• Han tvang den 24-årige kvinde ind i sin bil ved at true hende med en pistol. Han kørte hende hen til sin lejlighed, hvor han voldtog hende og pralede med, at han havde slået ti mennesker ihjel. Han forklarede også, at eftersom han var svensk statsborger, kunne han nu frit begå voldtægt, for han kunne ikke udvises.

  • "Han erkender selvfølgelig, at han risikerer en meget lang fængselsdom i sidste ende, og vil gøre alt hvad han kan for at undgå dette, så som f.eks. at sætte sig ind i en bil og rejse ned i Europa. Det er et ganske godt bud, hvis man betænker de åbne grænser." — Distriktsanklageren om en mistænkt morder som er løsladt, mens hans sag behandles.

  • På spørgsmålet om der findes terrorister og krigsforbrydere, som allerede har fået tildelt asyl i Sverige, svarer den stedfortrædende generaldirektør for Migrationsverket, Mikael Ribbenvik: "Ja, det er desværre tilfældet."

  • Den åbenlyse risiko for, at de begår nye terrorhandlinger og slår hundredvis af svenskere ihjel, gør tilsyneladende ingen forskel.

Den 1. juli afslørede det svenske dagblad Gefle Dagblad, at en imam fra den nordlige by Gävle stod bag den nu lukkede webside, www.muslim.se, som blandt andet erklærede, at homoseksualitet skal straffes med døden. Imamen Abo Raab er en fremtrædende figur i Sveriges imamforbund, som har modtaget over 400.000 svenske kronor fra regeringen til at "bekæmpe islamofobi og racisme i samfundet." Dengang forbundet ansøgte om pengene, hævdede de, at de ville skabe en professionel webside, som skulle indeholde "fakta baseret og saglig information om islam" samt "bygge broer mellem muslimer og ikke-muslimer." Men der blev ikke bygget nogen broer. Websiden, som blev lukket i januar af ukendte årsager, oplyste, at følgende var forbudt for svenske muslimer:

  • At være homoseksuel, hvilket straffes med døden.
  • At være ven med de ikke-troende og at synes om dem.
  • At deltage i grupper med ikke-troende, deltage i deres politiske partier, øge deres antal, overtage deres nationalitet (undtagen når dette er strengt nødvendigt), tjene i deres hær eller hjælpe dem med at udvikle våben.
  • At imitere deres klædedragt, udseende, tale etc., fordi dette indikerer en kærlighed til den imiterede person eller befolkning.

Den 9. juli bestemte Sveriges højesteret, at den 41-årige muslim Ekrem Bregaj skulle udvises til sit hjemland Serbien. Mr. Bregaj blev dømt in absentia for en forbrydelse, han havde begået i 2006: han var dengang gået bevæbnet omkring og havde affyret sit våben op i luften. Bregaj, en naturaliseret indvandrer i den skånske landsby Skurup i Sverige, modsatte sig udvisningen, idet han hævdede, at han som muslim står i fare for at blive "diskrimineret" i Serbien. En udvisning, påstod han, ville krænke hans menneskerettigheder. Retten følte sig dog ikke overbevist og bestemte, at han skal holdes i forvaring, indtil udvisningen kan effektueres.

Den 9. juli bestemte forvaltningsretten i Härnösand, at en 39-årig somalisk mand skal have tilbagebetalt de flybilletter, som han købte til sine ti børn, så disse kunne rejse fra Etiopien til Sverige. Manden kom til Sverige i 2009 og er stadig "varigt afhængig af økonomisk hjælp," ifølge rettens kendelse. Da den svenske immigrationstjeneste, Migrationsverket, afviste at betale de ti børns flybilletter, optog somalieren et lån og krævede senere, at de sociale myndigheder skulle refundere dette. Da de sagde nej, appellerede han til forvaltningsretten, som nu har bestemt, at de svenske skatteydere skal betale for flybilletterne. Alt i alt lyder regningen på 45.000 svenske kronor. Kommunen har siden appelleret kendelsen:

"Vi kan i dag se, at flere og flere lignende ansøgninger om økonomisk bistand strømmer ind i hele landet. I en undersøgelse i forbindelse med XX's [mandens navn] ansøgning om økonomisk bistand til rejseudgifter kontaktede vi flere andre kommuner i landet. Via disse kontakter erfarede vi, at lignende ansøgninger bliver afvist, fordi det ikke anses for rimeligt, at kommunen skal betale for rejse og genforening med slægtninge, som befinder sig i andre lande. Vi kan se, at der er behov for en opdateret præcedensdom, som tager hensyn til hvordan indvandring og genforening med familie/børn foregår i dag."

