædende republikansk medlem af House of Foreign Affairs Committee, før den amerikanske efterretningstjeneste i en hemmeligstemplet rapport til Det Hvide Hus konkluderede, at Kina havde fortiet oprindelsen til og udbredelsen af det katastrofale, globale coronavirusudbrud.

Det kinesiske kommunistpartis "svigt har sluppet en global sygdomssmitte løs, som dræber tusinder", skrev kardinal Charles Maung Bo, præsident for Federation of Asian Bishops' Conferences, den 1. april. "Mens vi forsøger at danne os et overblik over de skader, det har forvoldt på menneskeliv rundt om i verden, bliver vi nødt til at spørge, hvem der har ansvaret?"

Fortsæt læsningen af artiklen

Kinas falske nyheder: Deres 'overlegne system' bekæmper coronavirus

af Gordon G. Chang  •  8. April 2020

 • Virussen rammer Kina i en ny bølge. Den anden bølge kræver ofre, heriblandt partiets propagandafortællinger. Den farligste af disse fortællinger er, at lederen Xi Jinping på himlens befaling har pligt til at beherske det internationale system.

 • Kina fik, for at skubbe USA ud på sidelinien og selv påtage sig en global lederrolle, WHO's generaldirektør Tedros Adhanom til at sige, at Kinas svar på coronavirussen viste "det kinesiske systems overlegenhed, og den erfaring bør tjene til efterfølgelse for andre lande". Kina gjorde herefter et stort nummer ud af at "donere" medicinsk udstyr og testkit til især det ramte Europa.

 • Xis politik i begyndelsen gjorde et lokalt udbrud til en pandemi, og den gør nu endnu flere mennesker syge og skubber Kina ud i endnu et sygdomsudbrud. Kinas unøjagtige testkit og beskyttelsesudstyr af ringe kvalitet, som de har doneret rundt om i verden sammen med den nye smittespredning, vil udstille sandheden: kommunismen er inkompetent, for ikke at sige ren ondskab.

 • Kina kan lyve med statistikker, men virussen får det sidste ord. "Sejr" over både COVID-19 og USA er stadig langt uden for rækkevidde.

På trods af det kinesiske styres påstand om at have "bekæmpet" coronavirus, rammer virussen Kina i en ny bølge. Præsident Xis politik i begyndelsen gjorde et lokalt udbrud til en pandemi og skubber nu Kina ud i endnu et sygdomsudbrud. Kina kan lyve med statistikker, men virussen får det sidste ord. På billedet rækker en sælger mad over hegnet til en kunde i Wuhan i Kinas centrale provins Hubei den 6. april 2020. (Foto: Noel Celis/AFP via Getty Images)

Kina har "bekæmpet" coronavirus og erklæret "sejr", fortæller kommunistpartiets medier os.

Der skete imidlertid en pudsig ting på vejen mod sejr. Virussen rammer Kina i en ny bølge. Den anden bølge kræver ofre, heriblandt partiets propagandafortællinger. Den farligste af disse fortællinger er, at lederen Xi Jinping på himlens befaling har pligt til at beherske det internationale system.

Efter at Kina den 19. marts rapporterede, at der ikke var nogen nye smittede, sagde de, at virussen var blevet inddæmmet. Kina har siden da rapporteret om snesevis af nye tilfælde hver dag, men de hævder, at de stort set alle var "importerede" – de smittede personer var med andre ord kommet fra andre lande.

Kina fastholder, at af landets ganske få smittede er størstedelen blevet smittet af importerede tilfælde.

Fortsæt læsningen af artiklen

Coronavirus: Kina oversvømmer Europa med defekt medicinsk udstyr

af Soeren Kern  •  6. April 2020

 • I Spanien har sundhedsministeriet afsløret, at 640.000 coronavirustests, som man havde købt af en kinesisk leverandør, var defekte. Desuden var yderligere en million coronavirustests, leveret til Spanien den 30. marts af en anden kinesisk producent, også defekte.

 • Det tjekkiske nyhedssite iRozhlas har rapporteret, at 300.000 coronavirus testmaterialer, leveret af Kina, havde en fejlprocent på 80%. Det tjekkiske indenrigsministerium havde betalt 2,1 millioner dollars for udstyret.

 • "Den brutale sandhed er, at Kina synes at udvise foragt for de normale regler for adfærd på hvert eneste område af livet — lige fra sundhedspleje til handel og fra valutamanipulation til indenlandsk undertrykkelse. Alt for længe har lande krøbet for Kina på ussel vis i et desperat håb om at opnå handelsaftaler. Men når engang vi kommer ud af denne frygtelige pandemi, er det bydende nødvendigt, at vi alle genovervejer den relation og bringer den på et langt mere balanceret og ærligt grundlag." — Tidligere leder af Storbritanniens Conservative Party, Iain Duncan Smith.

Et stigende antal europæiske lande beretter, at millionvis af medicinsk udstyr, doneret eller købt af Kina med henblik på at bekæmpe coronaviruspandemien, er defekt og ubrugeligt. Billedet: Folk sorterer personligt beskyttelsesudstyr, modtaget fra Kina, i et varehus i Valencia, Spanien, den 25. marts 2020. (Foto ved Juan Carlos Cardenas/Pool/AFP via Getty Images)

Mens coronavirus raser over hele Europa, beretter et voksende antal lande, at millionvis af medicinsk udstyr, som er doneret eller købt af Kina med henblik på at bekæmpe pandemien, er defekt og ubrugeligt.

Afsløringerne bærer ved til mistilliden til den kinesiske præsident Xi Jinping og hans kommunistisk partis mediekampagne for at skildre Kina som verdens nye, humanitære supermagt.