Den 10. juli berettede alternative medier, at Samiyah M. Warsame, der arbejder som sagsbehandler i Migrationsverket, har udtrykt sympati for og fejret "svenske" jihadister. Hendes job er at sige ja eller nej til asylansøgere (asyl bør af indlysende grunde ikke tildeles islamister). Og samtidig har hun så skrevet på Facebook om svenske jihadister fra Örebro: "Åh, masha Allah, hvor smukt."

Flere og flere svenske myndigheder gør tilsyneladende deres bedste for at ansætte så mange personer med ikke-svensk baggrund som muligt. De betoner dette, hver gang de søger nye ansatte. De gør det, siger de, fordi de ønsker at skabe mangfoldighed og "afspejle samfundet."

De ansatte handler ikke altid i overensstemmelse med svensk bureaukratisk tradition, som består i at være meget formel og for eksempel ikke lade venner og slægtninge få særhandling. Dette brud på traditionen blev synligt i 2013, hvor politiet arresterede to mænd i Migrationsverket i Malmö, mistænkt for at have solgt opholdstilladelser. Mændene blev sigtet og dømt i maj 2015.

Palæstinenseren Talal Abdelrahman blev idømt tre års fængsel, mens den anden, en 47-årig mand fra Elfenbenskysten, blev løsladt på grund af usikkerhed vedrørende nogle datoer. Abdelrahman menes at have tjent mindst en halv million svenske kronor på sin ulovlige aktivitet. Amer Ahmed Iskandar, som drev en restaurant i Malmö, som var et velkendt mødested for migranter, der søgte falske papirer, blev idømt 18 måneders fængsel. Af dommene fremgår det, hvordan de ansatte ved Migrationsverket til tider tilsidesatte reglerne for at begunstige mennesker, som lever i etniske parallelsamfund i Sverige. Den dømte hovedmand har appelleret dommen.

Den 14. juli skrev det svenske dagblad Dagens Nyheter, at Migrationsverket i løbet af de første seks måneder af 2015 havde indberettet 130 asylansøgere til sikkerhedstjenesten Säpo, fordi det vurderedes, at de pågældende udgør en trussel mod den nationale sikkerhed. Dette antal anmeldelser er større end tallet for hele 2014.

På spørgsmålet om der findes terrorister og krigsforbrydere, som allerede har fået tildelt asyl i Sverige, sagde Migrationsverkets stedfortrædende generaldirektør Mikael Ribbenvik: "Ja, det er desværre tilfældet. Vi udvikler vore metoder, men det er klart, at der ikke findes nogen helsikring. Der findes eksempler på, at krigsforbrydere er blevet afsløret efter tildelingen."

Efterhånden som flere og flere jihadister og krigsforbrydere søger til Sverige, vokser antallet af personer som afsløres, men som ikke kan udvises – fordi de risikerer dødsstraf eller tortur i deres hjemland. Hidtil i år har 41 asylansøger fået tildelt midlertidig opholdstilladelse af denne grund; sidste år var tallet 20. De fleste af dem er ikke i forvaring, men kan bevæge sig frit omkring i samfundet, og nogle af dem vil aldrig blive udvist.

Den åbenlyse risiko for, at de begår terrorhandlinger og måske slår hundredvis af svenskere ihjel, gør tilsyneladende ingen forskel. "Vi sender ikke mennesker i døden," siger Mikael Ribbenvik.

Den 14. juli offentliggjorde tre læger og en tidligere politichef i Göteborg en undersøgelse i Läkartidningen, den svenske lægeforenings blad. Undersøgelsen kigger på det stigende antal skudsår, som bliver behandlet på svenske hospitaler – noget der plejede at være et temmelig sjældent fænomen i Sverige, men som nu er en rutinemæssig del af akutbehandlingen:

"Varetagelsen af disse patienter stiller store krav til alle involveredes erfaringer og kompetence. Mange gange skal der træffes vanskelige beslutninger under et stort tidspres. Tilstrømningen af og indlæggelsesbehovet hos disse traumepatienter har betydning for, hvordan akutbehandlingen bliver organiseret. Kortlægning af hændelserne, beskrivelse af skaderne, administration og omkostninger har vital betydning for håndteringen af disse udfordringer, når det gælder administration, resursefordeling og udvikling af traumebehandlingen."

Mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014 blev 58 personer skudt i Göteborg. De 57 var mænd, gennemsnitsalderen 26 år. De fleste skader var lokaliseret i arme og ben. Ti af patienterne døde. Den samlede behandlingstid for de 47 indlagte patienter som overlevede, var 316 dage, hvilket giver en netto behandlingsudgift på 6,2 millioner svenske kronor.

Siden undersøgelsen sluttede, er skyderierne mellem kriminelle bander i Göteborg fortsat (kort). Der var tolv skudepisoder i løbet af de første fem måneder i år. Fem unge mænd døde og 16 personer blev såret.

Den 14. juli blev en 22-årig somalisk mand sigtet for en brutal voldtægt i Uppsala tidligere på sommeren. Manden fandt sit offer, en kvinde i tyverne, på gaden kl. 5 om morgenen. Han kastede hende om på jorden, satte sig oven på hende, holdt hendes arme fast og sagde: "Vil du leve eller dø?" Han gentog spørgsmålet flere gange under voldtægten. Bagefter flygtede han fra stedet, men blev takket være offerets beskrivelse anholdt nogle timer senere. Ved anholdelsen havde han hendes mobiltelefon på sig. Den 22-årige er tidligere dømt for ulovlige trusler, overgreb, vold og seksuelt overfald. Det afholdt ham dog ikke fra at skrive på Facebook, at personer som skader samfundet, bør udvises af Sverige.

Den 15. juli blev en 30-årig kurdisk mand fra Irak sigtet for mordforsøg på en 40-årig kvinde i Stockholm. Manden ønskede opholdstilladelse og forsøgte derfor at tvinge kvinden til at gifte sig med ham. Da hun nægtede, stak han hende otte gange i ansigtet og brystet. Knivoverfaldet fandt sted på en gangsti i et beboelseskvarter. Kvinden fik livstruende skader.

Den 16. juli blev to kurdiske mænd i alderen 21 og 30 år dømt for at have været indblandet i en eksplosion i Nyköping den 2. marts i år, hvor to mennesker blev dræbt. Politiet mener, at de to dræbte havde pakket et halvt kilo sprængstof ned i en metalboks, da det pludselig eksploderede. Det vides ikke, hvad bomben skulle bruges til, men distriktsdomstolen konkluderede, at "der eksisterer ingen anden meningsfuld anvendelse af den pågældende anordning end at skade mennesker." En sprængstofekspert, som vidnede under retssagen, sagde, at han aldrig tidligere havde set sådan en konstruktion, og at den meget kraftige bombe kunne have dræbt eller såret mennesker på op mod 600 meters afstand.

Den ene af de to dømte mænd er ikke svensk statsborger; men selvom dette er hans ottende dom for en grov voldsforbrydelse i Sverige, vil han ikke blive udvist til sit hjemland Iran. Han blev idømt to års fængsel og hans medskyldige fik ét år og ti måneder.

Den 17. juli afslørede den svenske sikkerhedstjeneste Säpo, at mellem 30 og 40 kvinder til dato er rejst fra Sverige til Syrien for at slutte sig til Islamisk Stat (ISIS). I en e-mail til radioprogrammet Dagens Eko skriver Säpo, at dette er en "alvorlig og foruroligende udvikling," og tilføjer, at "man ikke har nogen bekræftede oplysninger om, at disse kvinder deltager aktivt i kamp eller kamptræning."

Peder Hyllengren fra forsvarsakademiet fortalte Dagens Eko, at ISIS har en ret stor gruppe kvindelige sympatisører i Sverige. "Der findes mindst ti gange så mange sympatisører, set i forhold til antallet af dem der er taget af sted," siger Hyllengren. "Det handler om at opbygge kalifatet, blive gift og føde en ny generation af jihadister. De bliver husmødre, men mange af dem er meget aktive inden for propagandaspredningen."