Den 28. marts var Nederlandene tvunget til at tilbagekalde 1,3 millioner ansigtsmasker, som var fremstillet i Kina, fordi de ikke levede op til de minimale sikkerhedsstandarder for medicinsk personale. De såkaldte KN95-masker er billigere, kinesiske alternativer til N95-maskerne af amerikansk standard, som der i øjeblikket er mangel på rundt om i verden. KN95 slutter ikke lige så tæt til ansigtet som N95, hvorfor et medicinsk personale vil være mere sårbart over for coronavirus.

Fortsæt læsningen af artiklen

Vesten er nødt til at vågne op over for Kinas dobbeltspil

af Giulio Meotti  •  31. Marts 2020

 • I en artikel i Xinhua, som er et af det kinesiske kommunistpartis talerør, har Beijing truet med at standse sin medicineksport, hvorefter Amerika ville blive "kastet ud i coronavirussens mægtige hav... — Yanzhong Huang, ledende medarbejder vedrørende global sundhed, Council on Foreign Relations, Twitter, 4. marts, 2020.

 • "Skjult bag erklæringer om solidaritet planlægger Kina at overtage vores trængte firmaer og infrastruktur" — Bild, March 19, 2020.

 • Italien, et land der hårdt ramt af Kinas coronaviruspandemi, er nu central i en strategisk kinesisk propagandakampagne. Beijing har sendt læger og forsyninger til Italien og gør det samme over hele Europa. I Italien kan man se plakater, der siger, "Kom så, Kina!" ["Forza China!"]. Kina forsøger at købe vores tavshed og meddelagtighed. Sørgeligt nok finder dette allerede sted.

 • Kina hjælper ikke på dette tidspunkt ud fra "solidaritet". Det kinesiske styre forsøger i dag at skildre sig selv som verdens frelser. I begyndelsen af pandemien bekymrede Beijing sig end ikke om sin egen befolknings liv: man havde travlt med at censurere nyhederne.

Kina fører en dobbelt informationskrig: en i udlandet og en i sin egen offentlighed, begge styret af de kinesiske myndigheder med præsident Xi Jinping i spidsen. De opfatter tilsyneladende Vesten som svag og underkastelsesvillig. Det har vi været. (Foto ved Naohiko Hatta - Pool/Getty Images)

Det kinesiske kommunistparti er "vor tids centrale trussel", udtalte USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, kløgtigt i januar. Dengang var coronavirus allerede i færd med at sprede sig i hele Kina og over hele verden; kommunistpartiets forsøg på at skjule epidemien viste, at Pompeo havde mere end ret. "Min bekymring går på, at denne tilsløring, denne desinformation, som det kinesiske kommunistparti er beskæftiget med, stadig forholder verden de informationer, som den har brug for, så vi kan forhindre flere tilfælde eller at noget som dette nogensinde dukker op igen", tilføjede Pompeo i denne uge.

Fortsæt læsningen af artiklen

Coronavirus: EU falder fra hinanden

af Soeren Kern  •  29. Marts 2020

 • EU's medlemslande står over for en essentiel trussel, men i stedet for at stå sammen og imødegå pandemien som en samlet blok vender landene intuitivt tilbage til at forfølge nationale interesser. Efter de europæiske lederes årelange kritik af den amerikanske præsident Donald Trumps forfølgelse af en "Amerika First"-politik, går de selv tilbage til selvsamme nationalisme, som de offentligt har taget afstand fra.

 • Europæerne har, lige siden truslen fra coronavirus blev dagsordensættende, kun i ringe omfang udvist den ophøjede indbyrdes solidaritet, som igennem årtier er blevet solgt til resten af verden som EU's fundament. EU's særlige kendetegn som en blød magt, der siges at være en model for en post-national verdensorden, har vist sig at være et luftkastel.

 • I de seneste uger har EU-lande lukket deres grænser, forbudt eksport af kritiske forsyninger og tilbageholdt humanitær bistand. Den Europæiske Centralbank, der er garant for EU's indre marked, har behandlet eurozonens trediestørste økonomi, Italien, med hidtil uset foragt i nødens stund. De EU-lande, der er hårdest ramt af pandemien – Italien og Spanien – er af de andre lande blevet ladt i stikken og må klare sig igennem på egen hånd.

I de seneste uger har EU-lande lukket deres grænser, forbudt eksport af kritiske forsyninger og tilbageholdt humanitær bistand. På billedet kører lastbiler mod den østrig-ungarnske grænseovergang ved Nickelsdorf i Østrig den 18. marts 2020. (Foto: Thomas Kronsteiner/Getty Images)

I takt med corona-pandemiens hærgen i Europa – hvor mere end 250.000 nu er blevet diagnostiseret med COVID-19 og 15.000 er døde – smuldrer EU's grundpiller nu én for én.

EU's medlemslande står over for en essentiel trussel, men i stedet for at stå sammen og imødegå pandemien som en samlet blok vender landene intuitivt tilbage til at forfølge nationale interesser. Efter de europæiske lederes årelange kritik af den amerikanske præsident Donald Trumps forfølgelse af en "Amerika First"-politik, går de selv tilbage til selvsamme nationalisme, som de offentligt har taget afstand fra.

Europæerne har, lige siden truslen fra coronavirus blev dagsordensættende, kun i ringe omfang udvist den ophøjede indbyrdes solidaritet, som igennem årtier er blevet solgt til resten af verden som EU's fundament. EU's særlige kendetegn som en blød magt, der siges at være en model for en post-national verdensorden, har vist sig at være et luftkastel.

Fortsæt læsningen af artiklen