Den 18. juli skrev lokalavisen Östra Småland, at en gruppe kristne asylansøgere i byen Kalmar, efter at være blevet chikaneret og truet af muslimer, var blevet tvunget til at flytte ud af Migrationsverkets bosted. Muslimerne havde krævet, at de skulle holde op med at bære kors og andre kristne symboler, og havde ikke tilladt dem at benytte de fælles faciliteter så som køkkenet, når der befandt sig muslimer der.

Mikael Lönngren, lederen af den lokale afdeling af Migrationsverket, fortalte avisen, at det var de kristne selv, der ville flytte. Migrationsverket deler ikke folk op i grupper efter religion eller etnicitet, hvilket betyder, at mennesker fra forskellige sider i samme konflikt kan havne på samme bosted. Grunden siges at være mangel på boliger. "Vi går ud fra, at de der flygter og søger tilflugt i vores land, vil følge vort lands love, når først de er her," sagde Lönngren.

Asylansøgere i den svenske by Kalmar, hvor kristne flygtninge blev tvunget til at fraflytte et offentligt asylbosted efter at være blevet chikaneret og truet af muslimer.

Den 23. juli i Gøteborg anholdt sikkerhedstjenesten og den nationale udrykningsgruppe to mænd, der var mistænkt for terrorisme og mord i Syrien, og en tredje mand blev sigtet in absentia. Det er første gang, en så alvorlig forbrydelse skal prøves i forbindelse med terrorismeloven. De tre sigtede er svenske statsborgere -- Yasser Sadek, 26 år (eftersøgt af Interpol), den irakisk fødte Hassan al-Mandlawi, 32 år, og den etiopisk fødte Al Amin Sultan, 30 år. En uge senere løslod appelretten al-Mandlawi, også kendt som "Mark Abu Osama al-Suwaidi," mens sagen bliver behandlet.

Ifølge retten er der ringe risiko for, at al-Mandlawi spænder ben for efterforskningen, eftersom han sidder i kørestol og har vanskeligt ved at tale. Distriktsanklageren var "overrasket" over løsladelsen og fortalte til dagbladet Dagens Nyheter, at selvom manden er blevet frataget sit pas, kan han selvfølgelig stadig forlade landet: "Han erkender jo selv, at han risikerer en meget lang fængselsdom i sidste ende, og vil gøre hvad han kan for at undgå den, så som for eksempel at sætte sig ind i en bil og rejse ned gennem Europa. Det er et ganske godt bud, når man betænker de åbne grænser. Senere kan han endda skaffe sig et falsk pas, så er han væk for bestandig," sagde distriktsanklager Ronnie Jacobsson.

Det kom for nylig frem, at faderen til al-Mandlawi, den handicappede ISIS-terrorist, også har en kriminel fortid. Ikke så snart havde han fået sit svenske pas i 2003, før han voldtog en 24-årig kvinde – som hævn for at hun havde hjulpet to af hans døtre med at slippe væk fra den "æreskultur," som han havde påtvunget dem. Han tvang med en pistol kvinden til at sætte sig ind hans bil. Han kørte hende hen til sin lejlighed, hvor han voldtog hende og pralede med, at han havde slået ti mennesker ihjel. Han forklarede også, at eftersom han var svensk statsborger, kunne han nu frit begå voldtægt, da han ikke kunne udvises. Manden blev idømt en moderat dom på tre og et halvt års fængsel for voldtægt og ulovlige trusler.

Al-Mandlawis far skal også have overhældt sin kone med lightervæske og strøget en tændstik. Den ene af hans døtre har fået tildelt "beskyttet identitet" for at slippe væk fra ham.

Den 23. juli fortalte dagbladet Sydsvenskan, at Malmö er byen med den største hyppighed af bombeeksplosioner i hele Skandinavien. Det var Göran Månsson, leder af bombeafdelingen i Malmö, som fortalte om denne langt fra flatterende rekord for Sveriges tredjestørste by. Hidtil har der fundet atten eksplosioner sted i år. "Håndgranater benyttes i omkring 50% af de sprængninger, der sker," siger Göran Månsson. "Sådan var det ikke tidligere. Det er skræmmende og meget alvorligt og udgør også en stor fare for offentligheden. Når først en granat er kastet, er den uden for kontrol."

Ligeledes den 23. juli skrev dagbladet Göteborgs-Posten, at "Sverige er ikke længere så attraktivt som asylland." Migrationsverket, som ellers plejer at opskrive deres prognoser, forudser nu en mindre nedgang i antallet af asylansøgere i 2015 -- fra 80.000 til 74.000. En af årsagerne menes at være Sveriges lange ventetider, sammenlignet med Tyskland som arbejder hurtigt, samt den dårligt fungerende integration i Sverige. "Det er svært at få bolig og job, og det påvirker folks valg af destinationsland," sagde Migrationsverkets generaldirektør Anders Danielsson.

En anden grund er, at det er blevet sværere at bevæge sig nordpå i Europa. Frankrig har for eksempel indført grænsekontrol ved den italienske grænse. Schweiz overvejer at gøre det samme, og Ungarn opfører et hegn langs sin grænse til Serbien.

Når det drejer sig om den gruppe, der går under betegnelsen "uledsagede flygtningebørn," opskriver Migrationsverket sin prognose for ankomster fra 8.000 til 12.000. Dermed er Sverige stadig det land i Europa, som modtager flest uledsagede flygtningebørn.

Den 29. juli marcherede en mindre Pride Parade gennem nogle af Stockholms muslimsk dominerede forstæder. Der var en kraftig mediedækning, også fra udenlandske medier. Den britiske avis The Independent skrev for eksempel en forhåndsartikel med overskriften "Sweden right-wingers plan LGBT march through Stockholm's Muslim-majority neighbourhoods" [Sveriges højrefløj planlægger en LGBT-march gennem Stockholms muslimsk dominerede kvarterer].

De svenske mainstreammedier var hurtige til at fordømme initiativet, og det samme var RFSL (Landsforbundet for homoseksuelles, biseksuelles, transseksuelles og transvestitters rettigheder). Der taltes om "pinkwashing" og om, at det hele var et forsøg på at "provokere" muslimerne i forstæderne. Tilsyneladende var en udfordring af islams syn på homoseksuelle som pariaer, der fortjener dødsstraf, ikke acceptabel for medlemmerne af RFSL. De er åbenbart tilfredse med at arrangere Prideparader i det centrale Stockholm, hvor ingen længere sætter spørgsmålstegn ved homoseksuelles ret til at eksistere.

Prideparaden i Järva forløb uden større hændelser, selvom en del muslimer i området råbte "Allahu Akbar" ["Allah er størst"] og "Vi er muslimer, hvad bestiller I her, svanser?" De såkaldte "anti-racister," som var taget ud til forstaden for at protestere mod den angiveligt "provokerende" Prideparade, blev derimod overfaldet og slået af maskerede personer.

Den 30 juli afslørede dagbladet Dagens Nyheter, at næsten 25% af de udenlandsk fødte ansøgere til Sveriges væbnede styrker var ude af stand til at bestå optagelsesprøven. Det voldsomt indskrænkede svenske forsvar har brug for soldater med udenlandske sproglige og kulturelle færdigheder, men de er svær at finde.

Ifølge en undersøgelse foretaget af forsvarsakademiet i Karlstad, hvor ansøgerne til den militære grunduddannelse i 2013 blev vurderet, dumpede 7,3% af de svensk fødte mænd og 8,1% af de svensk fødte kvinder til prøven, sammenlignet med 24,2% af mændene født i udlandet og 24,7% kvinderne.

Spørgsmålene i prøven, som dækker tekniske færdigheder, rumfornemmelse, verbale evner og logisk sans, har været de samme siden 1990'erne, hvor tvungen militærtjeneste stadig var en realitet i Sverige, og de er tilpasset en 18-årig mandlig befolkning. Militæret vil nu undersøge, om de udenlandsk fødte ansøgeres problemer skyldes... diskrimination.

Gatestone Institute står inde for de artikler, som Ingrid Carlqvist hidtil har skrevet for organsationen, men meddeler hermed, at Ingrid Carlqvist ikke længere er tilknyttet organisationen på nogen måde.

Beslægtede emner:  Sverige
Seneste artikler af
modtag den seneste per email: abonner på den gratis gatestone institute mail liste.

da